ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srnčia ruja v ???

Ing. Ján MERCEL Bojnice
S nasledovným pojednaním prichádzam k naším čitateľom pred srnčou rujou, pretože túto nie je možné ohraničiť iba na mesiace júl a august. Vychádzajúc z filozofickej kategórie, že každá príčina vyvoláva nový účinok alebo jav alebo skupina javov, ktoré predchádzajú inému javu a spôsobujú ho sa volá príčina, nastolujú sa poľovníkovi nasledovné otázky:
Čo je príčinou a podstatou párenia srnčej zveri? Prečo párenie prebieha v určitom a časovom termíne?
Na tieto otázky nájdeme dnes odpoveď v odbornej poľovníckej literatúre u nás i v zahraničí, najmä v Nemecku.
Redaktor časopisu Wild und Hund Andreas David z redakcie Nord pri rozoberaní tejto problematiky vychádza z toho, že začiatok srnčej ruje je geneticky zafixovaný, čo garantuje, že v určitom časovom termíne je srnčia zver pripravená na párenie. A práve tak podľa geneticky zafixovaného obdobia gravidity sŕn prichádzajú na svet srnčatá v tom najpriaznivejšom období (máj - jún).
K tomuto však je treba dodať ďalšie vysvetlenie. Párenie srnčej zveri je v priamej súvislosti s tvorbou parožia ako druhotným pohlavným znakom. Je to výsledok veľmi zložitých činností mnohých orgánov a žliaz, najmä žliaz s vnútornou sekréciu, ktoré produkujú hormonálne látky. Rast parožia vyvoláva hormón somatotropin (rastový), vznikajúci v prednom laloku mozgového podväzku už v zime (hypofýze), keď sú semenníky srncov malé a v pokoji. Činnosť hypofýzi závisí od telesnej kondície srnca, intenzity metabolizmu a množstva slnečného žiarenia vyvolávajúce tvorbu vitamínu D, nepostrádateľného pri tvorbe kostí a parožia. V jarnom období s predĺžením sveteľného dňa hypofýza produkuje gonadotropin povzbudzujúci rast a činnosť semenníkov, ktoré začínajú produkovať spermie a samčí pohlavný hormón testosterón (brzdiaci). Končí sa rast parožia (apríl až jún). V letnom období už pôsobí len testosterón zo semenníkov zastavujúci rast parožkov a vyvolávajúci činnosť pachových žliaz. Tento stav vyvoláva bojovú náladu srnca a nastáva obdobie párenia.


Existujú odchýlky v časovom priebehu ruje?
Výsledky výskumu a praktického pozorovania dokazujú, že odchýlky sú v čase pred i po srnčej ruji.
Vo vysokohorských revíroch vplyvom nadmorskej výšky prebieha ruja neskoršie ako v nižších polohách a tým i rodenie mláďat je neskoršie.
Normálne vyvinutá silná srna je rujná skoršie ako slabší jedinec. Stáva sa, že taktiež predčasne dospelý zdravý silný srnec už začiatkom júla sa prejavuje znakmi pohlavnej aktivity.
Redaktorovi A. Davidovi jeho priateľ Klaus dňa 30. júna celý vzrušený oznamuje, že videl srnca ako naháňa srnu a z ich správania usudzoval, že nastal začiatok ruje. Uspokojil sa až po následnom vysvetlení.
Jav prejavujúci sa ako predčasná ruja bol pozorovaný v týchto prípadoch:
- ročný srnec uprostred máje plašil na poli mladú srnu. Vysvetlenie bolo dané tak, že on sa prakticky iba hral so svojou sestričkou na chytanie "Fangen". Vyzeralo to ako v ruji, ale nemalo to nič spoločné s rujou.
- poľovník z povolania rozprával tento prípad: v strede júna pozoroval viackrát, ako starší srnec naháňal srnu. Táto sa snažila brániť voči vášnivému "ctiteľovi". Vysvetlenie bolo nasledovné - čuch srnca bol zasiahnutý pachom šíriacim sa z pohlavného orgánu srny krátko po narodení srnčaťa. Premotivovaný srnec bol prilákaný na túto falošnú stopu a povzbudený k páreniu. Srna sa však snažila iba chrániť novonarodené srnča a tak sa pohybovala po lúke v kruhoch spolu zo srncom ako v čase ruje. Uvedené vysvetlenie nie je vedecky dokázané.
- Prof. Christoph Stubbe opisuje vo svojej monografii srnčej zveri odchýlky, ktoré napríklad pri predčasnej pohlavnej zrelosti spôsobujú skorší nevhodný čas párenia, tzv. "Unzeit".

