ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Kolimátory AIMPOINT

Pavel KLOZÍK, foto autor a Aimpoint (autorizováno)
Myslivost zemí koruny české, jakož i krajiny slovenské, hrdě lpí na tradicích minulosti, v zažitých rituálech a mnohdy také ve způsobu lovu, a použití zbraní a výstroje. Pohledem do historie však zjišťujeme postupné zavádění nových, dokonalejších loveckých zbraní i pomůcek, které se časem staly a dnes jsou zvány na tradičními. Myslím si, že za pár let se v českých, moravských a slovenských honitbách a revírech, nikdo nepozastaví nad lovcem, majícím na kulovnici, brokovnici nebo kulobroku namontovaný kolimátor.
Co je kolimátor
Známe kolimátory průhledové a neprůhledové; průhledové dělíme na otevřené a uzavřené. Průhledový kolimátor je optický zaměřovač tvořený nosným rámem, do něhož je vsazeno reflexními vrstvami pokryté sklo (kruhového nebo obdélníkového tvaru), na němž se zobrazuje barevný (nejčastěji) červený bod, vyzařovaný světelnou led diodou, světlovodným vláknem nebo tritiem. Míříme pohledem na cíl přes kolimátor, umístěním barevného bodu na místo zamýšleného zásahu. Při předsazení na místo, kde se by se měl nacházet pohybující se cíl (nebo některá jeho část) ve chvíli, kdy jej zasáhne střela. Ale co je podstatné? Míří se oběma otevřenýma očima a lhostejno zda barevný bod vidíme uprostřed, nebo na kterémkoli jiném místě reflexního skla. Kvalitní kolimátor vyniká vysokou světelností a nemá paralaxu! Optická soustava drtivé většiny kolimátorů neumožňuje přiblížení cíle a kolimátory jsou určeny na střelbu na pevný i pohyblivý cíl vzdálený přibližně sto metrů. Současné poznatky však ukazují, že je možné přesně střílet také na větší vzdálenosti.

Důvody použití kolimátorů
Lov a lovecká etika kladou vysoké nároky na střelce i jeho zbraň. Nutnost přiměřeně rychle zamířit a přesně zasáhnout zvěř v různých povětrnostních podmínkách (za prosluněného dne, pod zataženou oblohou, v dešti, zimním sněžení, nezřídka v noci), omezují vlastnosti lidských očí. Při míření muškou a hledím nebo zvětšujícím optickým zaměřovačem musí lovec zavřít jedno oko; zamíření vyžaduje vysokou pozornost. Při míření muškou a hledím nedokáže lidské oko ostře zobrazit hledí, mušku a cíl najednou. Osvědčeným řešením je ostré vidění mušky. Zvětšující optické zaměřovače mají řadu výhod, ale výstřel s jejich pomocí vyžaduje určitý čas. Kolimátory přinášejí nový styl míření. Nahrazují klasická mířidla. Dovolují zamíření s oběma otevřenýma očima, při ostrém vidění cíle v jeho reálné velikosti. Překrytí cíle červeným svíticím bodem je rychlé a intuitivní. Díky minimálnímu pohlcení světla dovolují kolimátory jistý výstřel ve špatných světelných podmínkách. Lovec musí správně nastavit jas červeného bodu v závislosti na schopnosti svých očí a momentálnímu osvětlení, aby viděl dobře viděl cíl a nebyl světelným bodem oslněn. Další výhodou kvalitních kolimátorů je již zmíněná absence paralaxy. Kolimátory nahrazují klasická otevřená mířidla a v některých oblastech nahrazují, alternují nebo doplňují zvětšující optické zaměřovače. Jsou určeny na kulové, brokové zbraně i kombinované zbraně.

