ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2006

VZDUCHOVKA - ideální cvičná zbraň

Myslivost 11/2006, str. 32  © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Donedávna byly povinné kontrolní střelby všech myslivců před zahájením hlavní lovecké sezóny. Nařízení bylo užitečné z několika důvodů. Myslivci byli nuceni vystřelit několik cvičných ran a zkontrolovali si svoji schopnost přesné střelby a případně i nastřelení zbraně. Dnes podobné nařízení neplatí, náboje jsou drahé, a tak na střelnici za účelem cvičné střelby téměř nikdo nejde. Moje zkušenost z několika honiteb je taková, že u mnoha myslivců je četnost chybení zvěře nebo špatných zásahů neúměrně vysoká. Důsledkem a obětí je pak ztracená nebo trpící zraněná zvěř.

Domnívám se, že je to především nedostatkem cviku a praxe ve střelbě. Mohu souhlasit s argumentem, že cvičná střelba z kulovnice má několik problémů. Je to jednak nedostatek schválených střelnic pro kulovnice, a jednak i ekonomická stránka věci daná vcelku vysokou cenou nábojů. Ale řešení pro cvičnou střelbu a tím docílení lepší spolehlivosti loveckého zásahu přesto existuje.
Dříve bylo snem každého vesnického kluka vlastnit vzduchovku. Většinou došlo k jeho naplnění a téměř v žádném domě na vesnici vzduchovka nechyběla. Odnesl to sice sem tam nějaký vrabec, ale kluci tak získávali první vztah ke střelbě, ke zbrani a nakonec i k myslivosti, kam je třeba právě získaný vztah ke zbraním přivedl. Střelbou do terče získávali cvik a osvojili si správné zásady přesného míření a spouštění. Když se později stali skutečnými myslivci, nácvik střelby ze vzduchovky se jim velmi hodil. Neboť platí staré známé "Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš".
Ze vzduchovek tehdy více stříleli i dospělí a také myslivci. Pro zábavu, pro cvik i v různých soutěžích a závodech brané zdatnosti, které bohužel vymizely. Téměř na žádné myslivecké slavnosti nechyběly soutěže ve střelbě ze vzduchovky pro malé i velké. Rozšíření vzduchovek napomohla i jejich velmi snadná cenová dostupnost a výrazně levná střelba.
Domnívám se, že dnes jsou vzduchovky daleko méně rozšířené a jsou neprávem podceňovány. Rovněž si myslím, že ve výcviku ve střelbě začínajícího myslivce má střelba ze vzduchovky objektivní a naprosto nezastupitelnou roli a každý by měl u vzduchovky při střeleckém výcviku rozhodně začít. Ve vlastním zájmu.
Vzduchovka umožňuje, ekonomicky a nenáročně, získat dovednost, přesnost, cvik a schopnost dobrého i bezpečného zacházení se zbraní. To vše se nezíská vystřelením několika málo ran na střelnici během adeptského kurzu, ale většinou až po stovkách výstřelů. Domnívám se dokonce, že období "vzduchovkového" výcviku by neměl žádný střelec přeskočit. Pokud začne hned s kulovnicí, je to stejné jako když někdo chce jezdit na superbiku a předtím nevyzkouší ani moped. Ze své myslivecké i lektorské praxe mohu potvrdit, že se až příliš často setkávám s novopečenými myslivci, u kterých je přesný zásah nejen věcí spíše náhody, ale jsou sobě i okolí s kulovnicí často dokonce nebezpeční. A to jen proto, že nezískali správné návyky při cvičné střelbě z jednodušší a méně účinné zbraně.
I zkušení myslivci by neměli zapomínat na starou pravdu, že jen pravidelný cvik dělá mistra a měli by pravidelně absolvovat kondiční střelbu. Vzduchovka je ideální zbraní i ke kondiční střelbě. Nejlépe se na ní učí a udržuje nácvik správného spouštění. Nemá zpětný ráz tak, jako palná zbraň a u střelce, zejména začínajícího, nevzniká podvědomý strach z rány, který u střelby z kulovnice často způsobuje uspěchané spouštění, mhouření očí a stržení rány s výsledkem nepřesné střelby. Tento aspekt cvičné střelby ze vzduchovky považuji za velmi významný a pro základní výcvik i pro kondiční střelbu důležitý a nepominutelný. O ekonomickém významu ani nemluvě. Stejnou službu poskytne i malorážka. Jenže u ní je třeba již použít jen schválenou střelnici.
Za zcela nezbytné považuji udržování střelecké kondice pravidelnou a vydatnou střelbou z malorážky nebo ze vzduchovky u těch střelců, kteří chtějí lovit zvěř střelbou na velké vzdálenosti. Bez pravidelného cviku je potom taková střelba pouhým pokusem o náhodu.
Na trhu máme vzduchovky různé provenience. Tuzemského původu z České zbrojovky v Uherském Brodě vzduchovky Slavia, které jsou osvědčené a známé už u mnoha generací vzduchovkových střelců. Vzduchovky se dovážejí ze Španělska, další poměrně široká nabídka pochází z Číny, která je však určena pro skutečně velmi nenáročné střelce, kteří upřednostňují pouze cenu. Pro velmi náročné a závodní střelce potom vzduchovky z Německa, ovšem za cenu, která se vyrovná běžné kulovnici.
V poslední době se objevily na trhu vzduchovky z Turecka. Tato země v posledních letech prodělává velký průmyslový rozvoj a překvapivě zasáhla i do segmentu sportovních a loveckých zbraní.

