ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Jedna pažba – více hlavní

Opakovací kulovnice Sauer S 202 Take Down  Alexander Krah
Jedna pažba – více hlavní
Závistivé pohledy všech příznivců opakovacích zbraní na lovce se zbraněmi se sklopnou hlavní, ať již to jsou zbraně kombinované nebo jednohlavňové, jsou již prastarou záležitostí a mají hlavně dva praktické důvody. Jednak je možno zbraně se sklopnou hlavní rozmontovat a v této formě lépe přepravovat v elegantních kufřících, a jednak je možno pro lov používat výměnné hlavně různých ráží. Již řadu let existují rovněž úspěšná řešení, jak jednoduše rozlišovat opakovací zbraně nejrůznějších konstrukcí. A tyto zbraně, označované jako “Take Down”, byly doposud vyráběny jako kusové zboží specializovaných výrobců zbraní, kteří výrobu většinou omezili na pouze jeden základní konstrukční model. Tato kusová výroba prováděná většinou na přímou objednávku zákazníka je časově velmi náročná a tedy logicky i velmi drahá. Cena takových unikátů se pak pohybuje v závislosti na základním modelu a výbavě mezi šesti a patnácti tisíci EUR. To podstatně zmenšuje okruh těch, kteří si tyto zbraně mohou dovolit, a tyto “Take Down” varianty byly většinou určeny pro dobře situované zahraniční lovce.
Když renomovaná firma na výrobu zbraní "J. P. Sauer & Sohn" s více než 250letou tradicí, se sídlem v severoněmeckém městečku Eckernförde, představila na veletrhu IWA 2003 první průmyslově sériově vyráběnou opakovací kulovnici "S 202 Take Down", byla to v oboru hotová senzace. Nejenom proto, že tato konstrukce založená na vlastním základním modelu "S 202" byla technicky naprosto dokonalá a obsahovala možnosti pro volbu ráže a s tím související výměnu hlavní ve skupinách ráží Medium a Magnum 6,5 x 55 až .416 Remington, ale také proto, že základní cena 2950 EUR za standardní model a 650 EUR za výměnnou hlaveň je momentálně světovém trhu nepřekonatelná. Nebylo se potom také čemu divit, když výrobce na konci veletrhu odjížděl s plným sešitem zakázek.

K vlastní konstrukci zbraně


Stisknutím knoflíku se uvolní vlastní lože zbraně a po otevření uzávěru je možno hlaveň vytáhnout. Hlaveň a závěr se spojí pomocí šesti uzamykacích nálisků, aniž by někde vznikla vůle. Při otevřeném závěru drží lože zbraně, které je uzamčeno pomocí šesti svěracích čepů, hlaveň v její poloze, takže i při střelbě se zbraněmi velkých ráží se enormní tlaky bez problémů eliminují.

Rozsáhlé testy potvrdily, že po rozebrání a opětovném složení zbraně není nutno provádět kontrolní výstřel, protože poloha jednotlivých komponentů zůstává stále stejná v závislosti na zvolené délce hlavně. Pokud si pro případnou druhou hlaveň vyberete současně i zaměřovací dalekohled, pak ho při změně ráže nemusíte opětovně nastavovat podle balistických hodnot platných pro jednotlivé ráže.

Při výměně skupin ráží Medium a Magnum je případně nutno vyměnit i zásobník a zámkový trn. To, že firma Sauer nabízí k takové zbrani ještě i krásný kufřík, je samozřejmé.

Při pohledu na vlastní skříň se zbraněmi, a to bez ohledu na to, kolik zbraní se v ní nachází, musí většina myslivců - mne nevyjímaje - přiznat, že při lovu kulí nebo broky používá z 95 % vždy stejnou zbraň. Mnozí myslivci se často vracejí z lovu v zahraničí bez úspěchu, protože si pro tento účel zakoupili zcela novou zbraň, se kterou neuměli dostatečně rychle reagovat ve složitých situacích. Vyplatí se proto již popřemýšlet o tom, proč se podle principu "Take Down" rovnou nepořídit několik kombinací ráží pro lov třeba od kamzíka po buvola. Pak by měl člověk jistotu, že bude schopen suverénně lovit se svojí důvěrně známou a "osahanou" zbraní.

