ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2006

XXII. Memoriál Mileny Štěrbové

Myslivost 11/2006, str. 22  Ing. Jaroslav ŠARMAN
V množství soutěží a memoriálů, které pořádají jednotlivé chovatelské kluby loveckých plemen psů, je pro příznivce slídičů svátkem Memoriál Mileny Štěrbové – Mezinárodní klubové zkoušky loveckých španělů, které se konají každé dva roky. V posledních letech je pravidlem, že jednou se tato vrcholná akce koná na Moravě a podruhé v Čechách. V letošním roce se místem konání již XXII. ročníku tohoto memoriálu staly, ve dnech 15. – 17. září, Luhačovice. V honitbě zdejšího Mysliveckého sdružení se tento memoriál uskutečnil již po šesté. Pro zajištění odzkoušení všech disciplín této náročné soutěže bylo využito také vstřícnosti a pochopení Mysliveckého sdružení Kladná – Žilín, v jehož honitbě proběhlo zkoušení vodních prací a vleček.


V pátek odpoledne se dostavilo k veterinární prohlídce celkem osmnáct psů. Po veterinární prohlídce nakonec byla jedna fena ze zkoušek odvolána, pro počínající hárání. Večer ještě proběhlo losování a poté se již všichni účastníci odebrali ubytovat, aby nabrali dostatek sil do očekávaného měření schopností. V sobotu ráno pak proběhlo slavnostní zahájení u chaty Mysliveckého sdružení Luhačovice. Všechny účastníky přivítal ředitel zkoušek Ing. Zdeněk Antonovič a pak krátce promluvil starosta města Luhačovice Bohuslav Marhoul a předseda Kynologické komise OMS Zlín Karel Růžička. Následně se slova ujal vrchní rozhodčí Miloš Kašpar, který představil sbor rozhodčích ve
složení: Jaroslav Šembera, Alois Havrlant, JUDr. Bohumil Hotař, Ing. Zdeňka Havlová, Ing. Jan Horyna, Ing. Miroslav Studený, Jan Erhart, Ing. Irena Erhartová, Mgr. Milan Hampl, František Pasák, Milan Řezníček, Marián Novák - SK. Po rozdělení do skupin se všichni účastníci i s početnou koronou rozjeli k odzkoušení disciplín prvního dne memoriálu.
Tento den proběhl úspěšně pro všechny zúčastněné, o to větší bylo očekávání souboje o pozice nejvyšší. Druhý den však již k mnohým účastníkům tak milosrdný nebyl a sedm z nich nakonec na XXII. Memoriálu Mileny Štěrbové neuspělo. Souboj o vítězství probíhal do poslední disciplíny a vítězně z něj vzešel pes anglického kokršpaněla Dar z Malé Kamenné, vedený Martinem Petráněm. Tento pes získal 459 bodů, I. cenu, byl oceněn za nejlepší práci v lese a byl mu udělen titul CACT. Titul CACIT bohužel nemohl být zadán, protože nebyly splněny limitní známky nutné k jeho zisku. Na druhé pozici, s výsledkem pouze o jeden bod nižším, skončila fena anglického špringršpaněla Fela ze Šipší vedená Romanem Hubkem. Tato fena získala 458 bodů, I. cenu a tituly res.CACIT a CACT. Třetí v pořadí skončila fena německého křepeláka Franzi vom Freimoos, kterou vedl jediný zahraniční účastník memoriálu Manfred Hartnagel z Německa. Tato fena získala 449 bodů a II. cenu. Nejlepší práci ve vodě předvedla Heraklia vom Rühl, fena německého křepeláka vedená opět panem Hartnagelem, která v celkovém pořadí skončila čtvrtá. Pohár za nejlepší práci v poli získal pes anglického špringršpaněla Picabo's Blue Hope, vedený Bc. Ladislavem Michlem. Výsledky všech úspěšných účastníků XXII. Memoriálu Mileny Štěrbové jsou uvedeny v tabulce.
Ne vždy vše probíhá bez problémů. Při letošním memoriálu se to bohužel projevilo v nesportovním chování některých vůdců, kteří již od čtvrtka procházeli terény, kde byly vyznačeny dráhy pro pobarvené stopy. Co k tomu lze říci? Snad jen, aby se nad sebou zamysleli! Možná ještě větší nevoli mezi vůdci a přítomnou koronou pak vyvolalo vyhlášení výsledné známky po jedné z úspěšných vleček. Nezbývá než věřit, že v tom nebyl záměr, i když stín pochybnosti už nikdo neodvrátí. Přes tato jistě nepříliš pozitivní zjištění proběhl XXII. ročník Memoriálu Mileny Štěrbové na velmi vysoké úrovni, a to jak zásluhou rozhodčích tak i vůdců.
Závěrem se sluší poděkovat všem, kdo se postarali o zajištění této úspěšné akce: členům MS Luhačovice a MS Kladná - Žilín, městu Luhačovice, OMS Zlín, chovatelským klubům a chovným stanicím a sponzorům, kteří akci podpořili a bez kterých by se tento vrcholný memoriál nemohl konat. Speciální poděkování patří řediteli memoriálu a zároveň také předsedovi Klubu chovatelů loveckých slídičů Ing. Zdeňku Antonovičovi, za obětavost s jakou celou tuto akci připravil.Přiložené dokumenty

Zpracování dat...