Vzduchovky HATSAN

Značka vzduchovek nese jméno HATSAN a musím otevřeně konstatovat, že mne už při prvním dotyku příjemně překvapily. Především čistotou a přesností zpracování, což bylo dosud slabinou některých tureckých výrobců zbraní. Vysoká úroveň dílenského zpracování vzduchovek Hatsan je vskutku překvapivá. Současně také výbava a některé detaily konstrukčního řešení řadí vzduchovky HATSAN do střední a vyšší kategorie. Ze zvláštností, které upoutají na první pohled, je to především vybavení mířidel optickými vlákny, která umožňují velmi pohodlné a pohotové zamíření i na pohyblivý cíl. Dalším prvkem je, ale jen u některých modelů, pažba z tureckého ořechu, který by mohly závidět i některé drahé palné lovecké zbraně. Běžně dodávané zbraně s pažbami z polymeru ABS jsou na dotyk příjemné a hmotnostně vyvážené. Odpružená a bohatě ventilovaná botka pažby dobře eliminuje zpětný ráz zbraní, takže je střelba z nich vhodná i pro střelce slabší konstituce a děti.Vzduchovka je běžně vybavena mechanismem se seřiditelným odporem spouště, což najdeme jen u vzduchovek skutečné vyšší kategorie. Rovněž mikrometricky seřiditelná mířidla a některé další detaily, jako připravená rybina pro montáž puškohledu atd., řadí vzduchovku do vyšší kategorie.

Vzduchovka Hatsan model 125 je klasická vzduchovka se zlamovací hlavní ráže 4,5 mm. Délka hlavně 510 mm, celková délka 1255 mm, s možnostmi prodlužování a zkracování pažby podložkami botky, které jsou běžně dodávané. Hmotnost 3,65 kg, pažba vyrobená z odolného polymeru ABS v barvě černé nebo camo, případně dřevěná z kvalitního ořechu. Pojistka manuální a automatická, seřiditelný odpor spouště, mikrometricky seřiditelná otevřená mířidla s optickými vlákny. Úsťová rychlost je 375 m/s, což dává výkon střely asi 35 J. Volné nabývání zbraní je možné do výkonu střely 16 J a tedy k nabytí vzduchovky o výkonu 35 J je třeba vlastnit zbrojní průkaz, neboť se jedná o zbraň zařazením do skupiny C. Pro cvičnou střelbu a volný prodej je dodávána i modifikace s rychlostí střely asi 250 m/s, které splňuje limity výkonu podle zákona o zbraních a střelivu pro volně prodejné zbraně tj. do 16 J. Hlaveň je před ústím doplněna závažím z tvrdého polymeru, které je jednak příjemné pro uchopení a pohodlné zlomení hlavně, při nabíjení a také vytváří závaží k omezení kmitů hlavně a zpřesnění střelby a dobře zbraň vyvažuje pro míření z volné ruky.

Střelecký test
Vzduchovky jsme zkoušeli na malorážkové střelnici na různé vzdálenosti a střelbou do standardních terčů i různých cílů. Střelba je velmi příjemná. Mířidla s optickými vlákny velmi usnadňují a zpřesňují zamíření jak při mířené, tak zejména při pohotové střelbě. Spoušťový mechanismus je bez mrtvého chodu se seřiditelným odporem. Suchý, typicky vzduchovkový, ale citlivý chod spouště umožňuje i velmi přesnou střelbu. Z tohoto důvodu jsou vzduchovky HATSAN vhodné nejen pro zábavnou a cvičnou střelbu, ale i pro běžné soutěže. Přesnost vzduchovek je velmi dobrá. I průměrný střelec s malou praxí při našich testech při střelbě na 15 metrů bez větších problémů dosahoval zcela standardně více než 40 z 50 možných bodů. Vzduchovku s vyšším výkonem jsme zkoušeli i na malorážkové střelnici s terčem umístěným ve vzdálenosti 25 m. Na tuto vzdálenost byly výkon i přesnost vzduchovky překvapivé. Také zde střelec s dovedností na úrovni průměrného myslivce dosahoval velmi slušného rozptylu. Zkoušeli jsme i průraznost střely. Ze vzdálenosti 15 m jsme zkoušeli průraznost na smrkovém prkně. Střela diabolo bez problému prorazila prkno o tloušťce 2,5 cm. Střelbu na živý cíl jsme vyzkoušeli na farmě, kde má majitel problém s potkany. Účinek byl okamžitý na rozdíl od běžné vzduchovky, kdy potkani jen zraněni unikali.
Náš test ukázal, že vzduchovky Hatsan snesou i nejpřísnější porovnání a jsou svým provedení, technickým řešením a výkonem na výborné úrovni.
Vzduchovky Hatsan z Turecka jsou velmi velkým technickým překvapením. Zatímco turecké brokovnice jsme hodnotili jako dobré, ale vhodnější spíše pro začínající a nenáročné uživatele, vzduchovky snesou i náročnější měřítka a mohou dobře sloužit i velmi náročným uživatelům.
Zpracování dat...