ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2006

VIII. Mistrovství Evropy v lovecké střelbě

Myslivost 4/2006, str. 12  Jiří Kasina
Vyjíždí-li návštěvník Kroměříže přes část Kotojedy směrem na Otrokovice, možná si vpravo na svahu kopce Hvězda všimne nově navršených valů zeminy, za kterými vykukuje několik nově opravených střech. A vydá-li se přímo proti kopci ještě nedokončenou asfaltovou silničkou, dojede do areálu střelnice Hvězda. Na konci února jsem takto přijel přímo doprostřed stavebního ruchu, i přes na tu dobu a místo neobvykle vysokou sněhovou pokrývku panoval v rekonstruované budově a okolí čilý stavební ruch. Nad celým areálem se totiž pomyslně vznášel důležitý datum 28. června. Ten den tu totiž propukne zcela jiný ruch než stavební – ruch a mumraj již VIII. Evropského mistrovství v lovecké střelbě, jehož pořadatelství pro rok 2006 získala právě Česká republika, resp. Českomoravská myslivecká jednota.



Při cestě na střelnici jsem v centru Kroměříže navštívil Jana Buksu, našeho špičkového střelce a reprezentanta, který pracuje jako jednatel OMS Kroměříž.
Představte prosím čtenářům Myslivosti blíže sportovní části mistrovství, jak bude vlastní závod probíhat?
Závod sestává ze tří hlavních částí - kulové střelby, brokové střelby na americkém trapu a brokové střelby na compact parkúru. Každé z národních šestičlenných družstev si vylosuje pořadí, jak postupně disciplíny bude střílet.
Na kulové střelnici každý závodník střílí pět ran na každý terč. Podle vylosování přijde šestičlenné družstvo na kulovou střelbu, má 5 minut na vyzkoušení na nástřelný terč, pak vyjede příslušný terč ze čtyřech možných druhů (liška, srnec, kamzík, prase), který si zvolí závodník v libovolném pořadí. Celé družstvo má na odstřílení časový limit 40 minut. Celkový maximální počet bodů na kulové střelbě je 200. Zároveň na kulové střelnici bude střílet 18 střelců, tedy tři národní týmy.
Na americkém trapu každý odstřílí každý 25 terčů z jedenáctimetrové vzdálenosti, střílí se z loveckého postoje bez založení zbraně v rameni, nejvíce je tu možno získat 100 bodů
Na compact parkúru odstřílí každý závodník taky 25 terčů, vrhačky tu budou vyhazovat šest druhů terčů - midi na vzdálenost 30 m, zajíc na 15 m, kachna na 25 m, vertikála na 30 m a dva běžné klasické asfaltové terče. I tady je možné získat maximálně 100 bodů.
Celkem se dá ze závodu získat v součtu maximum 400 bodů. Vždy se hodnotí soutěž národních družstev a soutěž jednotlivců. Přitom se ale vyhodnocují i nejlepší v kulové střelbě, nejlepší v brokové střelbě, logicky samozřejmě i nejlepší v kombinaci. Takže jeden závodník může získat teoreticky tituly v družstvech i v jednotlivcích, a to jak v kulových, brokových disciplínách nebo v kombinaci.
Určitě budou ale velké nároky na zajištění rozhodčích?
Rozhodčí s mezinárodní zkušeností zajišťují vždy pořadatelé, využijeme proto naše rozhodčí a to i ve spolupráci s ASATem (Asociace střelců na asfaltové terče). Myslím, že mám v republice dostatek schopných a zkušených rozhodčích.
A technické zázemí?
O problémech se stavbou střelnice snad už ani nemá cenu mluvit, mrzí mě nezájem ze strany ČMMJ a komplikace, které stavbu provázejí. Musím jen věřit, že se vše do zahájení stihne a vyřeší. Na samotný závod ale budeme potřebovat i kvalitní vrhačky, jednáme o nákupu či zapůjčení nových vrhaček, dojednáno máme také zapůjčení vrhaček z parkúrové střelnice na Vráži. Tak snad aspoň ve vrhačkách potřeby dostatečně pokryjeme.


