ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Zlatá srnčí trofej v OMS Benešov

Ing. Jaroslav VANÍČEK
Květen je měsícem, kdy jaro o sobě dává vědět na každém kroku. Ze dne na den raší a kvetou byliny, keře, stromy. Přibývá hmyzu, ptáčat a mláďat zvěře – zkrátka vše se dere na svět. Toto období je proto vhodným časem pro setkání mladých přátel myslivosti a ochrany přírody. Třetí květnová sobota je už tradičně věnována dětské myslivecké soutěži – okresnímu kolu Zlaté srnčí trofeje. Nejinak tomu bylo i letos v překrásném prostředí vlašimského zámku a přilehlého zámeckého parku. Svoje útulné prostory nám propůjčilo SOUZ Vlašim, které zde sídlí. Oproti předchozím letům se sešlo nepoměrně více soutěžících. V mladší kategorii „A“ se přihlásilo 17 dětí a v kategorii starší „B“ osm dětí.

Tradiční soutěžní klání začalo zkušebním testem o stu otázkách s výběrem správných odpovědí z několika možností. Tento osvědčený způsob ověřování znalostí je mezi dětmi velice oblíbený, neboť každý si většinou vzpomene na správnou odpověď, když ji má před sebou. Hodnotitelům pak přináší rychlé a jasné rozhodování. Letos byly vypracovány rozdílné testy pro obě kategorie.
Netradiční částí soutěže byla poznávací expozice 50 předmětů praktické myslivosti (shozy paroží, trofeje zvěře, lebky zvěře, výzbroj a výstroj myslivce, myslivecké a kynologické pomůcky apod.) umístěné na malém zámeckém nádvoří. Zde měly děti možnost srovnání a případných oprav, které na poznávací stezce v terénu většinou není už možné. Některé netradiční exponáty opravdu prověřily znalosti účastníků a později i jejich doprovodu.
Soutěž uzavřela poznávací stezka v areálu zámeckého parku, která byla bohatá na botanické druhy a pobytové stopy zvěře. Vzhledem k silné návštěvnosti parku nebylo totiž možné instalovat ostatní exponáty a zajistit jejich ochranu. Trasu o délce 1,5 km zvládly děti ve velice krátké době a pak už nastala mravenčí hodnotitelská práce. V tu dobu se všichni soutěžící přesunuli do vlastivědné expozice zámeckého muzea Podblanicka, kde se seznámili s historií této oblasti. Velice přitažlivá jistě byla i stálá expozice o historii firmy Sellier & Bellot Vlašim. V průběhu celého dne byla v prostorách SOUZ instalována výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Vlašim, které byly zaslány do celostátní výtvarné soutěže s názvem "Mé toulky za zvěří". Chyběly zde jen vítězné práce prezentované na vyhlášení soutěže v rámci myslivecké výstavy Natura Viva 2004 v Lysé nad Labem.
Velkým překvapením pro všechny účastníky byla návštěva trubačského tria OMS Benešov vedeného ing. Janem Slabým, které zpestřilo chvíle čekání na výsledky soutěže poutavými ukázkami lovecké hudby. V závěru pak dodaly vyhlášení soutěže slavnostní ráz zvuky loveckých fanfár. A jak to vše dopadlo? V mladší kategorii "A" zvítězil Tomáš Pacovský s 242,5 body, druhé místo obsadil Petr Hanzal se 186,5 body a třetí byl se 155 body Martin Žák. Ve starší kategorii "B" kraloval s 249 body Pavel Pacovský, na místě druhém se umístil Jiří Novák se 159 body a třetí byl Michal Pešata s 158,5 body. Rozdíly ve znalostech soutěžících se promítly v bodovém hodnocení, kdy soutěžící umístění na konci startovního pole dosáhli 49 respektive 65,5 bodů. Vzhledem k tomu, že u mnohých dětí šlo o seznámení se soutěží, budou jistě jejich znalosti v dalších letech gradovat. Je však potěšitelné, že práce s mysliveckou mládeží získává další příznivce, což dokazuje nárůst mysliveckých kroužků v rámci okresu.

Ing. Jaroslav VANÍČEK
Zpracování dat...