ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2006

Evropští preparátoři soutěžili

Myslivost 7/2006, str. 38  Ing. Václav TLAPÁK
Nejvyšší soutěž preparátorů Evropy se konala ve dnech 1. – 7. května, stejně tak jak před čtyřmi lety, v italské provincii Veneto ve městě Longarone. Jednalo se již o 7. ročník této prestižní soutěže. Souběžně se konala také výstava s mysliveckou a loveckou tematikou a výstava zbraní, zejména italské výroby. Dominovaly zbraně z produkce firmy BERRETA. Z výrobců optiky byla nejvýrazněji zastoupena firma Swarovski Optik. Kromě jiných mysliveckých témat, názorných ukázek, myslivecké osvěty a programů pro myslivost a ochranu přírody se prezentovaly drobné firmy se sortimentem oděvů, obuvi, potřeb pro kynology, prodejci nožů, nabídky loveckých příležitostí v Itálii, potřeby pro rybáře. Zajímavá byla ukázka historie lovu tuleňů a velryb. Doprovodný program myslivecké výstavy byl časově organizován pouze na pátek a víkend, což bylo dostatečné pro návštěvníky a dostupné pro zúčastněné vystavující firmy.
Hlavní výstava preparátů přihlášených do evropské soutěže preparátorů se konala v samostatné hale o ploše přibližně 500 m2. Z toho část haly byla vyhrazena firmám dodávajícím potřeby pro preparátory. Ty byly zastoupeny celkem čtyřmi vystavovateli - Jac. Bouten & Sohn - b.v., KL-Glasaugen, Europe Eyes a českou firmou NATUR SERVICE, s.r.o.. Této části prodejních expozic dominoval preparát prehistorického mamuta, zpracovaný domácí preparátorskou dílnou. Na zbývající větší části plochy pavilónu byly rozmístěny vlastní preparáty na čtyřech podélných stolech, část byla zavěšena na stěnách a několik preparátů celých postav bylo umístěno na podstavcích na zemi.

Hodnocení preparátů
Vlastní hodnocení přihlášených preparátů probíhalo ve čtvrtek a v pátek. Hodnocení prováděla nezávislá komise z řad profesionálních preparátorů a znalců z Evropy a Ameriky. Komise byla osmičlenná a spolu s pomocníky hodnotitelů rozdělená podle kategorizace preparátů. Celkem se soutěžilo ve třinácti kategoriích - v kategorii malých ptáků, velkých ptáků, malých savců (do velikosti lišky), velkých savců, v kategorii malých hlav savců (do velikosti srnce), velkých hlav savců, ryb v originální kůži, v kategorii plazů a obojživelníků v originální kůži, v kategorii reprodukcí ryb, obojživelníků a plazů, v kategorii koster živočichů (skeletony), v kategorii skupiny zvířat a v předposlední kategorii umělecké preparace. Tato kategorie reprezentovala rekonstrukce např. pravěkých zvířat, modely zvířat, apod. Poslední třináctou a v této soutěži novou kategorií, byla kategorie "příroda v umění" v prostorovém uspořádání. Tato kategorie skloubila sochařské umění s preparacemi zvířat.
Nutno konstatovat, že konkurence ve většině kategorií byla velká a pouze odborník byl schopen rozeznat nepatrné rozdíly v kvalitě předvedených preparátů. Zejména v umělecké kategorii "příroda v umění" nebylo hodnotitelům co závidět, neboť úroveň byla velmi vysoká.
Vyhodnocené preparáty byly v sobotu označeny ribbony, a tak si již návštěvníci výstavy mohli porovnat vlastní názor s výsledným hodnocením odborných komisí. Modrým ribbonem je označeno první místo a preparát, který dosáhl nejvyššího počtu bodů v rozsahu 90 - 100, červeným ribbonem je označeno druhé místo v rozmezí bodů 80 - 89 a žlutým ribbonem je označeno třetí místo s bodovým hodnocením v rozmezí 70 - 79 bodů.
V sobotu večer proběhlo předání velmi zajímavých cen pro první tři vítěze v každé kategorii. Kategorii "příroda v umění" sponzorovala ATI (Italská asociace preparátorů) a kromě diplomů a ribbonů byla oceněna 250 EUR za první místo, 150 EUR za druhé místo a 100 EUR za třetí místo.
Divize nováčků (s preparátorskou praxí do pěti let) byla sponzorována fy. Bouten a byla odměněna v první ceně 200 EUR, v druhé ceně 100 EUR a ve třetí ceně 50 EUR.
Divize profesionálů (reprezentující vysokou kvalitu v preparacích) byla v první ceně odměněna 500 EUR, v druhé ceně 300 EUR a ve třetí ceně 200 EUR.
Divize mistrů (reprezentující nejvyšší kvalitu v preparacích) byla odměněna v první až třetí ceně diplomem a ribbony. Do výše uvedených kategorií se preparátoři přihlašovali dobrovolně podle vlastního uvážení.
Dále probíhalo hodnocení ostatních kategorií. První hodnocenou kategorií byla kategorie, v níž hlasovali vzájemně všichni přihlášení preparátoři. Byla nazvaná "volba preparátorů". Cenu věnovala ETF (Evropské preparátorské unie) v hotovosti v částce 500 EUR. Tato cena byla udělena nejlepšímu preparátu ze všech kategorií a divizí. Kategorie "nejlepší mezi preparátory" byla oceněna částkou 1000 EUR a sponzorovala ji fy. KL Glasaugen. Tuto cenu obdržel preparátor, který získal nejvyšší hodnocení preparátů ptáků a savců ve třech různých, libovolných kategoriích. Hodnotitelé udělovali cenu "nejlepší z výstavy". Tato cena byla odměněna plaketou a 500 EUR. Sponzoroval ji časopis Breaktrough. Tato kategorie byla také sponzorována fy. Europe eyes která věnovala do soutěže pohár a částku 750 EUR. Poslední udělenou cenou byla cena fy. Art line form sponzorovaná částkou 500 EUR.
Z uvedených cen je vidět, že se vyplatí dát si na soutěžním preparátu záležet a věnovat mu náležitou péči. Výsledkem může být i udělení zajímavé cena. V tomto smyslu bylo příjemným překvapením vítězství mladičké preparátorky z Dánska z kategorie nováčků v ceně "nejlepší z výstavy" s preparátem sojky obecné.

