ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2006

DUBEN V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Po letošní tuhé zimě s velkým množstvím sněhu, ještě i v tomto měsíci, v řadě honiteb leží sníh. V krmných zařízeních těchto honiteb musí být v krmelcích ještě pořád dostatek sena. Pokud nám zbyla i jiná krmiva, předložíme je zvěři v malých dávkách.
Jelení zvěři jádro raději nepředkládáme. Ještě i duben může být obdobím, kdy tato zvěř působí škody ohryzem na lesních porostech a přikrmením "jádrem" můžeme dispozici k ohryzu zvýšit.
V nižších polohách, kde zvěř přestala navštěvovat krmná zařízení, vydesinfikujeme a vyčistíme okolí krmelců. Malé krmelce raději přemístíme o několik metrů dál. Nezapomeňme i na sanaci tzv. vnadících krmelišť. Je ostudou uživatele honitby, když jsou v honitbě tlející několikaleté hromady, na které se neustále jen "přihazuje" - od obilních odpadů až po mršiny domácích zvířat. Vnadiště by mělo být ohrazeno a pokud možno zastřešeno. Znehodnocená krmiva z těchto zařízení se musí likvidovat stejným způsobem, jak se to dělá běžně u krmelců, pochopitelně za dodržení všech zákonných ustanovení v nakládání s biologickým odpadem. Odpovědnost za likvidaci odpadu má původce a majitel pozemku.
Zvěř začíná přebarvovat a intenzivně paství již za světla a tam kde má klid i během dne. Staří srnci si začínají značit teritoria. Duben je tedy vhodnou dobou nejen k obeznání srnců, ale i vhodnou dobou pro kontrolu stavů zvěře a její kondice. V honitbách, kde zvěř paství na mladé trávě, nezapomeňme na solníky. Doplníme stávající solníky a navíc můžeme předložit sůl, vhodným způsobem, i u intenzivně navštěvovaných pastevních ploch. Např. v tzv. kostkách.
Vzhledem k nebezpečí ptačí chřipky - objevila se již v sousedních státech, si při pochůzkách honitbou všímáme jak zdravotního stavu ptáků, tak padlin. S objevenými padlinami stěhovavých ptáků nemanipulujeme a jejich nález ohlásíme Státní veterinární správě.
Louky povláčíme, přihnojíme. Nejpozději v dubnu osejeme políčka pro zvěř plodinami, které jsou pro zvěř atraktivní.
Myslivecký hospodář vyhotoví, na základě výsledků březnového sčítání zvěře, v termínu do 25. 4. Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (Mysl 1), Plán péče o zvěř (Mysl 4) a Plán počtu loveckých psů (Mysl 6). Vypracované plány dá uživatel honitby držiteli honitby k vyjádření a zašle je orgánu státní správy myslivosti.

Zpracování dat...