Kolimátory Aimpoint

Firma Aimpoint (název "Aimpoint" v překladu znamená: mířící bod) sídlí ve městě Malmö ve Švédsku a již 25. let vyvíjí a vyrábí kolimátory elektronické průhledové uzavřené. Patří ke světové špičce ve svém oboru a jejími zákazníky jsou, vedle sportovních a rekreačních střelců, vojenských a policejních jednotek, také lovci.
Základ konstrukce kolimátorů Aimpoint tvoří, běžným optickým zaměřovačům podobné, válcové tělo vyrobené z lehké slitiny - duralu. Jeho elegantní tvar opticky narušuje pouzdro na miniaturní výměnnou baterii vepředu a točítkem nastavení jasu diody vzadu, a dvojice válcových pouzder s plastovými krytkami chránícími rektifikační šrouby pro seřízení (nástřel) kolimátoru se zbraní, podobně jako u klasických optických zaměřovačů. V těle je ve speciálním sférickém loži trubice s LED diodou (Light Emiting Diode) vzadu a patentovaným reflexním sklem, na nějž se promítá diodou vyzařovaný světelný bod. Reflexní sklo (jde skutečně o sklo, nikoli plast!) je slepeno ze dvou speciálně broušených, slepených čoček, které zaručují kolimátorům Aimpoint vynikající vlastnosti bez paralaxy a umožňují pohodlné zamíření, bez nutnosti držení červeného bodu uprostřed kruhu. Dvojité reflexní sklo už čtvrt století hlavní částí Aimpointů a uzavírá kolimátor vepředu. Zadní průzor tvoří čiré sklo. Vnitřní plochy trubice jsou chráněny speciální vrstvou proti odrazu světla, vnější plochy mají černý (nebo šedostříbrný) otěruvzdorný a povětrnostním podmínkám odolný povrch. Všechna točítka (rektifikační a nastavení jasu záměrného bodu, jsou proti přetočení a poškození mechanismu vybavena dorazy) a celý kolimátor je dokonale utěsněn, takže jej lze bez nebezpečí poškození používat ve všech klimatických podmínkách a ročních obdobích, v dešti i za sněžení. Pro napájení se používají běžně dostupné miniaturní baterie. K dosažení co nejdelší doby použití kolimátoru vyvinula firma Aimpoint nové svítící led diody, které označuje písmeny CET (Cirquit Efficency Technology), s extrémně nízkou spotřebou elektrické energie. Podle údajů výrobce vydrží diody CET svítit 250 krát déle než diody běžně dostupné a lovec může zapomenout vypnout svit červeného bodu třeba měsíc (720 hodin) a nic se neděje. Aimpoint zaručuje možnost použití několik tisíc hodin v normálním loveckém režimu (co je běžný lovecký režim bohužel neupřesňuje.).

