ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Myslivci –léto a EU

Za výbor MS Hubertus Roztoky a jeho 42 členů Doc. Ing. Karel DOLEJŠ, CSc.
Myslivci –léto a EU
Červenec – měsíc bouří a srnčího volání bývá nazýván též měsícem lovcova jara, a letos je i měsícem nových nadějí pro českou myslivost a ochranu přírody vůbec. Nová Evropa, rozšířená na 25 členských států, se stala pro nás mimořádnou výzvou, ale i příležitostí pro zastánce milující naši krajinu a českou myslivost zvláště – vykonat opět mnoho užitečného. K tomu nás vyzývá i Manifest FACE. Federace organizací pro myslivost a ochranu volně žijící fauny v Evropské unii).

Se sedmi miliony lidí, provozujících myslivost v rámci EU, představuje myslivecká obec jednu z nejlépe organizovaných sítí s honitbami rozprostírajícími se po celém evropském venkovu. Tak se stávají nadšenci tvorby a ochrany přírody společně s hospodáři pečujícími o zemědělské, lesní i vodní plochy objektivními spojenci nové zemědělské politiky, která se uskutečňuje v rámci EU. Kromě značné politické síly, kterou myslivci představují strukturou svých organizací, je to váha sociálně-ekonomického světa myslivců a jeho platforma mezi městem a venkovem, které musí být brány s naprostou vážností při dalším rozvoji zemědělských oblastí.
K rozvoji příměstské krajiny nesporně přispívá svou hospodářskou i osvětovou činností Myslivecké sdružení Hubertus se sídlem v Roztokách u Prahy, provozující právo myslivosti v honitbě o 1700 ha. Přínosné je i ochranářské snažení, které zde nepochybným přínosem vyvíjí již několik desítek let v intencích pokrokových snah uplatňujících se v okolí Prahy od druhé poloviny předminulého století při tvorbě zdejší krajiny.
Ani v tomto čase nepochybujeme o aktivní i pasivní podpoře našich spoluobčanů prospěšné v tomto snažení. Věříme, že se nám společně podaří zastavit vzrůstající nápor na místní faunu a flóru. Ty jsou v poslední době ohroženy nejrůznějšími vlivy, z nichž je to především stavební rozmach, dále počet domácích zvířat - zvláště psů a jejich venčení mimo obcč, přičemž jejich volné pobíhání je nebezpečné zvláště v době hnízdění zvěře, v době kladení mláďat, na což pamatují i některé zákonné normy jako například zák. č. 449/2000 Sb. v paragrafech 9 a 10 (zákaz volného pobytu domácích zvířat včetně koní v honitbě).
Při této příležitosti připomínáme, že v loňském roce bylo v našem okolí, tj. v místní honitbě MS Hubertus, strženo psy 21 kusů srnčí zvěře, letos v dubnu to bylo 11 kusů. Můžeme usuzovat na dvojnásobek těchto škod, protože tyto údaje jsou jen o zvěři dohledané. Nehodláme dále nečinně přihlížet tomuto stavu a jsme připraveni pokračovat v práci:
pro zachování naší přírody cestou dlouhodobého jejího rozumného využívání.
Pro zachování pestrosti - druhového bohatství místní fauny a flóry.
Pro rozumné obhospodařování volně žijících živočichů a jejich přirozených biotopů.
Pro zachování živého venkova.
Čeští myslivci slaví v červenci den sv. Prokopa jako patrona lovců, neboť ten vzal v ochranu laň a tím naznačil, co máme činit i my. Věříme ve Vás, že máme i my své věrné spojence při ochraně naší krásné okolní přírody.
Za výbor MS Hubertus Roztoky a jeho 42 členů
Doc. Ing. Karel DOLEJŠ, CSc.
Zpracování dat...