ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Chovatelská přehlídka trofejí v Táboře

Ing. Pavel KULVEIT
Chovatelská přehlídka trofejí v Táboře
Další akcí v letošním roce, pořádanou ČMMJ OMS v Táboře byla po okresním mysliveckém plesu a zkouškách mysliveckých adeptů Hubertova cechu, již tradiční chovatelská přehlídka trofejí.
Přehlídka se konala ve dnech 17. - 21. 5. 2004 v budově Střední zemědělské technické školy v Táboře a po celý týden ji navštěvovali nejen myslivci s rodinnými příslušníky, ale těšila se i zájmu široké nemyslivecké veřejnosti z Tábora a okolí. V honitbách OMS Tábor (dnes pověřené úřady MěÚ Tábor a MěÚ Soběslav) bylo v roce 2004 uloveno celkem 738 srnců, z toho bylo 372 v 1. věk. tř., 194 ve 2. věk. třídě a 172 ve 3. věk. třídě. Hodnotitelská komise OMS Tábor zhodnotila z celkového počtu předložených trofejí jako nesprávný odstřel (označeno červeným bodem) celkem 72 trofejí, což je 9,7 % a jako nesprávná nebo nekvalitní preparace bylo hodnoceno celkem 28 trofejí. Jedna srnčí trofej dosáhla bronzové medailové hodnoty 105,93 bodů CIC a to z honitby MS Stádlec. Na přehlídce však bylo možno spatřit celou řadu velmi nezvyklých rarit srnčích trofejí, které svou rozmanitostí a stavbou musí potěšit i toho nejnáročnějšího lovce.
V roce 2003 bylo dále uloveno na území bývalého okresu Tábor celkem 1081 ks černé zvěře (v honitbách v působnosti MěÚ Tábor 784 ks a v honitbách v působnosti MěÚ Soběslav 297 ks), což je historický rekord v počtu úlovků a byl dodržen vysoký podíl úlovků nedospělé zvěře (sele, lončák) z celkového počtu ulovených kusů a to 97,9 %. Nutno poznamenat, že černá zvěř je na území obou pověřených MěÚ plánována pouze ve dvou honitbách. Zbraně sedmiletého kňoura uloveného v MS Vrážná dosáhly bronzové medailové hodnoty 110,60 bodů CIC.
V roce 2003 bylo dále v honitbách OMS Tábor uloveno celkem 20 daňků, z toho bylo 17 trofejí z honiteb ve volnosti a 3 daňci byli uloveni v oborním chovu (majitel: Panství Bechyně - honitba Obůrka). Všechny tři trofeje těchto daňků dosáhly medailových hodnot a daněk z volnosti, ulovený v MS Turovec byl ohodnocen 165,25 body CIC (bronzová medaile).
Dále bylo uloveno celkem 12 muflonů (4 ve volnosti a 8 v honitbě Obůrka). Převážná většina ulovených beranů dosáhla medailových hodnot a to jak již ze zmiňované honitby Obůrka, tak i z honiteb, kde se tato zvěř vyskytuje ve volnosti. Volný chov této zvěře je však bohužel s ohledem na škody působené vlastníkům lesních pozemků nežádoucí.
V roce 2003 byli dále odloveni ve volnosti celkem 4 jeleni, vesměs 1. věkové třídy.
Z ostatních druhů zvěře byly hodnoceny 4 předložené lebky lišky obecné, z nichž jedna trofej z MS Dráchov dosáhla hodnoty stříbrné medaile (24,62 bodů CIC).
Celkově lze konstatovat, že chovatelská přehlídka trofejí za rok 2003 byla v Táboře v letošním roce zásluhou myslivecké komise OMS a jednatelky OMS paní Věry Borkovcové, v součinnosti s městskými úřady, odborem životního prostředí v Táboře a v Soběslavi, opět uspořádána přehledně a velmi esteticky, pomohla přiblížit veřejnosti činnost myslivců a u mnohých laiků z řad občanů alespoň trochu poopravit jejich mylné názory na výkon práva myslivosti.
Zpracování dat...