Vliv minerálních látek na zdraví živočišného organismu


Minerální látky a stopové prvky jsou nepostradatelné pro normální činnost živého organismu. Bez její přítomnosti v potravě dochází u postižených jedinců k velmi vážným poruchám zdravotního stavu, neboť ony zabezpečují mimo jiné pronikání potřebných živin do jednotlivých částí živého organismu. Jejich vstřebávání a vylučování nepotřebných látek. Regulují koncentraci vodíkových iontů a zabezpečuje jejich přenos v krvi a ve tkáních. Zabezpečují také přenos nervových stimulů do mozku a z něho do příslušného svalstva, orgánu, atd. Minerálie jsou neoddělitelnou součástí tekuté části plazmy živých buněk, ze kterých se skládá celý živočišný organismus. Případné přebytečné množství je z těla vylučováno.

Poruchy minerální látkové výměny patří v našich podmínkách mezi nepříliš častá onemocnění lovné zvěře. Podle některých autorů zůstává však nezodpovězenou otázka jak velké procento těchto onemocnění probíhá u zvířat ve skryté formě (stadiu), čímž se snižuje efektivnost hospodaření s lovnou zvěří.

Do následujícího přehledu jednotlivých minerálních prvků jsme vybrali pouze ty, které literatura označuje za nejdůležitější pro životní děje probíhající v organismu. Tak např. vápník - jeho potřeba je individuální a závisí na věku a zdravotním stavu každého jedince. Vápník se ukládá do kostí, odtud se při zvýšené spotřebě a nedostatečném příjmu potravou může uvolňovat. Jeho nedostatek nepříznivě ovlivňuje srdeční činnost, vývoj a pevnost kostry a zubů.

Fosfor je po vápníku druhým nejčastěji zastoupeným prvkem v živočišném těle. V kostech a zubech je jeho koncentrace až ve výši 85 % z celkového množství obsaženého v těle. Je důležitou součástí všech živých buněk. Udržuje rovnováhu kyselin a zásad v organismu. Kromě účasti při metabolických procesech probíhajících v organismu. Také se účastní na tvorbě kostí. Nedostatek fosforu v potravě bývá často příčinou průjmových onemocnění, časté to příčiny zaječích úhynů. Má-li organismus fosforu nadbytek, pak to může vést k poruše vstřebávání vápníku. Vápník a fosfor se mají v potravě nacházet ve vyváženém poměru, tj. 1,5:1. Předpokládá se, že v případě výlučné konzumace rostlinné potravy nehrozí nebezpečí nadbytečného příjmu.

Hořčík je jedním z nejvšestrannějších minerálů podílejícího se na tvorbě energie, na funkcích nervového systému, svalové relaxaci a při tvorbě kostí a zubů. Společně s vápníkem a draslíkem upravuje srdeční činnost a krevní srážlivost. Uplatňuje se i při tvorbě cukrů a při aktivizaci enzymů fosfatázy. Největší množství hořčíku potřebují mláďata savců v prvních čtrnácti dnech života. Nedostatek hořčíku se projevuje např. celkovou únavou a pocitem vyčerpanosti, svalovými křečemi, jejich ztuhlostí, cukáním ve víčkách, nebo v jiných svalech, atd. U zajíců spásajících rostlinnou potravu z půd ochuzených o minerální látky v důsledku intenzivního používání chemických hnojiv dochází k nedostatečnému příjmu tohoto prvku potravou. Nadměrné hnojení dusíkatými hnojivy způsobuje biochemickou nerovnováhu v půdě, a tedy i v rostlinném pokryvu takto obhospodařovaného pozemku.

Význam tohoto prvku v současnosti značně stoupl, protože byly objeveny mnohé fyziologické funkce a souvislosti při nichž hraje rozhodující úlohu.

