ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2006

Intenzívní chov jelení zvěře v Rakousku - Osmá nejsilnější trofej jelena na světě

Myslivost 5/2006, str. 8  Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Zástupci Komise CIC pro výstavy a trofeje byli na 14. 1. 2006 pozváni do honitby náležející Dr. Friedrichu Karlu Flickovi do Stillbachu, na lesní správu Rottenmann v okrese Liezen v rakouském Štýrsku, kde jsme byli ubytováni v moderně stylizovaném loveckém zámečku Strechau poblíž zámku stejného názvu. Úkolem členů komise bylo posoudit myslivecké hospodaření zejména s jelení zvěří žijící tam ve volnosti ve vysokohorské honitbě Jihovýchodních Alp a ocenit trofej jelena uloveného F. K. Flickem, která se později ukázala jako osmá nejsilnější na světě (nepočítaje ovšem staré trofeje jelenů vystavené na německém zámku Moritzburg nedaleko Drážďan).V rámci CIC se totiž začaly vyskytovat od některých členů pochybnosti o původu kvalitních trofejí (nejen jeleních), o nichž jsou domněnky, že zvěř byla chována původně v obůrkách, tam kvalitně krmena, někdy dokonce s přidáváním hormonálních přípravků a teprve následně vypuštěna do volnosti a tam ulovena. V katalozích z mysliveckých výstav jsou přitom již delší dobu uváděny zvlášť trofeje pocházející z volnosti (bez označení) a trofeje pocházející z obor (u nás s označením "o."). Je ovšem velice těžké vyvrátit uvedené domněnky a členové komise došli k názoru, že je otázkou etiky či morálky myslivců - lovců, aby sami uváděli kde zvěř (trofej) ulovili a jaký byl její původ. Uvedená komise je totiž oprávněná k tomu, aby trofej co nejobjektivněji ocenila bodovou hodnotou, ale sama už nemůže pátrat po původu zvěře.
Také proto byli členové komise ve složení Prof. Dr. Nino Ninov z Bulharska, který je současným prezidentem této mezinárodní komise CIC, dále pak Prof. Ing. Josef Hromas, CSc z České republiky a Ing. Karl Maierhofer z Rakouska, kteří jsou viceprezidenti této komise a konečně další člen této komise Prof. Ing. Pavel Hell, CSc ze Slovenska pozváni, aby se přesvědčili o chovu zvěře v uvedené honitbě.
Měli jsme možnost seznámit se nejen s trofejemi zvěře pocházející z této honitby, ale i s trofejemi z celého světa vystavenými ve zvlášť k tomu účelu postaveném přilehlém muzeu. Všechny tyto trofeje jsou nejen majetkem nýbrž i úlovkem Dr. Flicka, který má kromě námi navštívené honitby v dalších zemích Rakouska ještě pronajatou oboru a další honitbu s drobnou zvěří.
My jsme pak na vlastní oči viděli mladou jelení zvěř ve volnosti v době jejího přikrmování a překvapily nás nejen její vyspělé trofeje (následně i včetně uskladněných shozů), ale právě síla trofejí mladých jelenů. Neméně nás překvapilo jedno z více krmelišť, k nimž se zvěř stahuje (nejdříve mladí jeleni, které jsme viděli, po nich zvěř holá a nakonec jeleni staří). Krmeliště je umístěno nedaleko montované stavby - stodoly, v níž je uložena siláž, senáž i jadrné krmivo. Z té jsou balíky senáže a také siláž či jádro vyváženy na podavačích traktorů do zásobníků, v nichž jsou úměrně rozmělněny a následně pomocí traktorů rozváženy ke korytům, která jsou mechanicky spodními podavači plněna. K těm se postupně stahuje zvěř, aby přijala potravu, kterou asi už nelze označit za přikrmování, neboť se zřejmě jedná o krmení. Ale naopak zase i přes množství jelení zvěře (asi 1500 kusů na 13 000 ha honitby, k tomu asi 1000 kusů zvěře srnčí a nejméně 200 kusů zvěře kamzičí) jsem neviděl nikde škody okusem či ohryzem. Tím není řečeno, že zejména jelení zvěř škody nedělá, ale jsou vykazovány v sousedních honitbách, kde je zvěře méně a kde se tak intenzivně nepřikrmuje.
Celou dobu jsem si připomínal, že jsem zřejmě viděl jak probíhají v praxi volné honitby světoznámé Vogtovy pokusy popisované z obůrek u nás na Děčínském Sněžníku. Takto je totiž krmena zvěř na více místech honitby a navíc existují i krmelce menší pro zvěř srnčí i s ohrádkami, aby se k nim nedostala a nevybrala je také zvěř vysoká.
Své názory na možnosti chovu větších počtů zvěře s vynikajícími trofejemi (viděli jsme je nejen na shozech, ale i v přilehlém muzeu) a na omezování škod zvěří na jejím životním prostředí jsme si ověřili nejen na promítnuté videokazetě, ale zejména při hodnocení trofeje asi devítiletého jelena, z něhož jsme také viděli jeho předchozí shozy a na videokazetě jeho pobyt v honitbě před lovem.
Pro zajímavost uvádím základní měřené hodnoty této trofeje: délky lodyh (pravá/levá) 109,00/111,20 cm, délky očníků 35,1/34,7 cm, délky opěráků 58,7/46,6 cm, obvody růží 31,2/29,7 cm, spodní obvody 21,2 /18,5 cm, horní obvody 20,3/19,0 cm, počty výsad 19/15, čistá hmotnost trofeje 15,55 kg, rozloha 56,0 cm, přirážky na barvu 2 body, na perlení 2 body, na hroty výsad 1 bod, na nadočníky 2 body a na koruny plných 10 bodů. Trofej dostala i srážky za nevýraznou asymetrii a za nestejné koruny - 1 bod. Celkově byla trofej ohodnocena na 267,48 bodů CIC, což znamená osmou nejsilnější trofej na světě ulovenou ve 20. a 21. století.
Ze spatřeného jsem nabyl dojmu, že časem v této honitbě mohou při stejné myslivecké péči o zvěř na jelenech vyrůst podobné a možná i silnější trofeje než ta, kterou jsme hodnotili, a to i přesto, že se jedná o horské polohy ve výšce nad 1100 m n.m. při horní hranici lesa.
Je jen škoda, že se rakouští myslivci neúčastní mezinárodních mysliveckých výstav, neboť pak by se zřejmě naše názory na kvalitu rakouské myslivosti změnily - zejména při porovnání téměř shodné velikosti obou našich zemí. I když nelze opomenout ani náklady, které jsou tam do péče o zvěř vkládány.

Zpracování dat...