ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2006

Sluníčko pozlatilo kapitoly pod Kalvárií

PhDr. Oldřich KOUDELKA
Prosebné pohledy k obloze byly vyslyšeny a mnohatýdenní úsilí organizátorů z jaroměřického Mysliveckého sdružení Hék bylo zarámováno zlatými nitěmi slunečních paprsků. Dvoudenní, oficiálně historicky první setkání členů Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty (po třech předchozích setkáních spisovatelů konaných ještě před založením Klubu autorů), mohlo začít a veřejnost v obci pod historickou Kalvárií tak dostala jedinečnou příležitost přesvědčit se, že myslivost není jen chov a lov zvěře, ale také jedinečná příležitost otevřít pokladnici inspirací a literární fantazie.
Takové rojení renomovaných spisovatelů myslivecké beletrie, ale i odborné literatury, Jaroměřice u Jevíčka nikdy ve své téměř tisícíleté historii nezažily. Klub autorů má v současnosti tři desítky členů, a jestliže jich na Malou Hanou přijela plná polovina, svědčí to o tom, že autoři berou vznik své jednotící platformy vážně a stejně tak chápou i hlavní poslání Klubu autorů ČMMJ, tj. obohacovat mysliveckou literaturu, rozšiřovat výměnu zkušeností, podporovat schůdnou ediční politiku a především se uměleckými prostředky aktivně zapojit do procesu propagace myslivosti a změny ne vždy zrovna lichotivého obrazu této lidské činnosti mezi laickou veřejností. Pozvání do Jaroměřic přijali Jaromír Kovařík, Arnošt Tabášek, Josef Drmota, Vladislav Krop, Jan Lacina, Oldřich Koudelka - hlavní organizátor a hostitel setkání, Petr Slaba, Koloman Ferjentsik, Jiří Kasina, Jaroslav Šprongl, Josef V. Jiroušek, Zdeněk Hruška, František Kolda a Jiří Hanák. Podpořit je v jejich snažení přijel i šéf partnerského Videoklubu ČMMJ Jiří Vlček, amatérský fotograf lesa a zvěře Martin Žatka a trubači Okresního mysliveckého spolku z Přerova pod vedením Vladimíra Sekery. Dvoudenní program však nebyl jen a pouze o knížkách. Sobotní ráno se ve sportovním areálu Na Čtvrtničkách sešli někteří autoři s vyznavači lovecké kynologie, neboť se zde konaly zkoušky vloh psů malých a velkých plemen svitavského regionu. Poté byla slavnostní vernisáží otevřena v místním Domě služeb, kultury a vzdělanosti výstava loveckých trofejí jaroměřických myslivců obohacená o tři desítky uměleckých fotografií. Výstava plasticky dokumentovala výsledky chovatelského snažení za období přibližně posledních dvaceti let a byly na ní k vidění kvalitní trofeje srnčí zvěře, černé a jelena sika. Výstavu si o prodlouženém víkendu prohlédli nejen spisovatelé, ale i mnoho místních občanů, lidé z okolních obcí a žáci jaroměřické Základní školy. Odborný výklad zajistili předseda Myslivekcého sdružení Hék Jaroměřice Pavel Soural a myslivecký hospodář Milan Hlaváč. Mimořádně slavnostní a důstojný rámec mělo přijetí spisovatelů starostou obce Rostislavem Grulichem a místostarostkou Ivetou Glocovou v obřadní síni obecního úřadu v objektu historického renesančního zámečku. Po milém recitačně pěveckém a hudebním vystoupení dětí Základní školy pod vedením pedagožky Soni Rovnerové, seznámil starosta přítomné s historií a především současností obce, která se v roce 2004 stala Vesnicíc roku Pardubického kraje. Předal spisovatelům upomínkové dárky a požádal je o podpisy do Pamětní knihy obce. V závěru přátelského a bezprostředního setkání ochutnali spisovatelé zdejší vynikající slivovici a chutné koláčky, které na akci napekly ženy myslivců a jejich kamarádky v čele s Dášou Vašíčkovou. Podobný ráz mělo přijetí autorů jaroměřickým knězem Wieslavem