Jav prejavujúci sa ako "Nachbrunft" - oplodnenie po ruji bol pozorovaný v týchto prípadoch:
- dňa 19. marca 1969 bolo strelené srnča u ktorého sa našlo 9 cm dlhé embryo. Je len prirodzené, že srnča nemohlo byť oplodnené v normálnom čase ruje, ale neskoršie. A je neuveriteľné, akou rýchlosťou sa zárodok v tomto prípade vyvíjal.
- 23. mája bola strelená mladá srna, ktorá mala v maternici ešte veľmi slabo vyvinuté embryo, čo dokazuje, že k oplodnení došlo v jesennom období.
- výskumom vo Švédsku v roku 1970 sa zistilo:
1) vo februári u mladej srny v maternici embryo
2) oplodnenie srnčaťa vo februári
3) dve mladé srny v decembri vodili slabé srnčatá
4) srnec uprostred októbra sa páril zo srnčaťom
5) s výnimkou marca boli pozorované v každom mesiaci prejavy párenia

Posledné výskumy dokázali a prakticky overili poznatky starých poľovníkov a lesníkov o tzv. "jalovej ruji" v mesiaci novembri (tento názor sa uplatňoval preto, lebo sa považovalo za neuveriteľné, aby v novembri bol srnec pohlavne aktívny), že k oplodneniu srny môže dôjsť aj v novembri zo strany mladých srncov v dôsledku ich oneskoreného vývoja parožia a tým i brzdiacich pohlavných hormónov tým, že dostatočné množstvo zrelých spermií zostáva ako rezerva v dlhých stočených semenotvorných kanálikoch nad varlatami a definitívne miznú až v januári.
V praxi sa stretávame s otázkou:

Má na dobu párenie vplyv počasie?
Výskumy vyvrátili vyslovované názory, že začiatok ruje je závislý od počasia a preto sú neopodstatnené vyjadrenia (pri "Sauwetter - psom počasí) ako napríklad "V tomto roku ruja išla dolu vodou", alebo "Ruja srnčej zveri vypadla", apod. Jednoznačne treba povedať: Je jedno či prší, sneží alebo praží slnko: hlavné obdobie ruje v strednej Európe pripadá na koniec júla a začiatok augusta.
V podstate asi od 20. júla do 15. augusta a uskutočňuje sa každoročne v rovnakom čase. Totiž, ak by sme si teoreticky predstavili, že by v prírode nasledovali po sebe tri až štyri daždivé letá, potom by srnčia zver bola pred zánikom.
Čo sa však v skutočnosti deje: pri zlom počasí páriacu sa srnčiu zver nevidíme, zostáva v krytých častiach revíru a pári sa s vylúčením verejnosti.
Na potvrdenie uvedených úvah o "Unzeit" redaktor A. David uvádza neuveriteľný, ale skutočný príbeh o párení srny začiatkom júna fotograficky a preukázateľne zdokumentovaný Hermannom Böttingerom fotoaparátom Praktika s teleobjektívom 500 dňa 5.júna 2000 v Thüringenu, ktorý neveril vlastným očiam, keď fotografoval srnca so srnou, ktorá krátko pred aktom porodila dve srnčatá. Celý priebeh je zachytený na fotografiách v časopise Wild und Hund.
Ako celý dej prebiehal?
Na lúke sa objavila srna prenasledovaná ešte nie prefarbeným 4-5 ročným srncom vidlákom, ktorý ju následne pokryl. Bolo 15,15 hodín. Potom zaľahli do trávy a odpočívali. Po 10 minútach opäť pokračovali v pohybe a v párení. Následne sa znovu zložili do trávy. Po 20 minútach opäť pokračovalo párenie, po ktorom srna zatiahla do lesa. Okolo 16,30 hodín srna vychádza na lúku zo srnčaťom, ktoré sa po nakojení a olízaní zložilo do trávy. Po ďalšom naháňaní srna opäť vychádza z porastu s druhým srnčaťom, ktoré začala taktiež dojčiť a olizovať. Srnec stál vyčerpaný, neúčastný a chvíľami zatvárajúc oči, iba niekoľko metrov od srny a srnčiat. Po malej chvíli sa stiahol a začal sa pásť. Odrazu srna začala srnca povzbudzovať a po krátkom naháňaní došlo opätovne k jej pokrytiu. Jedno srnča pri tomto akte stálo priamo pri nich tak, ako je to zachytené na fotografii.
Odrazu vystúpila z lesa ďalšia srna a pri pasení sa približovala k uvedenej skupinke. To sa srncovi nepáčilo - hrozivo a s ušami zloženými a silným kývaním hlavy tiahol proti došlej srne. Táto ho však nebrala na vedomie i keď sa on imponujúcimi skokmi približoval a napádal ju a napokon ju odohnal z lúky.
Medzitým vodiaca srna opäť nakŕmila a olízala srnčatá, ktoré sa zložili do trávy a ona pasúc sa zmizla v poraste. Srne po odohnaní došlej srny prišiel k srnčatám, ktoré začal olizovať. Potom s nosom pri zemi hľadal svoju srnu. Medzitým už bolo 21 hodín a fotograf odchádzal domov. Urobil celú radu snímok, lebo podľa neho vo svojich 45 rokoch také niečo ešte nezbadal.
Nad týmto prípadom žiadni poľovnícki výskumníci nedokázali urobiť jednoznačný záver.
Preto prosíme našich čitateľov o odpoveď na tieto otázky:
Kto také niečo niekedy videl? Ruju v prvých júnových dňoch.
Srnec ukázal pravú "Vatereigenschaft" - otcovskú vlastnosť. Kto môže niečo podobné opísať?
Kto pozoroval niekedy srnca, ktorý by inú srnu "aus Eifersucht" - zo žiarlivosti odháňal?
Čo vyvolalo predčasné párenie bezprostredne po narodení srnčiat? Bol to pach pohlavného orgánu srny po narodení oboch srnčiat?
Vaše príspevky odpovedajúce na uvedené otázky zabezpečím odoslať do časopisu Wild und Hund.
Zpracování dat...