ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2006

Deklarace dlouhodobé strategie Klubu sokolníků ČMMJ

Myslivost 4/2006, str. 50  Klub sokolníků
Sokolnictví je jedna z mála činností, která ojedinělým způsobem neoddělitelně připoutává člověka k přírodě a dává mu nahlédnout do jejího nitra, lidské společnosti již tak vzdáleného. Jako jedna z mála činností umožňuje člověku pochopit to, co je miliony let dáno a ve svém principu nezměněno – neustálý boj o přežití. Umožňuje to pochopit proto, že člověk se stává přímým účastníkem tohoto boje jako velmi blízký pozorovatel.


Sokolnictví je celosvětově ohrožené. Příčinou tohoto ohrožení jsou trendy směřující k totálnímu odtržení lidské společnosti od svých přírodních kořenů. Tyto trendy jsou vedeny nadnárodními globalizačními ekonomickými zájmy prahnoucími po stádovém, beznázorovém a tudíž snadno ovladatelném člověku bez jedinečnosti jeho osobnosti.

K těmto záměrům jsou zneužívány různé prostředky včetně extrémistických ekologických sil ve společnosti bojujících ať již z jakýchkoliv důvodů proti myslivosti, lovu, chovu živočichů v zajetí. Síla těchto složek se celosvětově projevuje v tlaku na státní orgány a tak je následně promítána do legislativy jednotlivých zemí.

Pro zvýšení prestiže českého sokolnictví a jeho pochopení ve společnosti deklaruje Klub sokolníků ČMMJ pro následující období tyto kroky:
1. Nastavení nových priorit v činnosti Klubu a to na bázi podpory iniciativ v legislativní a mediální oblasti a jejich neustálý rozvoj
2. Aktivní ochrana přírody, spolupráce s odbornými organizacemi formou hledání společných témat k diskusi i praktické činnosti
3. Podpora aktivní komunikace s laickou veřejností a laickou ochranářskou veřejností
4. Podpora pouze těch komerčních aktivit týkajících se sokolnictví, které jsou provozovány v rozumné míře a na nejvyšší odborné úrovni; od ostatních je třeba se veřejně distancovat
5. Posilování postavení Klubu v rámci I. A. F.(Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravců), které bude odpovídat velikosti a významu Klubu
6. Aktivní zapojení se do vědecké činnosti v oblasti výzkumu biologie a ochrany dravých ptáků
7. Soustavné zvyšování kvalifikace členů Klubu, vysoká odbornost nových členů, náročné sokolnické zkoušky, bezpodmínečné rozejití se s těmi členy Klubu, kteří konají v rozporu se zákony

Takto se Klub sokolníků ČMMJ může stát nenapadnutelnou elitní organizací existující na průsečíku historických tradic a současných vědeckých poznatků.

Jedině tak může být sokolnictví trvající po několik tisíciletí zachováno i pro další generace.


Zpracování dat...