Praktická zkouška
Praktickou zkoušku, k níž mi dovozce - prostějovská firma Skantec s.r.o., poskytla kolimátory Aimpoint AP 7000L a AP CompC, které jsou součástí řady nové generace kolimátorů Aimpoint, vyvinuté pro 21. století, jsem rozdil na dvě části. První sestávala z prohlídky a kontroly všech funkčních částí a povrchu; neshledal jsem žádné chyby oba kolimátory jsou velmi pečlivě vyrobeny, funkce rektifikačních šroubů i nastavení jasu svítícího bodu bezvadná. Součástí balení modelu AP CompC jsou upevňovací kroužky na montáž typu Weaver, imbusobý klíč, neprůhledné krytky okulárů a manuál. Model AP 7000L se dodává s krytkami okulárů, immbusovým klíčem a manuálem, bez montážních kroužků.
Ke spolupráci na střeleckém testu jsem pozval majitele firmy Hubertlov Bohemia pana Ladislava Dekányho, kterého osobně znám jako zkušeného lovce a v oboru vzdělaného praktika, schopného hovořit, ale také naslouchat. Test jsme provedli kulovnicí Blasser R 93 ráže 308 Winchester s kolimátorem Aimpoint AP 7000L, namontovaným na standardní nízké rychloupínací montáži a Brokovnicí Benelli M3 Super s kolimátorem AP CompC namontovaným na liště Weaver. Vložení kolimátorů do montážních kroužků je třeba věnovat pozornost, protože trochu překáží tubus s baterií a točítkem nastavení jasu červeného bodu. Na tělech kolimátorů jsme postrádali značky pro srovnání horizontální a vertikální roviny s osou hlavně; při posunu v jedné rovině může dojít k histerezi - tj. k nechtěnému posunu ve druhém směru. Orientační nastavení je tedy nutné provést doslova podle oka. Po prvních zkušebních výstřelech došlo k uvolnění šroubů montáže na Weaverově liště brokovnice a bylo nutno provést dotažení šroubů kombinovanými kleštěmi. Dlužno dodat, že povolení šroubů nelze pokládat za vadu. Vlivem otřesů při výstřelu k tomuto jevu běžně dochází a každý kdo nastřeluje nově nasazený optický zaměřovač by měl montážní šrouby po prvních výstřelech zkontrolovat. Taktéž je nutné dotáhnout sevření zaměřovače v kroužcích montáže. Po prvních výstřelech jsme zaznamenali posun kolimátoru v kroužcích.
Po skončení testu a opětovné kontrole povrchu kolimátoru jsme se přesvědčili o perfektní povrchové úpravě; navzdory posunu kolimátoru v kroužcích, nebyl jeho povrch viditelně poškozen. Zde můžeme doporučit dotažení tak říkajíc na krev, na možné maximum, které materiál dovolí. Vlastní seřízení kolimátoru otáčením rektifikačních šroubů je snadné, šrouby chráněné plastovými krytkami při otáčení krokují v ozubené kružnici a mají drážky pro šroubovák; použitelná je rovněž padesátihaléřová mince.
S přesností zbraní jsme po nastavení obou kolimátorů neměli problémy, potvrdili jsme možnost mířit oběma otevřenýma očima. V souladu s tvrzením výrobce není nutné, aby se červený bod při míření nacházel uprostřed kruhu. V noci záleží nastavení jasu na vlastnostech očí každého střelce a jeho schopnostech vidět ve tmě a za šera; střelec by měl nastavit jas červeného bodu, aby jej při míření neoslňoval. Ve dne, za slunečného Za počasí a při lovech na sněhu je podle našeho názoru použitelná poloha nastavení jasu červeného bodu číslo 8 a 9. Do sedmého stupně není za jasného počasí červený pod vidět a nebo je vidět velmi špatně. V poloze číslo deset, při plném nastavení jasu, již dochází k prosvětlení okrajů tečky a tečka ztrácí striktně kruhový tvar a dochází k částečnému prosvětlení okrajů tubusu, což pravděpodobně zapříčiňují vlastnosti pásmového filtru kolimátoru.
Kolimátory Aimpoint vyžadují díky tubusové konstrukci přesnější a pokud možno vždy stejné založení do ramene. Rychlé zamíření je ve srovnání s průhledovými kolimátory otevřené konstrukce přece jen pomalejší. Při střelbě na pohyblivý cíl překrývá tubus do určité vzdálenosti cíl a omezuje střelci periferní vidění a v některých případech omezuje nebo nedovoluje správně předsadit. Při ztrátě a omezení periferního vidění (které je typické pro všechny! vyráběné uzavřené kolimátory s tubusovou konstrukcí), při kruhové leči a střelbě na zajíce s předsazením, může lovec vlivem ztráty periferního vidění v některých případech nechtíc ohrozit myslivce stojícího v kruhu.
Na základě konzultace výše uvedeného problému s výrobcem, firma Aimpoint tvrdí, že podle jejich dlouhodobých zkušeností, k tomuto jevu nedochází, pokud jsou dodržovány pravidla lovu při kruhové leči a lovec používající Aimpoint má při míření obě oči otevřené. (Zde bych chtěl za vstřícnost a rychlé sdělení názoru poděkovat dovozci i firmě Aimpoint; pozn. autora)

Vyhodnocení praktické zkoušky
Kolimátory Aimpoint prokázaly výrobcem uváděné vlastnosti, zrychlují zamíření a zkracují dobu potřebnou k výstřelu. Při správném použití výrazně zvyšují pravděpodobnost zásahu stojící i pohybující se zvěře a přispívají k jejímu rychlému a "humánnímu" usmrcení. Uvedená negativa - omezení periferního vidění v některých situacích - jsou vlastnosti dané tubusovou koncepcí uzavřených průhledových kolimátorů a ve větší či menší míře je můžeme očekávat na všech kolimátorech podobné konstrukce. Výhodu tubusové konstrukce kolimátorů Aimpoint spatřuji v jejich vizuální podobě s běžnými optickými zaměřovači, na něž jsme v našich honitbách zvyklí. Pro lovce, kteří se bojí nebo odmítají nové moderní lovecké pomůcky, bude právě konvenční - nenápadný - vzhled kolimátorů Aimpoint důležitým impulsem pro jejich zakoupení a následné trvalé používání.

