ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2006

Když myslivci a zemědělci spolupracují

Luboš HAJNÝ
Tak jako každý rok i letos probíhá v květnu a červnu kosení travních porostů. V této době se v honitbách objevuje velké množství mláďat srnčí a drobné zvěře. A právě mláďata zvěře jsou nejčastějšími oběťmi žacích strojů. Žací stroje a rotační sekačky jsou schopny usmrtit ohromné množství mláďat, ale i dospělé zvěře. Jde těmto ztrátám zabránit? Z velké části ano. Musí být ale splněna řada podmínek a opatření, bez kterých je záchrana zvěře prakticky nemožná.

V honitbě Honebního společenstva Staříč je k sečení přibližně 400 ha trvalých travních porostů. Většinu z této výměry má v nájmu zemědělské družstvo Agrospol Staříč. Proto již před samotným začátkem senoseče bylo kontaktováno vedení družstva a byl domluven postup při sečení, bylo dohodnuto kdy a které lokality se budou kosit. Samozřejmě bylo nemožné plánovat daleko dopředu s ohledem na počasí a možnost závady na zemědělských strojích. Žijeme ale v době mobilních telefonů, takže se tento problém dá lehce vyřešit. Mezi myslivci jsme se proto dohodli, že senoseč bude mít na starosti jeden člen, který je v kontaktu se zemědělci a může pomocí SMS zpráv aktuálně informovat ostatní členy, která lokalita se bude kosit, že nastala změna atd. Odpadl nám tím tolik zmiňovaný problém, že myslivci nevěděli kdy se bude provádět sečení porostů. Zákon sice ukládá povinnost zemědělcům informovat o senoseči, mnohdy ale zákon není dodržován.
Když nám byla známa lokalita, kde se bude další den kosit, zvolili jsme následující postup. V odpoledních hodinách jsme do této lokality umístili plašiče zvěře. Jedná se o kus polystyrénu uvázaný provazem na 2 - 3metrovou dřevěnou tyč. Tyč s polystyrénem musí být zapíchnuta šikmo do země. Při sebemenším závanu větru se polystyrén pohybuje a tím zvěř plaší.
Tyto plašiče se dají použít jen asi 1-2 dny, poté si na ně zvěř začíná zvykat. Co se týká účinnosti, jak ukázala loňská senoseč, pokud jsou v inkriminované lokalitě mláďata srnčí zvěře a jsou již schopna pohybu, v 90 % je srna z této lokality odvede. Dospělá zaječí zvěř také velmi dobře na tyto plašiče reagovala a při kosení se v lokalitě prakticky nevyskytovala. Na mláďata zaječí zvěře je toto zařízení bohužel méně účinné.
Plašiče jsme v travním porostu umístili tak, aby z každého bylo vidět na jiný. Pokud to bylo možné, byly umísťovány na vyvýšeném místě. Při rozmísťování plašičů jsme s sebou měli lovecké psy, kteří lokalitu určenou příští den ke kosení prohledávali. Druhý den ráno, než přijel žací stroj, jsme plašiče posbírali, aby nebránily v kosení. Opět jsme s sebou měli lovecké psy. Sečení bylo prováděno hlavně pomocí žacího stroje tzv. "mačkače", na kterém byl umístěn optický plašič (maják se zrcadly). Účinnost tohoto plašiče je ale sporná. Platí ovšem pravidlo lepší něco nežli nic.
Samotné kosení probíhalo asi takto: Žací stroj obkosil lokalitu 2 až 3krát dokola a poté plochu určenou ke kosení rozdělil na 2 - 5 dílů podle velikosti, aby zvěř měla šanci na únik. Když bylo myslivců na poli více, vytvořili jsme rojnici a se psy jednotlivé části procházeli a až poté se začalo kosit. A to tak, že se žací stroj po dojetí na konec pole se vždy otočil a jel zpátky. Nedocházelo tak k nebezpečnému stlačování zvěře doprostřed pole. Mnohokrát se stalo, že samotný řidič vystoupil ze stroje a sám vyhnal zvěř, která zalehla přímo před žací lištou.
Mnohým se může zdát takový přístup zemědělců nemožný. Opak je pravdou. Všichni pracovníci firmy Agrospol Staříč, kteří se podíleli na loňské senoseči prokázali, že mají pěkný vztah k přírodě, že jim není lhostejné kolik zvěře pokosí. Jejich přístup byl na dnešní poměry opravdu nevídaný. Proto bychom jim chtěli alespoň touto formou ještě jednou poděkovat za záchranu desítek kusů zvěře.
Při senoseči je nejdůležitější spolupráce mezi myslivci a zemědělci. Bez této spolupráce a snahy něco změnit, se budeme jen dívat na množství zvěře, která zahynula pod koly zemědělských strojů. I nám se přes veškerou snahu nepodařilo úplně zabránit všem ztrátám na zvěři, ale počet usmrcené zvěře byl mnohonásobně nižší než v dobách, kdy se tato opatření neprováděla. Výše popsaný způsob záchrany zvěře při senoseči je poměrně složitý, množství zachráněné zvěře však za tuto námahu určitě stojí.
Chcete-li přispět k záchraně zvěře ve vaší honitbě, vyzkoušejte to také.


Zpracování dat...