ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2006

MEMORIÁL MVDr. JOSEFA KUHNA

Myslivost 11/2006, str. 18  Vladimíra TICHÁ
Vysoká škola veterinární, kterou dnes známe pod názvem Veterinární univerzita byla založena 12. prosince 1918 jako první nová vysoká škola v Československu. Za dobu své činnosti odchovala velké množství absolventů, z nichž celá řada patřila nejen mezi vynikající veterináře, ale výrazně zasáhla i do chovu psů obecně a loveckých psů zvlášť.


Do této kategorie patří MVDr. Josef Kuhn. Pocházel z Kašovické myslivny na Táborsku a k myslivosti a loveckým psům měl velmi blízko. Od roku 1927 působil jako praktický veterinář v Písku, kde zcela zákonitě přišel do kontaktu i s majiteli a chovateli loveckých psů, především však s panem Františkem Houskou. Lovecká kynologie v této oblasti měla vysokou úroveň a Dr. Kuhn se velmi rychle zařadil mezi zvěrolékaře, které mimo psích chorob zajímá i jejich chov. Plemenem, které Dr. Kuhnovi učarovalo, byl český fousek. Dr. Kuhn byl velmi moudrý a také vzdělaný a byl tím správným člověkem pro propagaci našeho národního plemene. Měl výborné organizační schopnosti a také dar slova a jeho články v řadě časopisů a například i Monografie českého fouska patří k tomu nejlepšímu, co bylo u nás o loveckých psech vůbec a českém fouskovi zvláště napsáno. MVDr. Josef Kuhn pracoval po řadu let jako hlavní poradce chovu českých fousků a byl jedním z těch, kdo prosadili jeho uznání ze strany FCI. Položil základy pro liniovou plemenitbu a je možné říci, že bez něj by plemeno nebylo takové, jaké je.
Na počest MVDr. Josefa Kuhna se od roku 1992 pořádá každé dva roky memoriál, nesoucí jeho jméno. Letošní, v pořadí osmý ročník se konal na okrese Cheb. Příznivci českých fousků se z Čech, Moravy, Slovenska ale i Holandska, Německa, Francie a USA sjeli do kraje, kde se ze strážních věží pohraniční stráže staly myslivecké kazatelny. Všichni se těšili na dva dny plné příjemných lidí a krásných prací vynikajících psů. Čestným hostem memoriálu byla dcera MVDr. Kuhna paní Ing. Horová. Bylo znát, že pořadatelé věnovali přípravě memoriálu hodně času a že si vážili toho, že právě oni byli pořádáním pověřeni. Jsou ale věci, které je možné jen obtížně ovlivnit. Na závěr memoriálu zazněla smutná věta říkající že: "Množství zvěře odpovídalo možnostem roku 2006".
Memoriálu se zúčastnilo devatenáct psů a fen. Na startovní listině bylo uvedeno sedmnáct českých fousků a dva němečtí drátosrstí ohaři. Posuzovalo se podle zkušebního řádu pro Memoriál Karla Podhajského a v propozicích bylo uvedeno, že psi, kteří splní předepsané podmínky mohou získat čekatelství mezinárodního šampionátu práce CACIT a čekatelství českého šampionátu práce CACT. Výsledky memoriálu jsou poněkud skličující, protože jej úspěšně zakončilo pouze pět jedinců, z toho jeden v I. ceně, jeden ve II. ceně a tři v ceně III. Největším kamenem úrazu bylo velké pole, kde "vypadla" většina psů.
Vítězem memoriálu se stala fena Cindy z Vlinevse vedená Pavolen Strnou ze Slovenska. Fenka obdržela I. cenu, CACT, 470 b. a ocenění za nejlepší les. Vzhledem k tomu, že neprokázala kontakt s živou kachnou, nemohlo být zadáno čekatelství CACIT. Druhé místo obsadil Geret z Miroslavského dvora Petra Olivy. S chutí pracující pes získal II. cenu a 476 b. Třetí místo patřilo jemné fence Merile z Hlošku, kterou vedl Jiří Černý. Fenka obdržela ocenění za nejlepší pole a do III. ceny ji přes vysoký počet 485 b. shodila práce v rákosí.
Ve statutu memoriálu je psáno, že pes může dál pokračovat i v případě, že někde obdržel známku, která ve svém důsledku znamená, že neuspěl. Ke cti vůdců je třeba přiznat, že většina z nich prošla všemi disciplinami. Koronu to určitě potěšilo, protože bylo na co se dívat a práce byť někde neúspěšných psů byly jinde vesměs výborné.
Řada chovatelských klubů se snaží, aby na jejich akcích posuzovali rozhodčí, kteří jejich plemeno chovají a vodí. Na memoriálu MVDr. Kuhna posuzovali i lidé od jiných plemen. Otevírá se tak otázka: "Které řešení je správné?" Člověk odjinud může být nestranný a může být zárukou toho, že nedostatky a vady, které si v rámci byť psí rodiny nechceme připouštět, nezůstanou skryty. Může se ale i stát, že mu bude styl práce daného plemene trochu cizí a to by mohlo znamenat zklamání pro vůdce i koronu.
Psi na 8. Memoriálu MVDr. Josefa Kuhna byli úspěšní i neúspěšní. Pravdou ale je, že většina z nich je využívána v praxi a že pokud se hovoří o lovecky upotřebitelném psovi, hovoří se právě o nich. Neúspěch na vrcholné akci určitě mrzí. Znamená ale jen dva dny v životě člověka a psa. Těch spokojených dnů je určitě víc.
Vladimíra TICHÁ
Snímky Jan Tichý

Zpracování dat...