Zátěžový test odolnosti
Po praktické zkoušce jsem přistoupil k domácími podmínkami a časem omezenému orientačnímu zátěžovému testu, který měl potvrdit nebo vyvrátit výrobcem uváděnou odolnost ve špatných povětrnostních podmínkách. K testu jsme vybral kolimátor AB AP CompC, testovaný na brokovnici, který měl za sebou více výstřelů. Opět jsem zkontroloval povrch a neseznal závad, krytky rektifikačních šroubů jsem dotáhl rukou podle citu, zdaleka ne na doraz. Kolimátor s červeným bodem rozsvíceným na druhý nejvyšší stupeň jsem ponořil do nádoby s vodou. Uběhlo dvanáct hodin, kolimátor stále ve vodě vesele svítil a přišel čas vyzkoušet reakci na mráz. Nakonec, podle země původu - Švédska, je seveřan a měl by být otužilý. Po vyjmutí z vody jsem kolimátor neosušoval, pouze setřepal vodu a zkontroloval funkci nastavení jasu červeného bodu - fungovala bez problémů. V mrazícím oddělení ledničky strávil kolimátor Aimpoint třicet hodin a díky zbytkům vody na povrchu tam přimrzl, takže jsem k jeho vyjmutí musel použít trochu síly. S potěšením jsem zjistil, že červený bod stále svítí, ačkoli podle mého názoru nebyl tak jasný (je ovšem známo, že nízké teploty elektrickým zdrojům nesvědčí). Také pro kontrolu nastavení jasu bobu jsem za korekční šroub musel poněkud zabrat, protože trochu přimrzl. Pak už se otáčel bez problémů. Ještě studenému kolimátotu jsem dopřál další studenou koupel; krátce se pokryl jinovatkou, ale svítil dál. Hodinu na to dostal za odměnu horkou koupel o teplotě 60°C. Stále svítil, takže dostal studenou a teplou po hodině ještě jednou.
Když mráz a ani voda kolimátoru viditelně neublížily, upevnil jsem na něj montáž aby byl těžší a přistoupil k testu odolnosti na náraz. Z výšky dvou metrů jsem kolimátor se stále rozsvíceným červeným bodem nechal desetkrát padnout na svazek na zemi položených zlatých stránek. Kolimátor jsem cíleně pouštěl, aby dopadl na oba okuláry tubusu i na plocho, na pouzdra rektifikačních šroubů a baterie. Po pádu jsem kolimátor několikrát chytl ve výšce kolen po odrazu od zlatých stránek, po dalších nárazech kolimátor odskákal po linoleu a dvakráte se odrazil a narazil na zeď. Ani tentokrát svítit nepřestal. Jediným následkem pádové zkoušky je na čelní hraně trochu odřená černá barva a nepatrná ploška po nárazu na zeď. Po sejmutí kroužků montáže následovala předposlední prověrka kontroly funkce rektifikačních točítek, nastavení jasu červeného bodu a kontrola těsnosti spojů v poslední osmihodinové lázni (samozřejmě se stále rozsvíceným záměrným bodem). Po vyjmutí kolimátoru z vody následovala poslední kontrola všech funkcí a těsnosti. Ani tentokrát jsem nenašel závadu. (Dle sdělení výrobce, mnohonásobně náročnější testy prováděla například švédská armáda i armáda USA před vybavením svých speciálních jednotek rychlého nasazení; pozn. autora)

Vyhodnocení
Zátěžový test prokázal vysokou odolnost kolimátorů Aimpoint. Testovaný výrobek prošel zkouškou úspěšně a je nadále plně použitelný!

Závěrečné hodnocení
Kolimátory Aimpoint jsou kvalitní a vysoce odolné moderní optické zaměřovače se širokým spektrem použitelnosti na kulovnicích brokovnicích i kombinovaných loveckých zbraních. Kladné poznatky v celosvětovém používání kolimátorů dokládají pravdivost zvýšení užitné hodnoty starších i nových zbraní v řadě střeleckých odvětví. Aimpoint poskytuje na své kolimátory záruku 10. let!!! Českým, moravským i slovenským lovcům je můžeme doporučit.
Pavel KLOZÍK, foto autor a Aimpoint (autorizováno)
Zpracování dat...