ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2006

Péče o zajíce

Myslivost 5/2006, str. 33  Josef NOVOTNÝ, hospodář MS Zátoky Nová Ves
Ve svém příspěvku bych se rád podělil s širokou mysliveckou veřejností o pár zkušeností s výskytem zajíce polního v honitbě Zátoky - Nová Ves. Naše honitba leží uprostřed Českomoravské vrchoviny v jižní části Žďárských vrchů v nadmořské výšce od 520 m do 610 m a její rozloha je 2676 ha. Skutečná výměra honebních pozemků využívaná zajícem v naší honitbě je 2657 ha. Na této výměře jsou stanoveny od roku 2002 normované kmenové stavy zaječí zvěře v počtu 239 ks a minimální stavy v počtu 133 ks. Stanovený poměr pohlaví je 1:1, tj. 119 ramlíků a 120 ramlic. Stanovený koeficient očekávané produkce v naší honitbě je 0,4 tj. 96 ks mladé zvěře. Tyto údaje jsou pro sdružení závazné a dle nich se snaží se zaječí zvěří hospodařit.

V přiloženém grafu vidíte, jak se stavy zajíce od roku 1977 v honitbě Zátoky (kdy její výměra byla poloviční) vyvíjely. Z grafu je patrné, jak od roku 1997 docházelo k rapidnímu snižování stavů zajíce v naší honitbě. Na základě těchto děsivých výsledků započalo sdružení v roce 2000 s opatřeními, která vedla ke stabilizaci stavů zajíce polního. Předpokladem pro zachování stavů jakékoli drobné zvěře je vhodné prostředí, dostatek krytu, potravy, přiměřené stavy predátorů a dobrý zdravotní stav zvěře.
Vhodné prostředí, dostatek krytu a různorodou potravu pro zajíce jsme se snažili zajistit zakládáním remízků a drobných políček. Využili jsme pozemků některých členů sdružení či jiných vlastníků a oseli je vojtěškou, kapustou, a obdobnými plodinami. Políčka jsou ponechána přes zimu a na jaře jsou znovu oseta. Zdravotní stav zajíce se snažíme ovlivňovat podáváním krmiva s léčivem proti kokcidióze. Krmivo je vyrobeno podle receptury Okresního mysliveckého spolku Žďár nad Sázavou.
K přikrmování zajíce byly zřízeny zvláštní krmelečky, které zabraňují vniknutí spárkaté zvěři. Zařízení jsou zbudována po celé honitbě a umístěna na místech, odkud má zajíc rozhled na všechny strany, aby se mohl neustále ujišťovat, že mu nehrozí žádné nebezpečí. Provoz krmného zařízení je zahájen brzy z podzimu. Do zařízení nejprve podáváme "návykové" krmivo, což je pro zajíce mrkev, řepa, oves apod.. Po čase se z tohoto zařízení zajíc naučí krmivo brát a my na místo např. ovsa začneme podávat již zmíněné speciální granulované krmivo. Poblíž těchto krmelečků v době nouze zajíci dáváme též usušený jetel či vojtěšku. Zapomínat nesmíme ani na okusové dřeviny, zvláště pak v samotném konci zimy.
Za poslední tři roky se stav zajíce v naší honitbě stabilizoval někde kolem 280 ks, což je patrné z předloženého grafu.
O tom, že zaječí populace mizí z našich honiteb, bylo napsáno již mnohé. Svůj podíl na to má přeměna krajiny, používané chemické postřiky v zemědělství, vzrůstající stavy predátorů, ale bohužel i chování některých sdružení, která nezajímá počet jedinců v honitbě, zdravotní stav či věkové složení populace zvěře, ale jen počet zajíců na výřadu. Pokud se přístup některých z nás nezmění a nezačneme se úbytkem zajíce ale i ostatní drobné zvěře zabývat, bude drobná zvěř na samém pokraji vymizení.

Zpracování dat...