ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2006

Návrat zubra.

Rostislav Stach
Zubr evropský (Bison bonasus) byl ve volné přírodě vyhuben zastřelením posledního volně žijícího kusu v roce 1921. V různých zoologických zahradách v té době zbývalo posledních 56 kusů. Díky záchranným programům EEP, je současný odhadovaný stav zubrů na celém světě kolem 3000 kusů. Zoologické zahrady jsou zapojeny v celé řadě reintrodukčních programů a jedním z nich je i návrat zubra do volné přírody.

Podkrušnohorský zoopark Chomutov chová zubry od svého založení v roce 1975. Za tu dobu se tam narodily desítky mláďat, která jsou v současné době v mnoha evropských zoologických zahradách. Právě výměna zvířat a jejich zapojování do nepříbuzenského rozmnožování, je v případě záchrany ohrožených druhů velice důležitá a zoologické zahrady zde sehrávají významnou úlohu. Odměnou za jejich snahu je pak po dlouholeté práci slavnostní chvíle, kdy jsou první zvířata opět vypuštěna zpět do volné přírody.
Pro chomutovské zubry byla vybrána lokalita v severovýchodní části slovenského okresu Snina, v Chráněné krajinné oblasti Východné Karpaty. V roce 1993 bylo toto území vyhlášeno organizací UNESCO za Mezinárodní biosférickou rezervaci, jejíž rozloha činí 164 190 ha. Od 1.10.1997 je část rezervace vyhlášená jako Národní park Poloniny. Zajímavostí je, že se jedná o jedinou rezervaci na území tří států - Slovenska, Polska a Ukrajiny. Jsou zde největší komplexy bukových lesů, nazývané též jako "zelené plíce Evropy". Jedná se o území s velmi malou hustotou osídlení : 5 - 20 obyvatelů na km2, proto je zde vliv člověka na prostředí minimální. Na území parku je významná koncentrace endemických a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Park patří také k největším oblastem Evropy s výskytem velkých zvířat, jako je zubr, medvěd, jelen nebo rys.
Samotnému transportu předcházela celá řada jednání a veterinárních vyšetření. Den "D" nastal v sobotu 8. října 2005. Dvouletá samice a roční býček byli uspáni a naloženi do transportních beden. Bedny byly naloženy na přívěs a pak už zubry čekala celonoční jízda do nového domova.
Na správě NP Poloniny nás ráno čekal ing. Pčola, který nás doprovodil až k vypouštěcí obůrce. Tam jsme bedny sundali z přívěsu a zubry vypustili do obůrky. Asi dvouhektarová vypouštěcí obůrka, zasazená do krásného prostředí okolních lesů a luk bude v příštích týdnech sloužit k aklimatizaci zubrů v novém prostředí. Jakmile se v zimě začne stávající stádo stahovat k obůrce na krmení a bude tak velká naděje ke spojení obou skupin, otevřou se chomutovským zubrům poslední vrata ke svobodě.

foto: Rostislav Stach


Zpracování dat...