ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Sova z mokrých luk

Jan VEBER
Poprvé jsem se s touhle velmi zajímavou a u nás nepříliš známou sovou setkal tváří v tvář na podzim roku 2000, kdy jsem kroužkoval jeden z chycených exemplářů do nárazové sítě. Její oči mě fascinovaly a já, tehdy bohužel bez fotoaparátu, zatoužil ještě někdy v životě zachytit ten krásný pohled jejích uhrančivých očí. Podařilo se mi to až letos na jaře a já vás tedy rád seznamuji s kalousem pustovkou, jak se tato krasavice jmenuje.
Svojí velikostí i zbarvením se velmi podobá svému příbuznému kalousi ušatému, na rozdíl od něho má ale menší, přilehlá "ouška" a žije v odlišných podmínkách, které tvoří vlhké louky a mokřady, někdy i pole se vzrostlými obilovinami. Létá často již za světla a na klidných a odlehlých místech během hnízdění i přes den.
Kalous pustovka je u nás v České republice pravděpodobně každoročním hnízdičem, ale žádná pravidelná hnízdiště nejsou ani ornitologům známa. Svoje hnízdo si staví na zemi, mezi trsy trávy, vždy tak, aby snůšku vajec, či mláďata nemohla zasáhnout voda. Bývá vystláno stonky suché trávy, listy a na okrajích i zelenými částmi rostlin. Pustovka je také jediná z našich sov, která na hnízdo přináší nějaký stavební materiál.V letech, kdy je dostatek drobných hlodavců má její hnízdění jednak invazní charakter a jednak mohou zahnízdit i v zimě(!), o čemž svědčí i údaje v odborné ornitologické literatuře. Na snůšce sněhobílých vajec, kterých bývá často i osm(!), sedí jen samice zhruba 24 - 28 dní a samec v této době velmi pečlivě střeží okolí hnízda. Mláďata se líhnou postupně a o ně se již starají oba rodiče společně, průměrně vyvedou zhruba pět mláďat, která po 12 - 17 dnech opouštějí hnízdo a schovávají se v okolní trávě. Vzletnosti dosahují ve věku asi jednoho měsíce.
Jako potrava jim slouží hlavně drobní hlodavci, jako např. hraboši polní, dále různé druhy hmyzu a ponravy chroustů. Pustovka je tak důležitým biologickým ochráncem naší úrody, kterou dokáží stále se rozmnožující populace hlavně hrabošů pořádně zdecimovat, a zasluhuje si tak naší plné ochrany. Je to převážně tažný pták, přezimuje pravidelně ve Středomoří, nejjižněji až za oblastí Sahary- v Súdánu, Somálsku a jihu Arábie. Z v Čechách kroužkovaných pustovek byla jedna zastižena po deseti letech ve Španělsku a druhá po dvou letech na Sardinii, u nás byla naopak zastižena pustovka kroužkovaná rok před tím ve Finsku.
Myslivci se s pustovkami často mohou setkat v období podzimních honů, kdy při procházení polních honiteb mohou tyto sovy zvednout ze země a poznají je velmi snadno podle jejich trhavého a nápadně kymácivého letu a stanou se tak jistě velmi vítaným zpestřením chladného podzimního dne, tak jako zahřálo setkání s nimi i mne v nastupujícím jaru.
Zpracování dat...