ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2006

OFICIÁLNÍ HODNOCENÍ TROFEJÍ v Hluboké n/Vlt. 2006

Myslivost 4/2006, str. 8  Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Oficiálnímu hodnocení trofejí, které má následně trvalou platnost, musí být přítomni členové (experti) Komise pro hodnocení trofejí a pro výstavy CIC, které jmenuje prezident této komise Prof. Dr. Ing. Nino Ninov z Bulharska. V komisi musí být zastoupeni experti z několika států, členové komise, kteří pocházejí ze stejné země, z níž je i hodnocená trofej, se sice k hodnocení vyjadřují, ale sami ji neměří.
V loňském roce se v naší republice ulovilo několik silných trofejí. Některé z nich si jejich majitelé chtěli nechat vypreparovat i s hlavou. To je ale z hlediska hodnocení problém, neboť takové trofeje se u jelenů, daňků či srnců oficiálně hodnotit nemohou. Nelze totiž po preparaci stanovit hmotnost, která je nedílnou součástí bodového ohodnocení. To byl také důvod proč Lesy České republiky, s.p. požádaly o ustanovení mezinárodní komise "ad hoc" (mimo výstavu), která by ještě před vlastní preparací trofejí s hlavami trofeje oficiálně ohodnotila, samozřejmě po uplynutí 3 měsíců od data jejich ulovení.
V mezinárodní komisi hodnotící národní trofeje musí být nejméně tři experti CIC. Jedná-li se o hodnocení trofejí z více států, musí být těchto expertů již pět, a jedná-li se o světovou výstavu, musí jich být nejméně sedm. V našem případě byli jmenováni jako mezinárodní experti pro hodnocení trofejí pánové Prof. Dr. Ing. Nino Ninov z Bulharska jako předseda komise, jejímiž členy byli dále Ing. Karl Maierhofer z Rakouska, Doc. Ing. Pavel Hell, CSc ze Slovenska, Prof. Ing. Josef Hromas, CSc a Ing. Josef Feuereisel, PhD z České republiky. K nim se připojili a hodnocení se aktivně účastnili členové naší Ústřední hodnotitelské komise Ing. Jan Kupka, Ing. Zdeněk Mařík, Ing. Jiří Pondělíček, Ing. Martin Žižka, Ing. Josef Vlášek, Ing. Jindřich Brožovský a František Řehoř. Hodnocení byl také po celou dobu dne 4. 2. 2006 přítomen Ing. Jan Zasadil, lesní správce LČR na Hluboké, který se zásadní měrou zasloužil o úspěšný průběh celého hodnocení.
Výsledkem práce Komise CIC bylo ocenění dvou trofejí jelenů, sedmi daňků, čtyř muflonů a dvou kňourů v hranicích pro udělení zlatých medailí, třetí zbraně kňoura jsou "stříbrné". Navíc byly oceněny i dvě trofeje kňourů, které byly pod medailovými hranicemi (107,20 a 105,55 b. CIC) a obě pocházely ze Staré obory na Hluboké.
Obě jelení trofeje pocházely z obory Poněšice (LČR Hluboká n/Vlt.), z nichž silnější měla pro naše poměry vysokou bodovou hodnotu 246,64 body CIC a jelena ulovil 12. 9. 2005 lovec Jiří Poletín. Jedná se o trofej nerovného dvacateráka o čisté hmotnosti trofeje 11,34 kg. Je to naše druhá nejsilnější jelení trofej, přičemž ta rekordní pochází také z Poněšické obory.
Druhou hodnocenou jelení trofej ulovil Ing. Josef Vlášek 13. 9. 2005 a parohy nerovného dvacateráka byly oceněny na 222,34 bodů CIC. Vážily 9,35 kg.
