ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2006

Civilizovaná krajina a myslivecká péče o zvěř

Myslivost 11/2006, str. 16  MVDr. Aleš Kyral
Současný stav životního prostředí z hlediska chovu divoce žijící zvěře není uspokojivý. Proti minulému politicko-ekonomickému systému se mnoho změnilo k lepšímu, ubylo velkých znečišťovatelů, kteří byli nuceni se vybavit novějšími druhy technologií pro životní prostředí přátelštějšími. Došlo ovšem k výraznému navýšení počtu malých „ znečišťovatelů“ a k všeobecnému poklesu morálky . Se změnou systému se změnil i vztah k přírodě a způsob jejího využívání, zvěř je daleko více zatížena stresovými civilizačními vlivy, tím dochází k neustále zvyšujícímu se tlaku na ní.


Myslivecká péče o zvěř má za úkol zajistit optimální stavy zdravé zvěře. Pouze zdravá zvěř je
zárukou dosažení cílů mysliveckého snažení, tj. vyprodukování maximálního množství zvěřiny, získání nejkvalitnějších trofejí a minimalizace škod v zemědělském i lesním hospodaření (zvyšování kvality honiteb, zlepšování úživnosti i krytových a klidových podmínek). Tyto úkoly lze dosáhnout pouze komplexním řešením a uvědoměním si, že zvěř a její životní prostředí tvoří celek. Právě ona je tím velice citlivým indikátorem a proto při snaze chovat zdravou, silnou a odolnou zvěř musí zahrnovat péče o ni i péči o prostředí ve kterém žije. Cílem všech opatření je zachování zdravé populace zvěře jako národního bohatství pro budoucí generace.

Velice důležité je průběžné sledování zdravotního stavu zvěře. Zkušenosti ukazují, že parazitózy mohou v našich podmínkách silně ovlivnit zdravotní stav zvěře a mít negativní vliv na ekonomiku myslivosti a zcela vyrušit dobrý pocit i vášeň z myslivecké práce. Léčba parazitóz je v České republice u lovné zvěře prováděna dlouhodobě. Výsledkem je snižování přímých i nepřímých ztrát. Antiparazitární akce jsou koordinovány státní veterinární správou ČR a v poslední době jsou dotovány i státem. V našich podmínkách chovu lovné zvěře je důležité i nadále původce parazitárních onemocnění tlumit. Pro optimální využití genetických vlastností zvěře je zásadní předkládat v době snížené potravní nabídky (v oborách s nízkou úživností nebo i ve volnu) doplňková krmiva typu vitaminominerálních směsí k vyrovnání deficitu vitaminů, mikro- a makrominerálií. Tyto biologicky aktivní látky mají v organismu nenahraditelné funkce.

Léčivé přípravky pro divoce žijící zvěř musí splňovat přísné parametry na kvalitu, ale musí mít i odlišné vlastnosti proti přípravkům používaným u hospodářských nebo domácích zvířat. Vlastnosti těchto přípravků jsou : standardizovaná kvalita, vysoká účinnost, dobrá snášenlivost, nezanechávání reziduí a velice dobrý příjem zvěří. Specifické vlastnosti mají i krmiva pro zvěř ve srovnání s krmivy pro domácí či hospodářská zvířata. Ta musí dostatečně pokrýt nároky zvěře na množství a hlavně na kvalitu krmiva,která je dána různorodostí ve složení, chutností a zdravotní nezávadností. Předkládané krmivo musí kvalitativně splňovat i různé nároky zvěře v průběhu roku, jiné je složení krmiva v době parožení a zcela jiné je složení krmiva po říji nebo v předjaří.

Uprostřed přírody pracujeme pro přírodu to je BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.. Abychom naplnili přísné a oprávněné požadavky na kvalitu přípravků pro lovnou zvěř a současně uspokojili náročnou klientelu z řad myslivců, vybudovali jsme zcela novou provozovnu, která snese srovnání s těmi nejpřísnějšími požadavky na výrobu takovýchto produktů.Zároveň jsme rozšířili i sortiment našich výrobků.Program pro spárkatou zvěř
Antiparazitární přípravky
Cermix , obsahuje účinnou látku ivermektin se širokospektrálními antiparazitárními účinky proti dospělým i larválním stádiím nejdůležitějších endoparazitů a ektoparazitů. Působí proti oblým červům zažívadel a plic, proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti, zákožkám svrabovým a vším. Dávkuje se rozmíchaný v krmivu v poměru 1: 9. Vlastní aplikaci přípravku musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez léčiva.
Rafendazol , obsahuje účinné látky rafoxanid a mebendazol, které mají širokospektrální antiparazitární účinek proti oblým červům zažívacího traktu a plic, proti motolicím a nosohltanové střečkovitosti. Dávkuje se rozmíchaný v krmivu v poměru 1: 9. Vlastní aplikaci přípravku musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez léčiva.
V lokalitách, kde se vyskytuje motoličnatost i podkožní střečkovitost lze použít k léčbě oba přípravky, je však třeba dodržet interval nejméně 28 dní mezi jejich aplikací
Léčivé přípravky ve formě premix jsou určeny k hromadné aplikaci, výrobě medikovaného krmiva ve schválených mísírnách krmiv. Medikované krmivo je vyráběno na předpis veterinárního lékaře. Léčivé přípravky ve formě pulvis jsou určeny pro individuální léčbu veterinárním lékařem, pro přímé zamíchání do krmiva u koncových spotřebitelů.
Medikovaná krmná směs s přípravkem CERMIX premix a.u.v. pro spárkatou zvěř je připravena z přípravku Cermix zamícháním do sypkého krmiva
Medikovaná krmná směs s přípravkem CERMIX premix a.u.v. pro černou zvěř je připravena z přípravku Cermix zamícháním do sypkého krmiva
Medikovaná krmná směs s přípravkem RAFENDAZOL premix a.u.v. pro spárkatou zvěř je připravena z přípravku Rafendazol zamícháním do sypkého krmiva

