ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2006

NOČNÍ VIDĚNÍ

Myslivost 5/2006, str. 22  Dr. Ing. Jiří HANÁK
Lov černé zvěře a zejména účinná redukce jejich početních stavů není možná bez lovu v noci, tedy za velmi ztížených světelných podmínek. Tento lov je navíc prakticky možný jen několik dnů v měsíci, kdy je krajina osvětlena svitem luny. I tak to často bývá problém, protože prasata za úplňku a zcela jasných nocí velmi nerada vycházejí na osvětlená prostranství a v temných koutech, kde se ráda zdržují, zase bývá problém s jejich obeznáním. Tak je bohužel častým jevem, že lovci zamíří na největší kus prostě proto, protože je nejlépe vidět a tak bohužel padne většinou zcela nemyslivecky bachyně. Myslivecká etika i zásady správného výběru jdou v takovém případě stranou. Bohužel taková je praxe a netřeba si pokrytecky nic zastírat.

S nočním lovem jsou spojeny ještě vážnější rizika. Hlavní zásadou musí být vždy bezpečnost. V noci se mění kontury krajiny a po setmění se nám najednou každý pařez nebo balík slámy jeví jako divočák. Zejména klimbajícímu lovci na posedu se po náhlém probuzení zdá téměř každý předmět v okolí jako zvěř, zejména je-li objekt v pohybu. Výsledkem bývají velmi smutné a tragické záměny člověka za divočáka, ke kterým s politováním také dochází.
Řešením, jak zvýšit bezpečnost i mysliveckou úroveň lovu, je použití moderní techniky, a to například přístrojů pro noční vidění.
První přístroje pro noční vidění byly používány jen v armádách a u bezpečnostních složek, ale během 90. let se začaly používat i v lovectví. V myslivosti mohou být významnou pomůckou při pozorování a sčítání zvěře nebo dosledování postřelené zvěře, případně pro mysliveckou stráž. Na noční čekané se nám rozšíří obzor, protože kromě přesného obeznání divočáků můžeme pozorovat noční život i jiných druhů zvěře a živočichů. Neocenitelný je přístroj pro noční vidění k zabránění tragického omylu a následné nehody jistou identifikací mysliveckého kolegy, případně osob při polním pychu v kukuřici nebo na jiných plodinách.
Princip fungování přístrojů pro noční vidění vychází ze skutečnosti, že v přírodě neexistuje absolutní tma. Vždy svítí měsíc nebo alespoň hvězdy, odraz od mraků nebo světelný smog z veřejného osvětlení apod. Přístroje svým optoelektronickým systémem využijí a zesílí tzv. zbytkové světlo pocházející z přírody nebo od umělého světelného zdroje. Násobek zesílení bývá 10 000x až 35 000x. Dnes se již používají přístroje 3. generace, které mají zesílení světelného toku v horní hranici uvedeného rozmezí a navíc bývají doplněny možností přisvětlení neviditelným infračerveným světlem, jehož odraz přístroj převede do viditelného spektra. Pozorovaný obraz vidíme v odstínech zelené barvy zcela zřetelně a jasně. Nedostatkem optoelektronických přístrojů k zesílení zbytkového světla prvních generací bylo poměrně malé zvětšení 1,5 - 2,5x. Tím byly vhodné pouze k pozorování na kratší vzdálenosti. Přístroje vyšší generace jsou doplňovány nástavci objektivů, které zvyšují zvětšení až na hodnotu 5x.
Na našem trhu se objevily přístroje pro noční vidění značky YUKON vyráběné v Bělorusku, v závodě, který dříve vyráběl špičkovou optoelektroniku pouze pro vojenské účely. Dnes svůj civilní výrobní program velmi úspěšně vyváží zejména do USA. Provedení, kvalitu a úroveň velmi pozitivně ovlivnil tento výjimečně náročný trh.
