ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Myslivecký kalendář - říjen

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Myslivecký kalendář - říjen
Říjen je dobou „přemíry“ loveckých příležitostí. V tomto měsíci začíná říje daňčí i mufloní zvěře, pokračuje, zejména ve vyšších polohách, říje jelení zvěře. Intenzivně lovíme holou srnčí zvěř. Zejména v polních honitbách „ponechání“ lovu srnčat na konec roku nemusí být vždy výhodné. Snažme se do konce tohoto měsíce odlovit nejméně 50 % plánovaného lovu holé srnčí zvěře.

Tam, kde jsou ještě volné plochy (např. strniště po pozdních plodinách) a v lesních honitbách, se věnujeme intenzivnímu lovu divočáků. Dovolím si zopakovat jednu zásadu, která by měla platit při lovu černé zvěře. Zásadně šetříme samostatné kusy a lovíme z tlupy ty nejmenší kusy.
V tomto měsíci také začínají společné lovy na bažantí zvěř, připravujeme společné lovy na zajíce. Snad lze připomenout několik zásad týkajících se společných lovů. Hony a leče řádně naplánujeme, pozveme "přiměřený" počet střelců a zajistíme pozvánkami potřebný počet lovecky upotřebitelných psů.Podle vyhl. MZe č. 245/2002 Sb. ve znění vyhlášky MZe č. 480/2002 Sb. lze ve stejném roce na stejném honebním pozemku lovit zajíce jen jedenkrát a bažanta jen dvakrát. Plánujme tedy uvážlivě a s výhledem do konce roku.
Dále intenzivně přikrmujeme spárkatou zvěř, zejména jadrnými krmivy. Tam, kde jsme vypustili bažanty, denně musíme přikrmovat, zejména atraktivními krmivy (obiloviny, dužnatá krmiva).
V říjnu, v polních honitbách, začíná kultivace zemědělských pozemků. Na pooraných pozemcích rozmístíme krmná zařízení pro drobnou zvěř a začneme intenzivně přikrmovat všemi druhy krmiv. Ve všech krmných zařízeních nezapomeňme na dostatek soli.
Myslivecký hospodář vede záznam o lovu zvěře a jejím úhynu, evidenci o vydaných plombách. Nejpozději v tomto měsíci by měl oznámit uživatel honitby orgánu státní správy data a místa konání společných lovů (honů) na drobnou zvěř. Je nejvyšší čas požádat o mimořádný lov některých druhů spárkaté zvěře.

Zpracování dat...