ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2006

Úspěch I. ročníku studentské soutěže ve vábení jelenů

Text a snímky Ing. Jiří KASINA
V pátek 12.5. proběhl ve Žluticích první ročník studentské soutěže ve vábení jelenů o Pohár časopisu Myslivost. Zúčastnit se mohli studenti středních a vysokých škol s lesnickým, mysliveckým či zemědělským zaměřením. Snažili jsme tak reagovat na situaci, kdy se každoročně při národní soutěži nebo při kurzu ve vábení jelenů objevují zájemci o vábení, kteří ale nenalézají odvahu vstoupit do „velké“ národní soutěže. Byly proto vypsány dvě kategorie – začátečníci a pokročilí – právě proto, aby se dala šance všem. Musím přiznat, že jsme při přípravě jen těžko odhadovali zájem. Konečná účast nás nakonec překvapila.
Přihlásilo se celkem 28 soutěžících, nakonec se k prezenci dostavilo 21 mladých jelenářů - 14 v kategorii začátečníků a 7 v kategorii pokročilých. K soutěži se přihlásili studenti jelenáři ze SLŠ Písek, Trutnov, Žlutice a lesnických fakult z Prahy a Brna. Potěšitelná je účast hlavně začátečníků, tedy jelenářů, kteří zatím nikde nesoutěžili. Soutěž v sluncem zalitém žlutickém amfiteátru zahájil ředitel SLŠ Žlutice Ing. Josef Svoboda, organizačně soutěž společně s redakcí Myslivosti zajistila Ing. Eva Hanušová, profesorka odborných předmětů SLŠ Žlutice. Porota posuzovala podle nového systému pro národní soutěž, hodnocení bylo od 1 do 6 bodů, pořadí soutěžících bylo vybíráno náhodně moderátorem, vábilo se na mikrofon, porota vyzkoušela poprvé nové rozhodcovské boxy. Nové podrobné propozice lze najít na www.myslivost.cz v sekci Info pro myslice/Užitečné informace. V kategorii začátečníků předváděli soutěžící dvě ukázky - hledající jelen a vítězný ryk. Mezi začátečníky zvítězil a pohár si odvezl Tomáš Volf, druhý byl Libor Neužil a třetí Michal Franče (všichni SLŠ Žlutice). V kategorii pokročilých předváděli soutěžící tři ukázky - hledající jelen, jelen stojící u laní a vítězný ryk. Mezi pokročilými zvítězil po těsném boji Tomáš Třeský (SLŠ Žlutice), druhý byl Josef Kapras (LF MZLU Brno) a třetí Jiří Frič (SLŠ Žlutice). Podrobné výsledky najdete ve výsledkových tabulkách na www.myslivost.cz v sekci Aktuality. Nejlepší si odnesli kromě pohárů a dalekohledů věnovaných redakcí Myslivosti i další zajímavé ceny včetně odstřelů zvěře v honitbách sponzorů soutěže. Je třeba poděkovat kolektivu profesorů a studentů SLŠ Žlutice za vzornou přípravu soutěže. Lze jen doufat, že by letošní soutěží mohla být založena tradice putovní studentské soutěže, umím si docela dobře představit, že by každý rok v květnu uspořádala soutěž jiná lesnická škola či učiliště. Redakce Myslivosti nabízí partnerství, organizační pomoc a podporu, letošní soutěž měla i velký ohlas mezi porotci. Vlastní soutěž by byla nejen zpestřením aktivit té které školy, ale i propagací krásné myslivecké lovecké dovednosti. Vždyť co brání tomu, aby se část výuky během roku věnovala vábení jelenů a vyvrcholením by mohla právě být soutěž v rámci nějakého studentského školního dne či odpoledne. Nechce se mi věřit, že by zájem o vábení jinde nebyl! A já jen doufám, že získané "soutěžní ostruhy" mladých vábičů se projeví také v počtu účastníků v letošní Národní soutěži ve vábení jelenů, která se koná v neděli 25.6. na loveckém zámku Ohrada.
Zpracování dat...