Dalekohled Yukon Viking je vyroben z titanu s povlakem sametové pryže, která je příjemná na dotyk a tlumí hluk. Ergonomický tvar je velmi moderního designu. Zvětšení 2x24, rozměry 175x123x72 mm. Hmotnost 600 g. K dalekohledu pro noční vidění je dodáván nástavec na objektivy, který zvýší zvětšení na 3,5x. V provedení Viking RX je i voděodolný. Vestavěný přídavný zdroj infračerveného světla dokáže přisvětlit pozorované předměty i ve velmi temném prostředí. Účinná vzdálenost tohoto přisvětlení závisí na světelných podmínkách, ale běžně je v rozmezí 50 - 100 m. Ovládací prvky jsou jednoduché s možností zrakové korekce +- 5 dioptrií.
Dalším výrobkem je puškohled pro noční vidění YUKON NVRS, který se připevňuje ke zbrani pomocí velmi praktické montáže weaver. Základní zvětšení je 1,7x a pomocí nástavce objektivu až 5,1x. Tělo puškohledu je vyrobeno opět z titanu, potaženo pryží, hermetická konstrukce s ochranou proti vodě. V optickém poli je podsvětlená záměrná osnova s červeným bodem (křížkem) s proměnlivou intenzitou svitu, kterou lze plynule regulovat. Na puškohledu je integrovaný zdroj infračerveného světla, který je plně dostačující pro přisvětlení v běžných loveckých podmínkách při lovu na čekané a při střelbě na kratší vzdálenosti. Navíc je možné připojit přídavný přisvětlující infračervený zdroj k prodloužení cílové vzdálenosti a lepší viditelnosti ve zcela temných podmínkách. Při zapnutí přídavného zdroje se světelnost obrazu výrazně zvýší tak, že je vidět skutečně jako ve dne. Jas obrazu je překvapivý. Zaměřovač je velmi kompaktní, lehký, světelnými pozorovacími kvalitami velmi účinný a při použití přisvětlení přídavným infrazdrojem velmi dobře použitelný prakticky i v úplné tmě.
Pro oba přístroje je charakteristická čistota a přesné dílenské zpracování. Vcelku velmi příjemným překvapením je celková úroveň, která vůbec nenaznačuje zemi původu, ale je na úrovni nejnáročnějšího amerického trhu.
Pro testování přístrojů jsme volili různé světelné podmínky (jasná noc, tmavá a bezměsíčná, případně osvětlená přes mraky). Přístroj se velmi osvědčil při pozorování zvěře na loukách a pasekách, kde byla zcela zřejmě rozpoznatelná i při jinak světelně zcela nedostačujících podmínkách. Přístroj je užitečný nejen pro myslivce, ale i pro ochránce a přátele přírody. Teprve tímto přístrojem lze nerušeně a dobře pozorovat život a způsoby chování zvěře a živočichů, kteří jinak ve dne žijí skrytým způsobem života. V některých případech jsme zvěř pozorovali i za tak špatných světelných podmínek, kdy klasickým triedrem jsme neviděli zhola nic a byl prakticky k ničemu. Při pozorování běžným dalekohledem jsme neobeznali na louce žádnou zvěř, ale po "nasazení" nočního vidění jsme byli překvapeni, že právě ve stinném koutě byla skupina asi 10 kusů černé.
Při pozorování přístroji jsme se zaměřili na dvě vlastnosti. Jaká je rozpoznatelnost detailů a na jakou vzdálenost lze účinně pozorovat různé objekty, zejména zvěř. Ve vzdálenosti 100 - 150 metrů lze zvěř pozorovat zcela běžně. Naprosto přesné rozeznání detailů a obeznání menší zvěře, např. srnčí, je možné spolehlivě do vzdálenosti asi 60 metrů, téměř jako za denního světla, tj. včetně paroží. Na vzdálenost 150 - 200 metrů lze bezpečně rozpoznat člověka i s předmětem, který případně nese (zbraň apod), což je naprosto důležité z bezpečnostních důvodů. Účinnost závisí na vnějších světelných podmínkách. Na otevřených prostranstvích, loukách a polích, je pozorování a dobré obeznávání možné na vzdálenost kolem 200 metrů a dále. Při průměrném osvitu krajiny polovičním měsícem a hvězdami jsme na poli rozpoznali divoká prasata i v odhadované vzdálenosti kolem 400 metrů. Na uzavřených pasekách a za bezměsíčných nocí se dobře osvědčilo vestavěné, případně i přídavné infračervené osvětlení, které umožnilo pozorování i v místech, kdy se zdálo, že je tma "jako v pytli".