Hlavním zástupcem České republiky na mezinárodním fóru, členem mezinárodní jury a vedoucím českého národního týmu bude Ing. Jan Polišenský. V době mé návštěvy bylo také na spadnutí jeho jmenování ředitelem mistrovství. Proto jsem i jeho požádal o zasvěcené informace pro čtenáře Myslivosti.
Počítáme s účastí dvaceti až pětadvaceti národních šestičlenných družstev, každé družstvo má navíc jednoho vedoucího týmu. I vedoucí jednotlivých týmů střílejí a soutěží, nejsou to jen funkcionáři. Kromě oficiálních národních týmů se mohou od roku 2000 zúčastnit mistrovství Evropy i samostatně přihlášení jednotlivci, kteří se nezapočítávají do národních družstev, snažili jsme se vyhovět poměrně velkému zájmu střelců. Celkem počítáme s účastí asi 250 až 300 střelců, jen například Estonsko má přihlášeno k dnešnímu dni 17 střelců. Všichni střílejí to samé, není možné ale přibírat individuální závodníky na úkor národních družstev. Stále totiž počet zájemců narůstá. Poprvé se letos přihlásila Malta, měli by tu se objevit i Francouzi a Italové. Z hlediska českých střelců budeme muset vyřešit systém, jak rozhodovat o účasti, protože zájem je obrovský, ale nechceme narušit spád mistrovství a neúměrně natahovat již tak dost exponovaný časový program.
Podle jakých pravidel se střílí?
Bude se střílet podle pravidel FITASC, celosvětové střelecké organizace. V březnu 2005 dokonce padl na mezinárodním jednání návrh, aby se jednotlivé národní myslivecké svazy přihlásily a staly členy FITASC. Pro Českomoravskou mysliveckou jednot by to obnášelo roční poplatek 450 Euro za všechny členy. Je snaha zvýšit mezinárodní prestiž a význam FITASC, ale i národních mysliveckých a střeleckých svazů, je to jednoznačně záležitost propagace, sponzorů, médií, na které vydělají všechny strany. Je to stejný příklad, jako když každý vesnický registrovaný fotbalista je prostřednictvím ČMFS zároveň členem celosvětové organizace FIFA. Vstoupí-li ČMMJ do FITASC, budou mít možnost čeští myslivci zúčastnit se jakékoliv soutěže pod hlavičkou FITASC se všemi výhodami, naopak čeští pořadatelé střeleckých závodů a soutěží se budou moci zaštítit jménem této mezinárodní organizace, žádat pomoc a podporu a vystupovat v této pozici směrem k médiím, sponzorům, veřejnosti a státní správě. Myslím si, že je třeba nabízených výhod rozumně využít.
Pojďme ale k samotnému průběhu mistrovství
V pondělí 26.6. v devět hodin ráno začínají první tréninky, první den se tu jistě hned objeví Poláci, Němci, Rakušani, druhý den Švédi, Finové, to jsou všechno státy, které chtějí něco dokázat, vyhrát a chtějí kvalitně dva dny potrénovat. Postupně pak přijede i zbytek Evropy. Všichni po příjezdu dostanou rozpis tréninků, koupí si terče a jednotlivé položky a libovolně mohou trénovat. V pondělí a úterý se trénuje až do pěti hodin do večera.
Ve středu 28. června bude trénink od osmi do dvanácti dopoledne, v 15 hodin bude slavnostní nástup na střelnici a všichni účastníci budou krátce seznámeni s programem mistrovství. Každý dostane tašku, kde kromě všech možných propagačních předmětů bude to nejdůležitější - rozpis, jak jsou nalosovány jednotlivé týmy a jednotlivci. Vlastní závod začíná ve čtvrtek v 8 ráno. A střílet se bude až do soboty, vzhledem k počtu očekávaných přihlášených počítáme s časově nabitými třemi soutěžními dny.
A společenská část mistrovství?
Ve středu odpoledne v 17 hodin chceme uspořádat velký průvod městem Kroměříž, což považuji za významnou společenskou součást. Národní týmy půjdou ve svým typických národních mysliveckých uniformách, je třeba ukázat veřejnosti a médiím mezinárodní pestrost a zároveň pospolitost a jednotnost myslivců z celé Evropy. Průvod skončí na náměstí u podia, kde proběhne vlastní slavnostní zahájení, představí se jednotlivé státy a delegace, promluví představitelé města, snad i ministr zemědělství, představitelé ČMMJ a dalších organizací. Tak jak to už při takovýchto akcích bývá.