Čeští preparátoři v Evropě
Letošního klání evropské preparátorské soutěže se bohužel nezúčastnil žádný preparátor reprezentující Českou republiku. Avšak vzhledem k osobní návštěvě několika českých preparátorů, množství zajímavých cen a prestiže pramenící z této soutěže lze očekávat účast českých preparátorů v dalších ročnících evropské preparátorské soutěže.
V rámci setkání preparátorů Evropy se konala výroční schůze ETF. Další setkání evropských preparátorů se bude konat za dva roky v rakouském Salzburgu. O místě konání rozhodla ETF na základě nabídky Rakouského svazu preparátorů, který o konání dalšího ročníku evropské preparátorské soutěže požádal.
Pro českou preparátorskou veřejnost mělo význam vystoupení předsedy ČPU (České preparátorské unie) Ing. Václava Tlapáka s příspěvkem, v němž shrnul vývoj v oblasti preparátorství v České republice za poslední čtyři roky. Uvedl, že se u preparátorství již nejedná o individuální činnost, na kterou byli zejména preparátoři z dřívější doby zvyklí, ale že je právě pro specifičnost a jedinečnost preparací nezbytné zajímat se o dění v globálním měřítku, spolupracovat nejen uvnitř domácí unie, ale zejména se podílet na informovanosti zahraničních partnerů o vývoji v našich podmínkách ve smyslu celosvětového trendu v oblasti ochrany živočichů, lovu zvěře, způsobu zpracování trofejí a v neposlední řadě pozitivně ovlivňovat pohled veřejnosti na lov a vše, co je s ním spojené. Seznámil přítomné s ustanovením ČPU a závěrem požádal delegáty výroční schůze o přijetí ČPU za kolektivního člena ETF. Toto vystoupení bylo ze strany delegátů ETF přijato kladně. Delegaci představenstva ČPU dále reprezentoval předseda dozorčí rady Ing. Pavel Zugár. Jako čestní hosté výroční členské schůze ETF byli přizváni zástupci ze Slovenska reprezentovaní firmou Zoopreparatorium Ján Bahno ze Ždiaru nad Hronom.
Evropská soutěž preparátorů vyvrcholila závěrečnou slavnostní večeří na středověkém hradě Castel Brando. Atmosféra večera byla podbarvena vystoupeními středověkých kejklířů, trubačů a eskamotérů. Vyhlášení italská kuchyně navíc přispěla k absolutní spokojenosti všech účastníků.
Co říci závěrem? Můžeme snad vyslovit přání, aby se také čeští preparátoři zúčastnili budoucích ročníků a ukázali tak ostatním, že se rozhodně nemusejí za svou práci stydět a že svou kvalitními preparáty mohou směle konkurovat preparátům z ostatních zemí. Je samozřejmě potřeba se k tomuto kroku odhodlat již nyní a na tvorbě preparátu začít postupně pracovat. K tomu jim přeji hodně zdaru a tvůrčích nápadů.
Ing. Václav TLAPÁK

Redakční poznámka: Na základě prvních zatím neoficiálních rozhovorů se rýsuje dlouhodobá spolupráce mezi Českou preparátorskou unií, redakcí časopisu Myslivost, ČMMJ a Výstavištěm v Lysé nad Labem. "Pokud se naši preparátoři domluví a ve spolupráci se zmíněnými subjekty vypracují konkrétní projekt, neměl by být nereálný výhled na uspořádání evropské preparátorské soutěž v České republice.
Ing. Jiří KASINA


Zpracování dat...