ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2006

36. ročník Národního finále ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

a setkání mladých přátel myslivosti kategorie B 2006 rekreační středisko Jizbice  Romana JANČÁROVÁ a Ondřej BOHÁČ
Jako každý rok, ani v letošním roce neproběhly prázdniny, aniž by se neuskutečnilo Národní finále ZST a setkání mladých přátel myslivosti. Jako tradičně probíhala kategorie B, jíž se zúčastnili žáci od 6. do 9. tříd, v první polovině srpna na tradičně netradičním místě, a to v rekreačním středisku Jizbice pod Blaníkem, na které si vzpomínají pamětníci z let minulých.Den příjezdu nebyl ničím neobvyklým. Mezi děti z prvního turnusu, které radostně či neradostně vyhlížely své rodiče, se mísily děti našeho turnusu, které, doufejme, že jen radostně, vyhlížely staré kamarády a po očku pokukovaly po nových. Samozřejmě nesměl, a ani nechyběl, chaos při ubytovávání v chatkách a při rozdělování dětí do oddílů. Ale vše dobře dopadlo, a 14 dní plných zábavy a učení mohlo začít.
Letošního ročníku se zúčastnilo 80 dětí, z nichž přibližně polovina postoupila do Národního finále z okresních kol, kde se umístily na 1. - 3. místě a mohly tak reprezentovat svůj okres. Zbylé děti přijely na setkání mladých přátel myslivosti užít si hlavně zábavy a něco nového se naučit. Mezi oběma skupinami se ale nedělal rozdíl a tak veškerý program byl pro všechny stejný. Během prvního týdne proběhlo Národní finále, které se skládá z teoretické a praktické části.
Teoretickou část tvořil test o 100 otázkách, přičemž každá měla 4 odpovědi a jedna z nich byla správná. V testu se objevily otázky ze zoologie, kynologie, střelectví, lovectví a péče o zvěř.
Praktická část obsahovala přibližně 140 exponátů, které byly rozmístěny na stezce dlouhé asi 3 km po okolí. Děti měly za úkol poznat např. věk a druh zvěře podle chrupu, druh zvěře podle lebky, pobytové stopy zvěře, stopy a trus zvěře, určit a zařadit lovecké psy do skupin, rozeznat a popsat zbraně, poznat rostliny a stromy atd. Mnohým by se mohlo zdát, že jde o velice náročnou soutěž, ale zdání klame. Ve většině okresních mysliveckých spolků celoročně probíhá myslivecký kroužek, ve kterém se děti učí odborné věci a připravují se na okresní kola, která jsou víkendovou podobou kola národního. Všechny děti účastnící se národního finále tak přijíždějí na soustředění již se značnými znalostmi, které si zde ještě prohlubují a rozšiřují.
Příprava na teoretickou i praktickou část probíhá formou blokových přednášek, učením po oddílech a individuální přípravou. Přednášky byly rozděleny do čtyř dopoledních bloků a vedli je vybraní vedoucí.
Přednášky o mysliveckých zvycích a tradicích se ujal Arnošt Buček, který osobně předvedl lovecké signály a naučil děti rozpoznávat druhy zálomků a používání úlomků.
Další přednáška byla zaměřena na lovecké střelectví pod vedením Libora Beníčka a Honzy Krejzy. Děti byly seznámeny s rozdělením zbraní a střeliva, naučily se popsat zbraň a nebyly ušetřeny ani historie zbraní.
Ing. Jaroslav Kliment si vzal na starosti přednášku o lovectví, kde děti obeznámil s druhy lovu, s chováním zvěře po ráně, se způsobem zpracování ulovené zvěře, a také se zaměřil na určování věku živé i střelené zvěře a stopoznalství.
Poslední přednáška se zabývala kynologií a vedl ji Petr Ježek za pomocí Martiny Novotné. Děti se dozvěděly historii o původu psa, rozdělení plemen loveckých psů, o způsobech výcviku psa, druzích zkoušek a jednotlivých disciplínách a nemocech psů. Tato přednáška byla o několik dnů později doplněna praktickou ukázkou kynologů z místního mysliveckého spolku pod vedením pana Kutálka.
Veškeré učení a přednášky tak proběhly v průběhu prvního týdne, ve kterém se uskutečnila i samotná soutěž. I když vypadá, že se děti celý týden jen učily, zdaleka tomu tak není. Během blokových přednášek se oddíly střídaly na fotbálku a střelbě ze vzduchovky. Jedno dopoledne bylo věnováno sběru lesních plodin, převážně borůvek, ze kterých nám pak paní kuchařky upekly sladkou snídani. Během jednoho odpoledne jsme pro děti připravili orientační běh podle mapky. Opět se ukázalo, jak jsou děti šikovné a bystré a už za dvě hodinky nás mile překvapil první oddíl. Aby toho ale nebylo málo, celá tři odpoledne padla na návštěvu obory, muzea a ekocentra ve Vlašimi a stanování. Návštěvu obory nám umožnil Ing. Jaroslav Vaníček, který nám o ní zprvu popovídal, a pak nás nechal pozorovat zvěř, která přišla na odpolední krmení. Všem se naskytl opravdu krásný pohled na jelení a daňčí zvěř a některým se podařilo zahlédnout i největšího jelena obory, bílého daňka, nebo černou danělu. V nedaleké Vlašimi jsme další den navštívili ekocentrum, kde nás pracovníci poučili, co dělat v případě, že najdeme zraněné zvíře a pro naši velkou radost jsme si mohli prohlédnout rysa ostrovida. Pro zájemce pak následovala návštěva muzea Sellier & Bellot. Těm, jimž přálo počasí, pak bylo umožněno po odpoledním vaření guláše jít k nedalekému rybníku přenocovat.
V druhém týdnu děti čekaly už jen zábavné hry a odpočinek. Pro nepřízeň počasí jsme byli nuceni improvizovat a měnit program ze dne na den. Pro naši velkou radost se však na den určený k celodennímu výlet na nedaleký Blaník udělalo opravdu hezky a příjemně hřálo sluníčko. Během zbylých dní se uskutečnily další jednotlivé soutěže, které se započítávaly do celotáborové hry a jako tradičně byly hlavní výhrou nože. Mezi oblíbenou soutěž, při které mají svůj oddíl i vedoucí, a kde se do sytosti "vyblbnou" jak oni, tak i děti, patří Hurá olympiáda. Tato hra se skládá z jednotlivých disciplín - jako je například běh pozadu, hod vajíčkem, skok s kufrem, hod kládou, běh po čtyřech na rukou, běh ve dvojici a mnoho dalších. Po dvou letech se nám konečně podařilo neztratit žádný oddíl při Honbě za pokladem. Námětem byl Divoký západ, který určoval program celého tábora a podle něhož si oddíly vymýšlely své názvy. Jedinou soutěží duchovního rázu bylo Bavíme se sami. Děti měly za úkol vymyslet básničku, vytvořit oddílovou vlajku a připravit si scénku na libovolné téma související s naším pobytem v Jizbici. Fantazie dětí nezná mezí a tak jsme se všichni příjemně pobavili. Samozřejmě zbyl i čas na vycházky do okolí, odlévání stop a na večerní čekané.
Všechno ale jednou končí, a tak se nachýlil i náš pobyt. Na poslední odpoledne bylo připraveno slavnostní vyhlášení výsledků 36. ročníku Národního finále Zlaté srnčí trofeje. Po tomto vyhlášení si děti udělaly památeční trička "savovou" technikou, a začaly balit. Při večerním nástupu pak proběhlo vyhlášení celotáborové soutěže, při které byly oceněny všechny oddíly za dvoutýdenní snahu. Sobotní dopoledne bylo plné loučení a smutku. Děti se však vzájemně ujistily, že se na příštím, 37., ročníku této soutěže opět uvidí, a plné zážitků odjížděly s rodiči domů.
Rádi bychom poděkovali všem vedoucím za jejich ochotu věnovat 14 dní práci s dětmi a za jejich neutuchající energii a trpělivost a pomoc při zajišťování hladkého průběhu ZST, jmenovitě:
Martinu Záviškovi, Martině Novotné, Mileně Švecové, Ing. Jaroslavu Klimentovi, Liboru Beníčkovi, Romana Navrátilovi, Miroslavu Mládkovi, Arnoštovi Bučkovi, Honzovi Čepkovi, Petrovi Ježkovi, Honzovi Krejzovi, Hance Pourové, Richardu Zawadzskému a Standovi Náhlíkovi.
Zároveň bychom také chtěli poděkovat ČMMJ za přípravu a zajištění 36. ročníku NF ZST a dále našim sponzorům: Agentuře Rembrandt, Jiřímu Ošmykovi - AFARS, KOZAP, CzechTourismu, České Zbrojovce Uherský Brod, Lesům ČR, ČMKJ Praha, Banneru, Myslivosti, všeobecné pojišťovně Halali, OMS Benešov, Sellier & Bellot, manželům Vaníčkovým, manželům Zawadzským, manželům Packovým a Zdeňku Kůtovi.

