ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2006

Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ - Kategorie „A“

Myslivost 11/2006, str. 74  Ladislav PAŘIL, hlavní vedoucí
Jako již tradičně se v čase letních školních prázdnin uskutečnilo Národní finále soutěže Zlatá srnčí trofej. Stejně jako v posledních několika ročnících probíhalo odděleně soustředění mladších a starších soutěžících.
Soustředění soutěžících kategorie "A" (žáci 3. - 5. třídy ZŠ) probíhalo od 15. do 29. července v nádherném rekreačním středisku v Jizbici pod Blaníkem. Všichni jsme byli hned po příjezdu okouzleni nádherným prostředím uprostřed lesů, ve kterém je rekreační středisko situováno. Navíc nám po celý pobyt přálo počasí a po dobu soustředění nespadla téměř ani kapka.
V sobotu proběhl nástup účastníků. Sjelo se 39 soutěžících ze všech koutů naší republiky. Hned po příjezdu se děti ubytovaly a byly rozděleny do čtyř skupin. Letošní téma pro pojmenování oddílů znělo: "Ze života zvěře". Děti si zvolily následující názvy: 1. oddíl Veverušky, 2. oddíl Rysi, 3. oddíl Lišáci a 4. oddíl si říkal Lososové.
Hned v neděli po snídani čekala na všechny první část soutěže. Teoretické znalosti byly ověřeny formou testu. Ten se skládal ze sta otázek.
Poté děti, za pomoci vedoucích, připravily dřevo a postavily hranici na večerní seznamovací oheň. U táboráku jsme se všichni navzájem představili, zazněly bojové pokřiky prezentující oddíly a také došlo na vyprávění vtipů a historek pro pobavení nás všech. Samozřejmě nechyběly ani špekáčky a zpěv za doprovodu kytary.
Jako každoročně jsme také chodívali tábořit do přírody. Každý den jeden oddíl se svými vedoucími. Počasí bylo nádherné, a tak jsme stany stavěli jen kvůli tomu, abychom sito procvičili. Většinou jsme celou noc spali u ohýnku pod širým nebem. Táboření bylo kouzelné také tím, že jsme s sebou dostávali vždy jen chléb a suroviny pro přípravu jídla. Děti za asistence vedoucích vařily guláš, který všem moc chutnal. Vzorek musel každý oddíl hlídat a dopravit do tábora. Za účasti odborné poroty z řad kuchařek, které nám ve středisku vařily, byla potom vyhodnocena soutěž o nejlepší tábornický guláš.
Během prvního týdne probíhala intenzivní příprava na praktickou část soutěže. V blocích, které si pro děti připravili jednotliví vedoucí, se mladí soutěžící učili poznávat stopy, zdokonalovali se v oblasti střelectví, kynologie a v zoologii. Při každodenních vycházkách do přírody se děti se svými vedoucími učily poznávat rostliny, pobytové stopy zvěře, myslivecká zařízení a vlastně vše, co souvisí s přírodou a myslivostí.
Pro zpestření a odreagování při učení a poznávání nového probíhal v průběhu tábora mezioddílový turnaj v kopané a vybíjené. Každý účastník se také těšil na soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Tam se vynikajícím výsledkem 87 bodů předvedla Lenka Košařová.
Poněvadž nás v průběhu celého soustředění někdy až sužovalo neúnavně zářící sluníčko, rádi jsme využívali možnosti se osvěžit v rybníčcích přímo v areálu střediska. Rybníček jsme využívali téměř každodenně.
Ve čtvrtek jsme se vydali na odpolední výlet do Vlašimi. Navštívili jsme Ekocetrum, při kterém je provozována také záchranná stanice zraněných zvířat. Ekocentrem nás provedla Z. Pokorná, která dětem velice poutavě povídala o činnosti stanice a také neúnavně odpovídala na všechny zvídavé otázky. Zbytek odpoledne jsme vyplnili příjemnou procházkou po naučné stezce ve vlašimském zámeckém parku.
Přínosem letošního soustředění byla určitě kynologická ukázka za účasti psovodů z Benešovska. Bylo nám zajímavě předvedeno a představeno 16 psů. Při té příležitosti také proběhla kynologická poznávačka, součást praktické části soutěže. V neděli poté následovala zbývající část. Soutěžící absolvovali vyznačenou, asi čtyřkilometrovou, trasu přírodou, na které ukázali, co se v průběhu soustředění naučili, či co již znají z dřívější doby.
V pondělí nás čekal asi nejnáročnější den celého pobytu. Byl naplánovaný výlet na bájný Blaník. První část cesty jsme absolvovali autobusem do Louňovic, navštívili tamní muzeum, a poté se už spoléhali jen na vlastní síly a vydali se na Blaník. Tam jsme vystoupali na rozhlednu a za odměnu se mohli pokochat výhledem po okolní krajině. Pak už nás čekala jen náročná cesta zpět za úmorného vedra. I přes puchýře a jiné drobné bolístky jsme ale všichni vydrželi a hrdinně došli až do Jizbice. Za tento výkon jsme si určitě zasloužili pochvalu a večeři, kterou jsme jen taktak stihli.
