ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2006

ČERVEN V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
V červnu pokračujeme především v lovu srnců I. věkové třídy. Při lovu je nutno šetřit nevytlučené špičáky. Pokud je roční srnec nevytlučený ještě v tomto měsíci, není to vada. Nadějní roční srnci vytloukají až v červnu a červenci. Zejména po letošní zimě bychom měli tyto roční srnce šetřit. Lov starších srnců odložme až na říji.
Pokud jsme již nezačali dříve, v červnu připravujeme objemová krmiva na období nouze. Zejména seno a letninu. Sena bychom měli mít k dispozici tolik, abychom je mohli předkládat zvěři po celé zimní období. Raději si tohoto krmiva udělejme větší zásoby. Podobná zima, jako byla minulá může být i letos. Kvalitně usušené seno uskladníme nejlépe ve stodolách nebo ve vzdušných senících. Pokud máme možnost získat travní senáž "v balících" můžeme toto krmivo přímo rozvést na krmná místa a tam uložit. Nezapomeňme na souhlas vlastníka honebního pozemku.
V červnu je v honitbě hodně mladé zvěře, jak drobné, tak spárkaté. To znamená více práce a pochůzek, především pro mysliveckou stráž a mysliveckého hospodáře. Zemědělci by měli, podle zákona, ohlašovat předem sklizňové práce. V tomto měsíci jde zejména o sečení travních porostů a porostů pícnin. Z porostů určených ke sklizni se snažíme "vytlačit" zvěř tak, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na zvěři.
K 30. 6. by měl majitel lesa kvantifikovat škody zvěří za předchozí rok. Základem výpočtu škod zvěří musí být terénní zjišťování nejen počtu poškozených stromů, ale i zjišťování skutečného počtu stromů v porostech. Vždy se vyplatí buďto se účastnit zjišťování škod (a počítání), anebo následně výpočet překontrolovat. Řada lesníků či revírníků si výpočty škod velice často usnadňuje tím, že například za základ výpočtu škod okusem bere počty stromků které na ploše byly vysázeny a vykázány v lesní hospodářské evidenci. V porostech ale většinou bývá skutečnost jiná. Ztráty suchem, nekvalitní výsadbou apod. bývají v kulturách již prvním rokem. Běžné ztráty jsou kolem 5 %. Problémy bývají i při výpočtech škod ohryzem. Za poškozený strom se počítá strom pouze poškozený poprvé v rozsahu stanoveném vyhláškou. Pro výpočet je nutno opět zjistit skutečný počet stromů v porostu. O náhradě škod by se měly obě strany dohodnout. Zaslaná faktura není žádný návrh dohody.
Myslivecký hospodář vede evidenci o ulovené zvěři, rozdělení zvěřiny a o vydaných plombách, podle dohody s pověřeným úřadem - státní správou myslivosti, podává pravidelně hlášení o probíhajícím lovu na tiskopisu Mysl/8.


Zpracování dat...