Přítomní byli zvědavi na velice silnou trofej daňka uloveného v oboře Chloumek na okrese Žďár na/Sáz. dne 31. 10. 2005 lovcem J. Lamošem. Tato trofej byla ohodnocena na 230,07 b. CIC a stala se tak nejsilnější daňčí trofejí z území České republiky a třetí nejsilnější trofejí daňka na světě, přičemž první dvě trofeje pocházejí z Maďarska (237,63 b.
CIC z roku 2002 - K. H. Spitzer, honitba Guth a 233,11 b. CIC z roku 1991 - R. Korz, také honitba Guth).
Vysokou bodovou hodnotu měla i další daňčí trofej ulovená M. Balíčkem v oboře Poodří na okrese Nový Jičín dne 27. 10. 2005 - ta byla oceněna vysoko na 214,40 b. CIC.
Daňka s bodovou hodnotou 198,49 b. CIC ulovil dne 8. 10.2003 Z. Petrmann ve Staré oboře na Hluboké, stejně jako daňka s trofejí 192,08 b. CIC pocházejícího z 22. 9. 2004, daňka s trofejí 186,42 b. CIC ze 4. 12. 2003, daňka s trofejí 185,12 b. CIC uloveného 28. 9. 2004 a konečně daňka jehož trofej má 184,93 b. CIC, který byl uloven 20. 9. 2004.
Nemenší pozornost přítomných si zasloužily i trofeje muflonů, z nichž silnější s 241,05 b. CIC pocházela z obory Termanec (Lesní závod Židlochovice), kde muflona ulovil dne 24. 10. 2005 I. Tiriac. Další dva mufloni pocházeli z volné honitby Zbraslav u Brna a trofej silnějšího z 5. 10. 2005 uloveného F. Nováčkem byla ohodnocena na 240,35 b. CIC, i když se původně předpokládalo, že by mohla usilovat o naši (a tím i světovou) nejsilnější trofej z volnosti. Z téže honitby a od téhož lovce pocházela trofej muflona z 28. 10. 2001, jejíž konečná bodová hodnota je 233,05 b. CIC.
Další hodnocená trofej muflona pocházela ze Staré obory na Hluboké a muflona tam ulovil dne 10. 7. 2005 Z. Petrmann. Opět se jednalo o "zlatou" trofej, neboť má konečných 226,70 b. CIC. Ukazuje se tak, že nejsilnější trofeje muflonů ať již z oborních chovů anebo z volnosti pocházejí stále z České republiky.
Trofej kňoura z obory Bulhary Lesního závodu Židlochovice (okr. Břeclav) uloveného Z. Petrmannem dne 18. 10. 2004 byla oceněna na 126,70 b. CIC, trofej dalšího kňoura ze Staré obory ulovil týž lovec dne 3. 4. 2005 a jeho zbraně mají 126,00 b. CIC. Konečně i třetího hodnoceného kňoura ulovil týž lovec ve Staré oboře dne 3. 4. 2005 a jeho trofej má 116,95 b. CIC.
Přestože od mezinárodní výstavy myslivosti v Lysé nad Labem uplynulo pouze půl roku, objevily se, jak je zřejmé, mezitím silné trofeje, které na této výstavě nemohly být, protože jsou mladší a pocházejí teprve z podzimu roku 2005. Některé trofeje jsou ale i staršího data a je jen škoda, že do Lysé nebyly předloženy, protože pak se poněkud zkresluje kvalita jednotlivých chovů. Konkrétně v tomto případě zejména chovů zvěře na Hluboké, odkud jsou, jak víme, v zahraničí další velice silné trofeje, které jejich majitelé odmítají na mezinárodní výstavy s různých důvodů předložit.
Doufejme, že zákonné založení Ústřední hodnotitelské komise při Ministerstvu zemědělství ČR tuto praxi ukončí, abychom měli konečně ucelený přehled o tom, co bylo v našich honitbách odchováno a jaké jsou tedy genetické základy populací naší zvěře.Ale současně i jaká je kvalita životního prostředí zvěře a v neposlední řadě jak kvalitní je péče našich myslivců nejen o trofejovou zvěř.


Zpracování dat...