ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2006

Březen v honitbě

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Březen, za kamna vlezem. Tato stará pravda letošní rok platí. Po dlouhotrvající vysoké sněhové pokrývce ještě v mnoha honitbách ještě leží sníh. Pokud nám zbyla jadrná a dužnatá krmiva, zvěři je předložíme v malých dávkách, zejména srnčí zvěři. Je po zimě hodně zesláblá.
V honitbách se objevují první zajíčci, začíná tok bažantů. Zvěř postupně začíná přecházet na zelenou potravu. Nezapomeňme doplnit a zkontrolovat solníky. V tomto období potřebuje býložravá zvěř sůl více než kdy jindy.
Pokud to počasí dovolí, začneme s ošetřováním luk pro zvěř. Louky povláčíme, přihnojíme a povápníme. V březnu můžeme také začít s obděláváním políček. Čím dříve zasejeme, tím dříve bude mít zvěř k dispozici "produkci políčka".
Březnem končí jeden myslivecký rok a začíná myslivecký rok nový. V březnu, v termínech stanovených orgány státní správy myslivosti, provádíme sčítání zvěře. Na základě výsledků sčítání vyhotovíme tiskopis Mysl/7 - sčítací list zvěře. Tento tiskopis ( s výsledky sčítání zvěře) by měl dát uživatel honitby držiteli honitby k vyjádření. Sčítání zvěře je nutno provést co možno nejpřesněji. Metod jak sčítat zvěř v honitbě je celá řada. Nemusíme "udělat rojnici" a přehánět zvěř z jedné strany honitby na druhou. Koneckonců dobrý myslivecký hospodář má přehled o zvěři po celý rok. Měli bychom se ale vyvarovat tzv. zpětných přepočtů, které se odvíjí od toho, co chceme lovit. I takto se to někde dělalo. Je na nás jak bude a je vedena myslivecká statistika, jakou bude a má vypovídající schopnost i na celostátní úrovni. Již jsem zažil mnohokrát, kdy na základě některých negativních zkušeností, byla myslivecká statistika a údaje v ní obsažené zpochybňovány. Zejména ze strany orgánů a organizací MŽP. Při sčítání zvěře si také všímáme kondice zvěře a jejího zdravotního stavu.
Zanedlouho budeme, na základě údajů o skutečných počtech zvěře, plánovat myslivecké hospodaření v novém mysliveckém roce.
K 31. 3. uzavře myslivecký hospodář mysliveckou evidenci hospodaření v honitbě za uplynulý rok. Na základě údajů z těchto evidenčních a plánovacích tiskopisů vyplní statistický tiskopis.
Myslivecký hospodář si založí novou evidenci o ulovené a uhynulé zvěři, evidenci o vydaných povolenkách plombách a lístcích o původu zvěře.

Zpracování dat...