ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Myslivecký kalendář - srpen

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Myslivecký kalendář - srpen
V polních honitbách začínáme podle staré myslivecké zásady „poslední snop z pole, první zrno do zásypů“ s přikrmováním zvěře. Nejen bažantů, ale také zajíců. Zejména na velkých zemědělských plochách.
Na loukách sklízíme seno druhou sečí. Využijme žní a udělejme si zásoby jadrných krmiv. Nejvhodnějším jadrným krmivem pro zvěř, zejména spárkatou, je oves či zlomkový ječmen nebo žito. Méně vhodná je pšenice. Pro drobnou zvěř, koroptve i bažanty je vhodným krmivem i odpad z čištění obilí, který často obsahuje i semena plevelů. Zásoby jadrného krmiva bychom měli uskladnit tak, aby se k němu nedostaly myši či nebyly znehodnoceny vlhkostí. Velkým nešvarem je v tuto dobu navážet "hromady" plev či jiného obilního odpadu před kazatelny, jako vnadění pro černou zvěř. Vlivem vlhkosti a poměrně teplého počasí se "hromada" velice rychle zazelená, spodek začne zahnívat a plesnivět.A z vnadiště se stává skládka hnijícího biologického odpadu. Zelenající se hromadu začne navštěvovat i jiná spárkatá zvěř a může mít z konzumace takového přikrmování zdravotní problémy. Vnadiště by měla být zastřešená a krmiva by se do nich měla přidávat postupně.
Hned od počátku srpna bychom se měli věnovat průběrnému lovu jelení, zejména mladé, zvěře. Začátek srpna, při končící říji, je ještě vhodnou dobou pro lov srnců. Co v srpnu nestihneme, zpravidla musíme ponechat až na září. Koncem srpna se se srnci moc nepotkáme - odpočívají po říji. Srpen, při měsíčku a na strništích, je nejvhodnější dobou pro lov černé zvěře. Zaměříme se především na lov selat a lončáků z tlup. Samostatné kusy šetříme. Jsou to zpravidla mladí kňourci.
V srpnu provedeme sčítání drobné zvěře a vyhotovíme plán chovu a lovu, současně naplánujeme hony. Myslivecký hospodář vede záznam o lovu zvěře a jejím úhynu. Podle dispozic orgánů státní správy myslivosti podává hlášení o mysliveckém hospodaření v honitbě.
Zpracování dat...