ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2006

Myslivecký kalendář listopad

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Listopadem začíná hlavní lovecká sezona - honů na drobnou zvěř. Dbejme na pečlivou organizaci honů, dodržujme platná ustanovení zákonů a mysliveckou etiku, která je naší myslivosti vlastní.
Platí to i při společných lovech na spárkatou zvěř. Koncem listopadu, kdy ve většině honiteb leží sníh, využijeme obnovy pro obeznání zejména černé zvěře. Snad jen na připomenutí - na společných lovech na spárkatou zvěř můžeme lovit (nátlačkou nebo naháňkou či nadháňkou) jen sele a lončáka prasete divokého, laně a kolouchy jelena siky a jelena lesního, muflonky a muflončata. Lov jiné spárkaté zvěře, včetně samčí zvěře těchto druhů, je na společných lovech ve volných honitbách zakázán. Tedy včetně dospělé zvěře černé, samčí zvěře jelení, veškeré zvěře srnčí nebo daňčí.
Při ulovení jiných kusů zvěře, než je zákonem povoleno, vedoucí honu by měl zastavit hon, neukázněného střelce vykázat z honu a vše oznámit orgánu státní správy myslivosti.
I v tomto měsíci intenzivně lovíme holou zvěř spárkatou. Neponechávejme většinu plánovaného lovu na prosinec. Může přijít špatné počasí či jiné problémy a nakonec se někdy vše dohání různými způsoby lovu bez dodržení zásad průběrného odstřelu. Pokud jsou stavy této zvěře nižší než jsme předpokládali, požádáme raději držitele honitby o změnu plánu lovu.
Tam kde jsme zasadili v honitbě stromky, je nejvyšší čas počátkem listopadu je ošetřit proti poškození zvěří okusem nebo ohryzem. Vysazené stromky oplotíme nebo natřeme některým z povolených chemických přípravků. Na nátěry vedoucích výhonů můžeme použít i doma vyrobenou jíchu, kterou připravíme smícháním 1/3 hašeného vápna, 1/3 kravinců a 1/3 jílu. Neškodí, naopak to zvýší účinnost, přidat do této směsi na závěr několik litrů barvy nebo krve. A touto směsí zalévat vedoucí výhony. Práce se musí konat za bezdeštivého počasí, aby jícha mohla zatuhnout. Někde používané zavětřování lidskými vlasy nebo psími výkaly je málo účinné či účinek tohoto zavětření trvá, podle počasí, jen několik dnů či týdnů.
Koncem listopadu již ve většině honiteb leží sníh. Zvěř pravidelně přikrmujeme všemi druhy krmiv v mysliveckých zařízeních. Dbáme zejména o to, aby objemového krmiva měla zvěř podle chuti a vždy dostatek. Platí to i o soli v solnících.
Myslivecký hospodář, spolu s uživatelem honitby, vede záznamy o hospodaření v honitbě, vede evidenci vydaných plomb a lístků o původu zvěře, podává hlášení o průběhu lovu orgánům státní správy. Myslivecký hospodář vede evidenci o nakládání s ulovenou zvěří a zvěřinou.

Zpracování dat...