ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2006

II. kurz ve vábení jelenů

Myslivost 5/2006, str. 62  Text a snímky Jiří KASINA
Na základě loňského zájmu o historicky první kurz ve vábení jelenů připravila redakce časopisu Myslivost ve spolupráci s Muzeem Ohrada II. kurz ve vábení jelenů. Okamžitě po uveřejnění inzerátu v lednové Myslivosti začaly přicházet přihlášky. Potěšitelné je to, že asi jedna třetina přihlášek byla od loňských účastníků, zbývající dvě třetiny tvořila jména nová, tedy snad důkaz trvajícího zájmu.

Celkem přišlo do redakce 106 přihlášek z celé republiky, nakonec na kurz přijelo 67 řádných účastníků kurzu, připočteme-li k tomu další osoby v doprovodu a sbor lektorů, sešla se ve společenském sále zámku Ohrada necelá stovka lidí se zájmem o vábení jelenů a napodobování hlasů jelení říje.
Vedením kurzu byl opět pověřen Jan Kupka, jako lektoři byli pozváni zkušení jelenáři a účastníci našich jelenářských soutěží Milan Janík, Oldřich Novobilský, Václav Svoboda, Josef Kapras a Tomáš Třeský, přijeli ale i další pravidelní účastníci soutěží, kteří pomohli s výukou v kurzu - Antonín Rudolf, Jan Niedoba, Petr Novák, Hubert Faber.
V sobotu dopoledne vyslechli všichni základní přednášku a komentované ukázky všech diciplín, poté byli rozděleni podle úrovně do tří výukových skupin. Následně si pak jednotlivě v oddělených skupinách pod vedením lektorů všichni prakticky zkoušeli hlasy. Pro ty, kteří neměli svůj vlastní nástroj zajistila redakce prodej řevnic z Maďarska (Zbývající neprodané řevnice jsou v prodeji v prodejně Myslivosti v Jungmannově ulici v Praze).
Po polední pauze nahráli lektoři "life" profesionální výukové CD s komentářem, toto CD dostanou všichni účastníci kurzu poštou, ostatní zájemci si ho budou moci zakoupit v Knihkupectví Myslivost. Zajímavá byla také ukázka vábení a napodobování hlasů jiných druhů zvěře, tuto ukázku mistrnně předvedl Václav Svoboda. Další část odpoledního programu využili účastníci kurzu opět k výuce ve skupinách. Před večeří si pak jednotlivé skupiny vyzkoušeli zkusmo bodování při soutěži, každá ze skupin pak také předvedla "skupinový jelení koncert". Na závěr obdrželi všichni účastníci diplom a potvrzení o absolvování kurzu.
Samozřejmě, že odborné i méně odborné debaty a líčení zkušeností a zážitků nejen z chovu a lovu jelení zvěře pokračovalo i po večeři až do brzkých ranních nedělních hodin.
Kurz byl sice původně koncipován jen jako jednodenní na sobotu 25.3., ale pro velký zájem se účastníci přímo na místě domluvili, že se kurz prodloužil ještě o nedělní dopoledne. Na nedělní program zůstalo asi čtyřicet účastníků. Opět si probrali jednotlivé disciplíny vábení a varianty hlasů jelenů a navzájem si pod dohledem vedoucího kurzu a lektorů hodnotili své výkony. Jakýmsi bonusem za nedělní účast byla návštěva oborníka z Poněšické obory Františka Řehoře. Debata byla nesmírně zajímavá a podnětná, perfektní bylo to, že si mohli všichni na místě zkonfrontovat své nově nabyté zkušenosti s praktickým pohledem na chov a lov zvěře v naší špičkové oboře. Získali jsme dokonce i příslib možné exkurze do obory v rámci kurzu v příštím roce.
Pozitivem kurzu je také to, že se v rámci debaty sjednotila a více propracovala pravidla soutěže ve vábení jelenů. Tato pravidla jsou ke stažení v elektronické podobě na www.myslivost.cz, podle těchto pravidel by se mělo soutěžit už 25. června při IX. Národní soutěži ve vábení jelenů na Ohradě. Rozšířilo se například bodové hodnocení na šest stupňů, porotci by měli být odděleni nejen od sebe navzájem, ale i bez kontaktu s publikem, soutěžící budou předvádět ukázky v náhodném pořadí bez uvádění čísel atd. Vše by mělo přispět k větší objektivitě a atraktivitě soutěže. Zároveň naše pravidla budou podkladem pro jednání na mezinárodním fóru, neboť novou verzi pravidel bude prosazovat český zástupce v rámci jednání mezinárodní koordinační skupiny pro přípravu ME ve vábení jelenů. V neposlední řadě jsou tyto změny už i přípravou pro Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, které proběhne v České republice v roce 2008.
Na závěr je třeba konstatovat, že se i druhý kurz ve vábení setkal s velkým úspěchem a bylo opravdu radostí sledovat zapálené účastníky kurzu. Ti se sjeli doslova z celé republiky, dokonce tři dojeli až z Vídně, všichni měli možnost si vyměnit poznatky a zkušenosti. Po celé dva dny a večery vládla perfektní přátelská atmosféra, všichni byli nesmírně pozorní a ukáznění, velký dík a pochvala patří jak řadovým účastníkům, tak i lektorům. Já jen doufám, že se výsledky kurzu projeví buď na účasti při středoškolské soutěži ve vábení jelenů (12. května ve Žluticích), a pak hlavně při Národní soutěži ve vábení jelenů v neděli 25. června na nádvoří zámku Ohrada v rámci Národních mysliveckých slavností. Oba dosud proběhlé kurzy totiž prokázaly, že mezi myslivci dříme celá řada talentů, kteří ale nemají odvahu předstoupit před veřejnost.
Text a snímky Jiří KASINA
A přece jen drobná méně radostná poznámka na závěr - "děkuji" tomu člověku, který si odnesl jednu ze zapůjčených řevnic na prodej domů bez zaplacení!

Zpracování dat...