ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2006

Střelecká komise a ME 2006 v Kroměříži

Tomáš BUDÍK
Zasedání střelecké komise ČMMJ v roce 2006 proběhla 2. února a 20. dubna. Kromě základních informací byly stanoveny prioritní úkoly jako je zpracování nového střeleckého řádu a zajištění vrcholné střelecké akce roku 2006 Mistrovsví Evropy v lovecké střelbě v Kroměříži 28. 6. - 1. 7. 2006.

Zasedání střelecké komise 2. 2. 2006

Jednání zahájil předseda komise Tomáš Budík představením nových členů střelecké komise, a to nestorem komise Ing. Václavem Novákem. Dalšími členy Střelecké komise jsou JUDr. Jindřich Kubík, Jan Buksa, Ing. Antonín Walter, Ing. Josef Kraus, Ing.Antonín Čech, Milan Bláha, JUDr. Milan Kaderka (nepřítomen). Dále za ČMMJ byl přítomen JUDr. Jan Kovařík, místopředseda ČMMJ, jednatel ČMMJ Vladimír Broukala a Ing. Jan Polišenský, který byl navržen jako ředitel ME 2006.
Hlavním bodem byla příprava a organizace ME 2006, o které budu hovořit v samostatné kapitole. Předseda ČMMJ Ing. Jaroslav Palas a předseda střelecké komise ČMMJ Tomáš Budík byli pověřeni prováděním periodické měsíční kontroly výstavby střelnice OMS Kroměříž v Kotojedech.
Střelecká komise podala návrh MR ČMMJ na vstup do ASAT a FITASC, byly projednány připomínky k novému střeleckému řádu, který byl zpracován v elektronické podobě a všem členům rozeslán, tak aby bylo možné na příštím zasedání střelecké komise zapracovat poslední připomínky a střelecký řád předat podle stanov ČMMJ ke schválení. Střelecký řád se rozšiřuje o nové disciplíny, lovecký skeet, baterie a střelba ze vzduchovky pro mládež. Dále byl projednán návrh na snížení počtu účastníků celostátních přeborů z 30 na 10 střelců, kteří obdrží příspěvek. Ušetřené prostředky budou využity na vyplácení nových disciplin. Na oficiální dotaz ohledně pravidel pojištění členů ČMMJ, kteří jsou pojištěni u Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. sděluji: všichni členové pojištěni u naší pojišťovny jsou taktéž pojištěni při střeleckých akcích na uznaných či koncesovaných střelnicích.

Zasedání střelecké komise 20. 4.2006

Standardním postupem byla provedena kontrola zápisu z minulé střelecké komise. Hlavními body byl opět střelecký řád a ME v Kroměříži. Střelecký řád byl v minulé době mnohokráte kritizován, a proto střelecká komise tomuto předpisu věnovala značnou pozornost. O zpracování se velmi zasloužili pánové Ing. Vaclav Novák (vrcholný rozhodčí) a benjamínek komise Ing. Antonín Čech. Tento den komise vzala poslední zpracování včetně připomínek, výkladů či označení rozporů a řádek pořádku, odstavec po odstavci opětovně skládala do poslední verze ihned v počítači. Poslední verze bude tedy předložena 11. května 2006 MR ČMMJ a OPK ke kontrole tak, aby tento řád mohl být předán v měsíci červnu na schválení ve Sboru zástupců ČMMJ dne 24.června 2006. Druhým v pořadí a neméně důležitým úkolem bylo pořádání ME 2006. Pár slov o této sportovní myslivecké vrcholové akci.

