ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2006

TRUBAČI VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE!

Myslivost 5/2006, str. 55  Bc. Ladislav HROMÁDKO
Svůj příspěvek jsem nazval schválně známým revolučním sloganem, neboť se chci podělit o nové myšlenky a informace. Lovecké hudbě se věnuji bez přestávky již od raného dětství a mám stále v živé paměti problémy, které obvykle provázejí začínající a nezkušené trubače. Postupem času, nejprve přes sólové začátky, později přes Duo Žďárské vrchy a konečně Trubače LDF Brno jsem se dostal až do výboru organizace, o jejíž existenci jsem ještě nedávno neměl ani tušení. Mnozí již správně tuší, že mluvím o Klubu českých mysliveckých trubačů, se kterým bych vás rád několika následujícími řádky seznámil.

Klub trubačů je poměrně mladá organizace. Jejím hlavním posláním je sdružovat všechny české trubače a trubačky, podporovat jejich vzájemnou komunikaci. Umožnit a napomáhat spolupráci mezi zkušenějšími hráči a začátečníky. Zkrátka celkově pečovat o udržení a rozvoj krásné a vzácné tradice, jakou bezesporu lovecká hudba je.
Nutno podotknout, že Klub se ubírá úplně normální cestou, provázenou jak úspěchy, tak omyly a zmatky. V součastné době je registrováno pouze několik desítek trubačů, což je ale, podle našich odhadů, jen menšinová část lidí, kteří se troubením na lovecké hudební nástroje u nás zabývají. Tím jsou způsobeny překážky, se kterými se klub stále dokola potýká a které jsou trubačskou veřejností často kritizovány.
Je to především místo konání akcí, které Klub pořádá. Že se tyto akce konají jeden rok na západní hranici a druhý rok na opačné straně ČR, za to si můžeme pouze sami. Nebude to lepší, dokud se nenajdou noví lidé, z dopravně dostupnějších míst naší vlasti, kteří budou ochotni obětovat něco času a úsilí pro dobrou věc.
Jak již bylo předznamenáno, od samého založení Klub každý rok pořádá dvě akce a to seminář a soutěž trubačů. Obě se bohužel setkávají s nevelkým ohlasem jen několika stále stejných sborů a sólistů. Ostatní se zmiňovaných akcí neúčastní buď z důvodů příliš velké vzdálenosti od místa pořádání (což je v našem malém státečku absurdní), nebo se bojí, či prostě nechtějí soutěžit. Seminář je veřejností všeobecně vnímán pouze jako příprava na soutěž, které se mohou účastnit pouze řádně připravení "závodníci" minimálně s nadějí na medaili (tedy všichni!).
Každý, kdo se někdy soutěže a zvláště pak semináře účastnil, jistě rád potvrdí, že zde platí více než kde jinde pořekadlo: "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!" Každý trubač si ze semináře vždy odnese spoustu cenných rad od zkušených lektorů, např. jak postupovat při zlepšování kultury tónů, jak se učit nové skladby, jak organizovat zkoušku sboru a mnoho dalších užitečných informací, ke kterým se jinde jen těžce dostane a bez kterých je dobré zvládnutí hry na lovecký nástroj velice složité a zdlouhavé.
Soutěž je pak příjemným setkáním kamarádů stejné krve v kulturním boji, ve kterém sbory i sólisté prezentují plody své práce.
Klub trubačů je náš a bude takový, jaký si ho mi sami uděláme! V součastné době se snažíme o inventarizaci českých, moravských a slezských trubačů. Proto vyzýváme nejen všechny trubače, ale i příznivce lovecké hudby, kteří mají zájem nezůstat anonymně skryti před zraky myslivecké veřejnosti, chtějí poznat nové kolegy, mají chuť podílet se aktivně či pasivně na vývoji Klubu, aby se s přihláškou o registraci do Klubu a s připomínkami, dotazy a náměty na další činnost Klubu laskavě obrátili na předsedu klubu trubačů Ing. Vladimíra Sekeru, nebo kteréhokoli člena výboru, viz. http://www.cmmj.cz/klubtrubacu.html
Pro úplnost dodávám, že členství v Klubu trubačů je dobrovolné a bezplatné.
Již teď se těším na všechny vaše reakce.

Bc. Ladislav HROMÁDKO
email: l.hromadko@seznam.cz, mob.: +420732156227

Zpracování dat...