Sodík je hlavním minerálním doplňkem zvířecích krmiv. Je obsažen v soli, která je pro organismus zvířat v odpovídajícím množství nepostradatelná. Tvoří protiváhu draslíku a je nezbytný jako součást žaludečních šťáv a tělních tekutin, zejména krve. Sodík podporuje růst mláďat i pohlavní aktivitu dospělých. Zvyšuje chuť k jídlu a tím i k dobrému využití přijímané potravy. Sodík spolu s draslíkem a vápníkem je důležitý pro správnou srdeční činnost. Nedostatek soli a v ní obsaženého sodíku může u savců vyvolat snížení pohlavní aktivity a metabolické poruchy. V některých případech se předpokládá, že při jeho nedostatku se mohou projevovat sklony ke kanibalismu. Naproti tomu nadbytek soli způsobuje nepřiměřenou žízeň, průjmy. Přebytek sodíku může při nedostatku pitné vody zapříčinit až smrtelné otravy. Proto je žádoucí zvýšená pozornost při prosolování krmiv poskytovaných zaječí zvěři v hladových obdobích, a nejen ji.

Draslík se nachází v každé potravě. V organismu je zastoupen v buňkách a tělních tekutinách. Živý organismus potřebuje draslík hlavně pro zabezpečení normální srdeční činnosti. Jeho nedostatek způsobuje u mláďat zpomalení růstu a případně jejich vysokou úmrtnost.

Závěrem tohoto jednotlivého přehledu minerálních prvků, obsažených v potravě zaječí zvěře, bychom chtěli upozornit na některé, zajíci spásané kulturní trávy (obiloviny), které by pro svůj nevyvážený poměr vápníku s fosforem neměly v žádném případě být zkrmovány jako výlučný zdroj potravy. Jedná se o pšenici, která obsahuje v 1 kg zrna pouze 0,52 g vápníku, ale 3,56 g fosforu. Ječmene, v němž je obsah vápníku velmi nízký, pouze 0,80 g na 1 kg zrní, při zvýšeném obsahu fosforu 3,70 g na 1 kg. Kukuřice má také velmi nízký obsah vápníku v zrní, a to pouze 0,10 g na 1 kg a poměrné vysoký obsah fosforu 2,50 g na 1 kg.

V žádném případě by kukuřiční zrno nemělo tvořit základní složku potravy zaječí zvěře. Pro zajíce a jeho výživu tato plodina nemá žádný význam (Olier-Monet, 1979). V chovu v zajetí jsme ji používali pouze jako občasný přídavek k běžné dávce potravy. Předpokládá se, že pro zajíce může mít kukuřice v mléčné zralosti určitou hodnotu; i zde je však potřebná zvýšená pozornost.

Zcela záměrně uvádíme posledního, pro živý organismus nepostrádatelného, činitele - vodu. O potřebném množství vody u zajíců se stále ještě vedou diskuze, zda zajícům stačí voda obsažená v potravě, nebo zda svou potřebu vody doplňuje i z přímého zdroje, přesto, že příjem vody zvířetem z přímého zdroje byla již mnohokrát prokázána. Bez dostatečného množství vody se v živém organismu žádná fyziologická činnost neobejde. Voda např. pomáhá ledvinám filtrovat krev a vylučovat odpadní látky močí. I pokožka pro uchování si své vláčnosti potřebuje dostatek vody. Ano, zaječí zvěř potřebuje si svou potřebu pitné vody získávat ze všech nabízených zdrojů, v opačném případě by v suchých obdobích roku uhynul žízní.

Závěrem uvádíme, že touto prací jsme se snažili upozornit na jednu velkou neznámou, což je odpovídající množství vitaminů a minerálních prvků v potravě zaječí zvěře. Kdy a za jakých okolností by mohla u této zvěře vznikat doposud nepředpokládaná avitaminóza nebo hypovitaminóza, chorobné stavy, které nohou být nepoznány skryté pod označením "monodietní syndrom zaječí zvěře".Zpracování dat...