Závěrečné hodnocení
Vývoj techniky nás obklopuje na každém kroku a její vliv na náš život se urychluje a prohlubuje ve všech oblastech. Proniká i do myslivosti a v myslivosti používaných pomůcek. Vzpomeňme počátky používání optických přístrojů v myslivosti, které se začaly používat počátkem 20. století. Zejména puškohledy byly zprvu přijímány mysliveckou veřejností velmi konzervativně až odmítavě. Jejich odpůrci argumentovali s "etikou lovu a nulovou šancí pro zvěř", případně puškohled hodnotili jako "zbytečnou hračku". Je faktem, že svoji roli hrála také cena, která někdy činila i několikanásobek hodnoty zbraně. Za několik málo desítek let se však stal puškohled naprosto nezbytnou součástí výstroje lovecké zbraně a pro noční lov je dnes dokonce nařízen zákonem. Osobně se domnívám, že přístroje pro noční vidění přinášejí v pozorování zvěře stejný zlom jako kdysi počátky používání optických zvětšovacích přístrojů, triedrů a puškohledů.
Dnes, v době nástupu používání přístrojů pro noční vidění, mají tyto přístroje zcela logicky své zastánce i odpůrce. Přístroje pro noční vidění jsou velmi dobře použitelné a užitečné tehdy, pokud mohou zvýšit úspěšnost a etiku lovu správným obeznáním a výběrem loveného kusu a v neposlední řadě i zvýší střeleckou bezpečnost nočních lovů. Po osobní zkušenosti s tímto přístrojem bych dnes na noční čekanou bez něho nešel. Myslím, že jeho účinnost a účelnost každého nečekaně příjemně překvapí.
Co se týká srovnání výrobků firmy Yukon s jinými přístroji z Běloruska, Ukrajiny, případně z dalších zemí, jeví se výrobky firmy Yukon jako dokonalejší, lépe dílensky zpracované, designem a použitými materiály na vyšší úrovni. Výkon, konstrukce, design, kompatibilnost, použití montáže weaver a integrovaný přisvětlovací infrazdroj, řadí přístroje Yukon k nejlepším, které se na trhu vyskytují a je zatím vůbec nejlepším přístrojem tohoto druhu, který jsem měl možnost vyzkoušet.

Poznámka autora na závěr: K uvedenému zaměřovacímu dalekohledu je třeba poznamenat, že podle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. §4 se jedná o zakázaný doplněk zbraně, k jehož držení je třeba zvláštního povolení. (kategorie zbraně A). Otázkou je, zda by neměla být upraveno uvedené ustanovení, zejména s ohledem na bezpečnost při nočních lovech a dodržování zásad správného výběru při lovu černé zvěře a myslivecké etiky.
Dr. Ing. Jiří HANÁK

Redakční poznámka: Naprosto nic nemám k obsahu článku, naopak si myslím, že je velice správná idea a doporučení tento přístroj (tyto přístroje) používat k lovu v noci. Zabránilo by se tím jak chybnému lovu, tak zejména tragickým úrazům střelnou zbraní. Správně autor cituje na závěr zákon o zbraních a střelivu, který tyto zaměřovaí puškohledy klasifikuje jako zakázané doplňky.
Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Zpracování dat...