MISTROVSTVÍ EVROPY V LOVECKÉ STŘELBĚ KROMĚŘÍŽ 2006
Mistrovství Evropy se střílí každý druhý rok. Základem pro pořádání takového mistrovství je odpovídající střelnice nejen technickými parametry, zázemím a její tzv. průchodností, což je kolik střelců je schopno v jeden den absolvovat střelbu. Českomoravská myslivecká jednota byla požádána uspořádáním závodu. Sbor zástupců ČMMJ v roce 2001 uložil MR ČMMJ realizaci tohoto závodu. Termín konání závodu byl určen v termínu 28. 6. -1. 7. 2006.
Záštitu nad pořádáním ME 2006 převzal Ing. Petr Smutný, místopředseda senátu ČR a hejtmen zlínského kraje Libor Lukáš.
Střelníce OMS Kroměříž se nachází na návrší u Kotojed. Střelnice je situována tak, že střelci zásadně nestřílí proti slunci. Pozemky střelnice jsou plně v majetku OMS Kroměříž. Pro uspořádání takového velkého závodu bylo nutné přistoupit k celkové rekonstrukci areálu střelnice. V prvé řadě došlo k rozsáhlým terénním úpravám, přemístění mnoha tisíců kubíků zeminy. Vytvořila se v prvé řadě plocha po výstavbu nové "stovkové" kulové střelnice. Přirozené návrší tvoří ochranný val a dopadiště střel. V dopadišti byl vybudován zákop s dvaceti stavy na terče. Plocha odpaliště, startovní čára, se nachází na zakotvené betonové desce, na které je postavena nová dřevěná krytá hala. Vše působí přirozeným harmonickým dojmem a v okolí neruší. Vlivem navršení zeminy vznikla obrovská terasa za touto halou a před baterií pro další výstavbu střeleckých stanovišť jako jsou lovecké kolo, další baterie. To je již práce pro další období. Ve vzniklé terénní vlně bude na ME 2006 stanoviště compakt parcouru.
Neméně důležitým prvkem je zázemí. Proto došlo ke kompletní rekonstrukci stávající budovy na střelnici. Budova byla v zadní části dostavěna o kompletní sociální zařízení. Pro ME 2006 přibyl i sklad střeliva a zbraní. Nové prostory přibyly i pro výdej občerstvení. Hlavní místnost je již kompletně předělána. Nový strop jen září a celkové obložení stěn prostoru vytváří velmi příjemný dojem. Změnu zaznamenal i exteriér. Došlo k úpravě ploch a buduje se nová přístupová cesta s asfaltovým povrchem. V dnešní době je již vše ve fázi "kosmetických úprav". Nutno jen dořešit fasádu budovy. Vše je otázkou financí. Při této příležitosti se musím zmínit o velmi vstřícném postupu města Kroměříže, hlavně starosty Ing. Petra Dvořáčka, místostarosty Ing. Jiřího Jachana. Bez těchto podpor by střelnice a její rekonstrukce nebyl možný. Děkuji také všem ostatním nejmenovaným za podporu.
Mistrovství Evropy v lovecké střelbě je střelecký závod, při kterém se střílí disciplíny brokové a kulové. Z brokových to je americký trap a compact parcour. Kule se střílí na 100 m na terč sedící lišky (vleže), srnce (vestoje s pevnou tyčí), kamzíka (vestoje s volnou tyčí) a kňoura (vestoje z volné ruky). Závodníci mohou být přihlášeni do kombinace družstev, družstvo má šest závodníků a země může vyslat jen jedno družstvo. Výjimku má pořádající země, která může do kombinace přihlásit dvě družstva. Kulová disciplína se vyhlašuje zvlášť a mohou být v ní přihlášeni i jednotlivci. Případné další podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách ČMMJ a redakce Myslivosti pod odkazem Mistrovství Evropy. Najdete zde nejen propozice a pravidla střeleb, ale i ostatní důležité informace, které jsou zpracovány česky, anglicky a německy. Přihlašování se děje již přímým zadáním na tomto webu.
Střelecká komise navrhla pro tento závod družstva ve složení. První družstvo pro kombinaci: Jan Buksa, Karel Mrhálek, Ing. Jindřich Kořínek, Karel Kotrc, Jaromír Uher, Pavel Zázvorka. Družstvo č.2: Václav Bastl, Ing. Jiří Dočkal, Roman Grulich, JUDr. Jindřich Kubík, Tomáš Staněk, Jan Steiner a náhradník Petr Kyliánek. Družstvo pro kulové disciplíny: Ondřej Borák, Ing. Antonín Čech, Jiří Kocman, Jindřich Mahel, Miroslav Náhlík, Petr Valchář a náhradníci Petr Novotný, Jan Kožený. Chlapci držíme vám palce a pevně věříme, že nezklamete!
Pořádáním ME 2006 byl ČMMJ pověřen OMS Kroměříž, který na základě návrhu střelecké komise jmenoval do funkce ředitele závodu Ing. Jana Polišenského. Jmenovaný již absolvoval několik ročníků ME, je členem jury a má plné vědomosti o tomto závodu. Byl zpracován rozpočet závodu a současnosti je nutné zajistit krytí ztráty asi 250 tis. Kč.
V současnosti je zajištěna výroba oboustranných medailí pro tento ročník a dále omezenému počtu upomínkových medaili, které budou i k prodeji. Místo pohárů za umístění střelci obdrží křišťálové bloky od největšího za první místo po nejmenší za třetí místo. V tomto bloku bude prostorově laserem vytvořena v obrazu 3D postava střelce v loveckém postoji a v obrazu 2D logo šampionátu. Čísla závodníku jsou vytvořena novou technologií. Klasická látková startovní čísla jsou velmi drahá a všichni účastníci si je ponechávají jako suvenýr. Vytiskli jsme logo a název šampionátu na speciální papír s příměsí plastů, čísla jsme vyřezali z fólie a vlepili. Ušetřilo se asi tak dvě třetiny ceny. Plakáty se sponzory jsou v tisku. Taktéž pamětní list pro účastníky. Každá zúčastněná země na ME 2006 musí mít vyvěšenu vlajku svého státu. Jelikož jen stožár pro jednu vlajku stoji asi deset tisíc korun, řešíme tuto problematiku zajištěním vlajek ve formátu 60 x 90 cm. Tyto vlajky budou upevněny na rámu a rám přimontujeme přímo na budovu střelnice. Docílíme tak velmi významné úspory v nákladech. Je nutno šetřit. Prostředků se nedostává a jen papírové terče "spolknou" 24 tis. Kč. Jako ceny jsme darem obdrželi kulovnice z České zbrojovky Uherský brod a binokuláry z firmy Meopta Přerov. V současné době probíhají jednání s firmou Falcon o možnosti prezentace vrhaček při tomto závodě a taktéž s LZ Konopiště o možnosti zapůjčení vrhaček.
Souhrnný program šampionátu, co se v uvedený den střílí najdete přímo na uvedeném webu. Vše je vždy operativně upřesněno. Konečný program bude zpracován dle přihlášek jednotlivých států a všech účastníků.

Zpracování dat...