Wisniewskim v prostorách barokního poutního areálu na vrchu Kalvárie. Ten byl postaven již v roce 1713 a je největším historicko architektonickým skvostem Jaroměřic a nejbližšího okolí. Pan farář hosty seznámil s přebohatou historií místa, ale také reálnou současností, kdy je nezbytné shromáždit přibližně pětadvacet milionů korun pro záchranu cenných objektů, které v posledních desetiletích značně nahlodal zub času a podepsaly se na něm i některé necitlivé dobové stavební zásahy. Sobotní večer v útulné restauraci U Trojanů patřil kulturně společenskému setkání a svou přítomností zvýraznila jeho význam přítomnost ministra vlády České republiky pro místní rozvoj Radko Martínka a poslankyně Parlamentu České republiky a předsedkyně Petičního výboru Zuzky Bebarové-Rujbrové. Oba v průběhu večera pokřtili nové knihy Arnošta Tabáška Země černých rytířů a Oldřicha Koudelky Třpyt lesa a pan ministr z posledně jmenovaného titulu dokonce osobně zarecitoval jednu z uměleckých etud. Představení jednotlivých autorů zcela zaplněnému sálu mělo formu drobných osobních vyznání a minirozhovorů, což mu dalo odpovídající spád, družnost a bezprostřednost. Sympatické a stylové hudební předěly přerovských trubačů oživily celý večer, který skončil převtělen do přátelského posezení, kde se nehovořilo jen o literatuře a myslivosti, ale také o životě obecně, o životě na venkově, radostech i starostech běžného života, tématech životního prostředí apod. Milé bylo, když jeden místní včelař, ale také vášnivý honec, odměňoval autogramy v zakoupených knihách přítomných autorů lahvemi s medem. Nedělní ráno znovu ozdobilo sluníčko a to provázelo na vrchol Kalvárie nejen účastníky spisovatelského setkání, ale také množství lidí, kteří si nechtěli nechat ujít Svatohubertskou mši v barokní Loretánské kapli, celebrovanou páterem Wisniewskim a hranou trubači OMS Přerov, ale také následující, přibližně hodinový koncert v blízkém přírodním areálu. Na dvě stovky nadšených posluchačů odměnilo vřelá slova, vynikající hudební projev i samotné autory myslivecké beletrie bouřlivým potleskem. Potom už přišel čas rozloučit se. Mimořádně zdařilá akce potvrdila, že podobná myslivecká dostaveníčka v regionech mohou obohatit místní kulturně společenský život a mohou přispět k aktivní propagaci myslivosti. Samozřejmě připravit takovou akci není možné bez pomoci spoluorganizátorů, resp. sponzorů, v tomto případě Mysliveckého sdružení Hék Jaroměřice, Obecního úřadu Jaroměřice, Farního úřadu Jaroměřice, Základní školy Jaroměřice, Okresního mysliveckého spolku Svitavy, Statku, s.r.o. Biskupice, časopisu Myslivost, Restaurace U Trojanů Jaroměřice, Výroby těstovin Hloušek Jaroměřice, Lidové výroby Šárka Vávrová Jjaroměřice, Miltry, s.r.o. Městečko Trnávka, Tiskárny TG Tisk Lanškroun, Ergo, s.r.o. Chornice, Trubačů OMS Přerov a mnoha dalších subjektů. Aby podobná akce neskončila zapomenuta či jen několika většími či menšími články v novinách a relacemi v rozhlase, rozhodli se přítomní členové Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty připravit společně antologii myslivecké beletrie s názvem Myslivecká vyznání 2006, která by se ke čtenářům měla dostat nejpozději v listopadu. Rovněž tak přibližně čtyřicetiminutový videosnímek bude důstojnou vzpomínkou na jaroměřické setkání mysliveckých spisovatelů a dva nádherné dny pod starobylou Kalvárií, kde kapitoly příštích uměleckých i kulturně společenských počinů zarámovalo hřejivé sluníčko... Více informací o činnosti Klubu autorů najdete na www.klubautoru.cz

Zpracování dat...