Romana JANČÁROVÁ a Ondřej BOHÁČ, hlavní vedoucí a zástupce hl. vedoucího

Výsledková listina kategorie B - ZST
Místo Příjmení a jméno OMS Bodů celkem
1. Váchal Adam Karlovy Vary 346
2. Brož Josef Tábor 336
3. Novotná Naďa Blansko 331
4. Pacovský Pavel Benešov 327
5. Žák Zdeněk Znojmo 322
6. Šebek Roman Tábor 307
7. Semecký Martin Praha-západ 300
8. Roll David Praha-západ 296
9. Krajíčková Aneta Blansko 295
10. Šedivý Ondřej Beroun 293

Výsledková listina kategorie B - mladí myslivci
Místo Příjmení a jméno Město Bodů celkem
1. Jeřábek Petr Ústí nad Labem 347
2. Pacovský Tomáš Kostelní Střímelice 301
3. Otta Jakub Milevsko 283
4. Sivaninec Petr Psáry 276
5. Vachová Lenka Lysice 268
6. Hrubant Tomáš Chýnov 266
7. Havlát Martin Osová Bítýška 261
8. Kadlec Jan Dolní Bukovsko 255
9. Matysová Soňa Hranice na Moravě 252
10. Bačová Aneta Blansko, Klepačov 248
Zpracování dat...