Vitaminominerální přípravky a krmné směsi
Doplňková směs VMKS - pro srnčí, daňčí, mufloní zvěř
Doplňková směs VMKJ - pro jelení zvěř
Přidávají se v jadrném nebo melasovém krmivu spolu s objemným krmivem nejlépe, senem.
Doplňková granulovaná směs pro spárkatou zvěř na parožení - pro srnčí, daňčí, mufloní zvěř
Doplňková granulovaná směs pro jelení zvěř na parožení
Podávají se spolu s objemným krmivem, nejlépe senem.
Obsahují v optimálním poměru vitamíny A, D, E a makro- i mikrominerálie. Podávají se 2 - 4 týdny před předpokládaným schozem a v době parožení po dobu 3 - 4 měsíců, v málo úživných lokalitách i celoročně.
Účinky působení :
Radikální snížení lámavosti parohů
Zvýšení specifické hmotnosti parohů
Zvyšování bodové hodnoty trofejí
Optimalizace poměru vápníku a fosforu, dále sodíku a hořčíku v paroží a kostech
Pozitivní vliv na růst mufloních toulců
Kladné působení na minerální metabolismus i u samic a mláďat

Doplňková granulovaná směs pro spárkatou zvěř - zimní - pro srnčí, daňčí, jelení, příp. mufloní zvěř
Doplňková granulovaná směs pro spárkatou zvěř - zimní TOP - pro srnčí, daňčí, jelení, příp. mufloní zvěř
Směsi jsou důležitým doplňkem výživy pro spárkatou zvěř, hlavně v období většího příjmu řepky. Svým složením napomáhají toto období překlenout. Slouží k doplnění objemných látek - vlákniny. Doplňková granulovaná směs pro spárkatou zvěř - zimní TOP obsahuje přídavek minerálních látek a vitamínů.

Program pro drobnou zvěř
Medikovaná krmná směs s flubendazolem pro bažantí a koroptví kuřata
. Léčba syngamózy a kapilariózy bažantů a koroptví. Obsahuje účinnou látku flubendazol, který spolehlivě působí proti syngamóze, kapilarióze a dalším hlístům v trávicím traktu.
Doplňková bílkovinná krmiva pro odchov bažantů :
BKBž start
- pro kuřata do 5 týdnů
BK1Bž - pro kuřata do 10 týdnů
BK2Bž - pro kuřata nad 10 týdnů
Doplňková bílkovinná krmiva se zamíchají do obilných šrotů, obsahují kvalitní bílkovinné složky, vitamíny, minerálie a antikokcidika. Chovatelům umožňují využít vlastních zdrojů jadrných krmiv.
Kompletní krmné směsi pro bažanty
BžN
- pro bažantí nosnice
Bž1 - pro kuřata do 6 týdnů
Bž2 - pro kuřata do 12 týdnů
Bž3 - pro kuřata nad 12 týdnů
- pro bažanty mimo snášku
Směsi obsahují plnohodnotné bílkovinné složky, optimální skladbu vitamínů, makro i mikrominerálií a antikokcidik. . Skladba je optimalizována pro danou věkovou kategorii nebo pro určité roční období.
Kompletní krmné směsi pro koroptve
KKN
- pro generační koroptve
K1K - pro kuřata do 3 týdnů
K2K - pro kuřata nad 3 týdny
Směsi obsahují především plnohodnotné bílkovinné složky s optimálním poměrem esenciálních aminokyselin, vitamínů, makro i mikrominerálií . Pro prevenci kokcidiózy obsahují antikokcidikum.


Výběrové krmné směsi
Kompletní krmná směs pro generační tetřevy
- granulovaná
Kompletní krmná směs pro tetřeví kuřata - granulovaná
Směsi jsou určeny pro voliérový chov tetřeva s cílem k jeho reintrodukci do přírody. Jsou velmi náročné z hlediska zastoupení jednotlivých komponent, doplňků biofaktorů i minerálních doplňků. Podávání těchto směsí v kombinaci s vhodnými přírodními živočišnými i rostlinnými krmivy se plně osvědčilo.
Kompletní krmná směs pro zajíce - granulovaná
Obsahuje vhodné komponenty i speciální doplňky biofaktorů v optimálním složení vitamínů, esenciálních aminokyselin, makro i mikrominerálií a antikokcidikum. Směs je vhodná pro zajíce především v klecových chovech.

MVDr. Aleš Kyral
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. , Pohoří - Chotouň, 254 49 Jílové u Prahy


Výroba, prodej, poradenský servis a konzultace :
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., Pohoří - Chotouň,
254 49 Jílové u Prahy, tel. 261 395 254, 241 950 383-5, fax 241 950 503, e-mail : biopharm@bri.cz

Antiparazitární přípravky (Cermix a Rafendazol) a doplňková bílkovinná krmiva jsou v distribuční síti společnosti INTERLOV Praha s.r.o.
Kontakty: INTERLOV Praha s.r.o. - Spořilov tel./fax 272 763 116

Zpracování dat...