ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

MUFLONÍ ZVĚŘ

bodové hodnoty trofejí  Ing. Vladimír DOLEČEK
O mufloní zvěři bylo publikováno mnoho odborných knih a článků a praktických poznatků. Svůj příspěvek chci zaměřit na hodnocení vývoje měřených hodnot mufloních trofejí, které byly předloženy na národních a mezinárodních mysliveckých výstavách u nás od roku 1971 a překročily bodovou hodnotu 220 CIC.
Trofeje těchto hodnot jsou dobrou vizitkou špičkových chovů a dobře charakterizují odlišnosti jednotlivých chovů. Většina chovatelů průběžně sleduje celkovou úroveň a výsledky každého hodnocení pro informovanost a stanovení dalších chovatelských cílů.

Obdobně bylo postupováno i u chovatelů mufloní zvěře na Zaječinách. Zájem o nová zjištění a poznání je u nás částečně zmrazen skutečností, že o kvalitní zvěři tohoto chovu se mluví v minulém čase (viz Myslivost 1/2000 - Nakažlivé kulhání mufloní zvěře).

Sledovali jsme měřené hodnoty z katalogů národních a mezinárodních mysliveckých výstav (Brno 1971, České Budějovice 1976, Nitra 1980, Brno 1985, Nitra 1990, Lysá nad Labem 1996 a 2000) a uzavřeli výsledky, které jsou uvedeny v připojené tabulce. Na výše uvedených výstavách bylo hodnoceno 167 trofejí, kde byla překročena uvedená bodová hodnota.

Podíl trofejí ze Zaječin byl v tomto počtu nejvyšší v roce 1971, kdy z 15 trofejí bylo 8 ze Zaječin. Celkově je zde oblast Zaječiny zastoupena 19 trofejemi s průměrnou délkou toulců 98,68 cm, průměrným prvním obvodem 24,25 cm a průměrnou rozlohou 51,21 cm.

Špičkových chovů vzniklo za uvedené období několik a předložené trofeje pozitivně ovlivnily celkové průměrné dosažené hodnoty. Z přehledu je patrné, že nejmenší změnu průměrné hodnoty má délka toulců. Z podrobného hodnocení ale vyplývá, že průměrný věk lovených beranů poklesl. V roce 1971 byl 7,87 roků, v roce 2000 pouze 6,76 roků.

K nárůstu průměrných hodnot došlo u obvodů toulců a rozlohy. První obvody se ve sledovaném období zvětšily o 6,76 % a rozloha se zvětšila zejména v posledním desetiletí.

Špičková trofej musí vynikat ve všech měřených hodnotách. Toto se nejlépe podařilo v chovu mufloní zvěře v Židlochovicích, což dokazuje i poslední nejsilnější trofej - světový rekord.

Hodnotit trofeje představuje výslednici, která vyjadřuje souhrn mnoha ovlivňujících faktorů úspěšného chovu. Práci dlouhodobou, důsledně prováděnou a to zejména:
  • kvalitní péčí o mufloní zvěř,
  • cílevědomé křížení sledující chovatelský cíl a čistokrevnost,
  • zabezpečení dobrého zdravotního stavu zvěře,
  • vhodná velikost a přírodní podmínky honitby,
  • kvalitní krmení a ochrana zvěře,
  • odpovídající stavy zvěře, vhodný poměr pohlaví a věkové složení,
  • trvale důsledně a odborně prováděný průběrný odstřel,
  • organizační zvládnutí


Česká republika stále patří ke světové špičce v chovu mufloní zvěře. Možná, že mnozí chovatelé zde naleznou námět k zamyšlení.

Průměr měřených hodnot u mufloních trofejí s bodovou hodnotou nad 220 b. CIC
  1971 1976 1980 1985 1990 1996 2000
Délka toulce 96,89 94,48 95,78 95,21 94,23 93,37 96,25
První obvod 23,82 24,73 24,45 24,94 25,36 24,69 25,43
Rozloha 51,82 51,30 52,00 50,43 52,06 54,47 52,85
Zpracování dat...