Dál jsme podnikali vycházky po okolí a to všechno protkávali myslivostí. V průběhu týdne vedoucí předvedli například i preparaci lebky srnce a bylo znát, že někteří to nevidí poprvé.
Jedno odpoledne jsme věnovali sběru lesních plodů. Téměř všichni sbírali hlavně borůvky, ale děti donesli i maliny, lesní jahody a také několik hub. Z borůvek nám paní kuchařky upekly výborný koláč, který jsme měli druhý den k snídani.
Ve středu jsme se vydali za zvěří do obory Sellier & Bellot. Jen co jsme se objevili u vrat obory, už nás vítali manželé Vaníčkovi. Oborník Jaroslav Vaníček nám nejdříve pověděl několik slov o zvěři a oboře a ukázal nám zajímavé shozy. Poté jsme se již mlčky usadili a čekali zda přijde zvěř na předložené lahůdky v korýtkách. Odměnou za to, že se všichni chovali jako správní myslivci, nám bylo to, že jsme viděli jeleny i daňky na poměrně malou vzdálenost. Mnozí z nás si odnesli z obory nejen pěkný zážitek ze setkání se zvěří, ale i dost vydařené fotografie. Následně jsme se vydali k nedalekému tábořišti, kde pro nás Vaníčkovi připravili ohniště a špekáčky k opékání.
Do tábora jsme se vrátili zmoženi tropickým počasím, a tak všechny děti brzy ulehly ke spánku. Jaké bylo překvapení, když jsme je za tmy vzbudili a ony zjistily, že je čeká stezka odvahy, po které někteří volali už od začátku tábora. Stezka proběhla bez větších problémů, i když většinou ti největší nebojsové se projevili opačně.
Ve čtvrtek dopoledne byla na programu již tradiční soutěž "Bavíme se sami". Zde děti předvedly porotě složené z řad vedoucích, co si sami připravily v kategoriích obrázek (nebo jiný výtvor), scénku z průběhu tábora, báseň a pokřik. Všichni se snažili o vtipné pojetí, a tak jsme se hlavně u scének hodně nasmáli.
Ve čtvrtek odpoledne nás čekala oddílová soutěž do celotáborové hry - Cesta za pokladem, připravená na téma "Ze života zvěře". Oddíly se na trase setkaly s bobrem, divočáky, moudrou sovou, lištičkami, veveruškou, myškami a nakonec i s pasáčkem skotu a jeho stádem. Na každém stanovišti čekal úkol a šifra, ze které se děti dozvěděly jak pokračovat dále. Žádný oddíl se neztratil a na konci Cesty čekal poklad plný sladkostí pro každého.
V pátek dopoledne jsme uspořádali Hurá olympiádu - soutěžení v netradičních sportovních disciplínách. Pro pobavení dětí se zúčastnil i pátý oddíl - vedoucí.
Po obědě již následovala chvíle, na kterou všichni netrpělivě čekali. Za účasti zástupců ČMMJ, OMS Benešov a dalších hostů proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Slavnostními fanfárami všechny potěšil A. Buček a P. Ježek.
A večer? To nás čekal poslední nástup, na kterém byly vyhlášeny výsledky celotáborové soutěže. Kromě již jmenovaných disciplín se do celotáborové hry také započítávaly Otázky na večer (každovečerní znalostní kviz) a odlévání stop zvěře ze sádry, kterému se věnovaly oddíly po celou dobu trvání soustředění.
A na rozloučenou o posledním večeru? To se konala diskotéka, na které se bavily děti a společně s nimi i vedoucí.
Ráno nás čekala již jen snídaně a loučení, které se u leckoho neobešlo bez slziček. Tak doufejme, že se na této soutěži sejdeme i napřesrok a snad přibudou i noví nadšenci, které tato nádherná záliba uchvátí.
Závěrem bych chtěl poděkovat ČMMJ Praha, která soustředění zaštiťuje, a také sponzorům akce: Agentura Rembrandt, Jiří Ošmyk - AFARS, KOZAP, CzechTourism, Česká Zbrojovka Uherský Brod, Lesy ČR, ČMKJ Praha, Banner, Myslivost, Halali všeobecná pojišťovna, OMS Benešov, HELUZ cihlářský průmysl Dolní Bukovsko, Sellier & Bellot, manželé Vaníčkovi, Zdeněk Vítek, Zdeněk Kůta. Dále bych chtěl poděkovat manželům Vaníčkovým a také Tomášovi Fajmonovi za přípravu soustředění, p. Kubálkovi za přípravu kynologické akce a personálu rekreačního střediska, který se o nás staral, a speciálně provozní Martině, se kterou byla výborná spolupráce.
Největší dík však patří vedoucím za obětavou práci po celých 14 dní, jmenovitě Monice Navrátilové, Jiřímu Kšírovi, Pavlíně Franzové, Michaele Jeřábkové, Miroslavu Kadlecovi, Michaele Kadlecové, Darině Kvasnicové, Anně Švehlové a také samozřejmě zdravotnici a zástupkyni hlavního vedoucího Blance Pařilové.
Ladislav PAŘIL, hlavní vedoucí

Z výsledků:
1. Stanislav Vyhnal - 329 bodů, 2. Jaroslav Sova - 293, 3. Jiří Šmída - 279, 4. David Krayzel - 270, 5. Michaela Hlavoňová - 269, 6. Pavel Krejsa - 254, 7. Jakub Kadlec - 245, 8. Robin Fojt - 244, 9. Jan Sedláček - 236, 10. Jiří Holub - 235.Zpracování dat...