Doufám, že nejen slavnostní průvod, ale i všechny tři soutěžní dny budou poctěny hojnou účastí diváků, věřím že kromě sportovní části najdou na střelnici dostatek stánků s nabídkou zajímavého zboží a budou mít i možnost občerstvení a vychutnání si takovéto velké akce. Věřme, že nám bude přát i počasí.
Po slavnostním zahájení proběhne na kroměřížském zámku ve výstavních prostorách zahajovací raut, kde se mohou všichni seznámit a představit. V průběhu závodů totiž není čas na nějaké velké družby a přátelství, většinou každý tým když odstřílí jde spát nebo odpočívat a soustřeďuje se na další disciplínu. Každý den se jen na závěr dne sejde jury, kde se jednak zhodnotí den, a jednak vyhodnotí případné protesty a stížnosti. Na zasedání jury chodí vedoucí týmů.
Budou se nějak upravovat mezinárodní pravidla, má mistrovství nějaké zvláštnosti?
O systému hodnocení vám již říkal Jan Buksa, nebudou nijak zásadně odlišná od předchozích mistrovství. Ale i pravidla mají svůj určitý vývoj. V každém státu jsou totiž jiné zvyklosti. Například v Polsku se nesmí střílet malorážkou, je považována za pytláckou zbraň, tam se kulí střílí na nejmenší vzdálenost 100 m a nejmenší ráže je .222 Rem. U nás jsou přitom malorážky běžné při sportovní střelbě. Na Maltě a na Kypru zase vůbec nechápou, na co máme kulovnice, oni střílí jen brokovnicemi, severští střelci jsou naopak velmi dobří na střelbu kulí na velké vzdálenosti a moc neberou brokovou střelbu na letícího holuba. Pravidla se proto na každém mistrovství upřesňují a upravují v detailech tak, aby to bylo spravedlivé a jednotné pro všechny státy. Není možné, aby si pořadatel disciplíny měnil podle toho, co zrovna vyhovuje jeho závodníkům.
Jste zástupcem v mezinárodních střeleckých strukturách, sám soutěžíte ve střelbě, objel jste již několik mistrovství. Jak obtížné bylo získat mistrovství Evropy právě k nám?
O pořádání mistrovství Evropy je velký zájem a získalo si velkou mezinárodní prestiž. A naši střelci mají díky svým výsledkům velmi dobré jméno a rozhodně se za ně naši myslvci nemusí stydět. V roce 2000 byl obrovský entuziasmus ze strany ČMMJ, abych prosadil pořádání mistrovství Evropy v České republice co nejdříve, nejbližší termín byl rok 2006. A právě díky dobrým výsledkům našich střelců a tradicím české myslivosti a lovecké střelby jsme pověření a důvěru dostali. No a nyní mě proto moc mrzí jistý nezájem ze strany ČMMJ a komplikace, které stavbu samotné střelnice a přípravu mistrovství provázejí. Narážíme na mnoho menších či větších problémů a necítíme podporu ze strany funkcionářů a zodpovědných představitelů ČMMJ. Já jen doufám, že vše dobře dopadne, stále věřím, že dokážeme uspořádat ME na vysoké úrovni a že vše dobře skončí v neděli prvního července na slavnostním vyhlášení a závěru mistrovství na nádvoří kroměřížského zámku.

Nezbývá než popřát organizátorům hodně zdaru a úspěchů, věřme, že takováto ojedinělá akce bude dobrou vizitkou České republiky a české myslivosti, nakonec svět přece nehodnotí zákulisí, ale tu viditelnou a veřejnou tvář akce. Snad to bude tvář optimistická a přívětivá a ne upocená a vyčerpaná zběsilým finišem na poslední chvíli. O dalších přípravách a pak i samotném průběhu a výsledcích budeme samozřejmě čtenáře Myslivosti informovat v dalších číslech, doufám, že se s celou řadou čtenářů setkáme v diváckém sektoru koncem června na střelnici v Kroměříži.










Zpracování dat...