ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2006

Co skrývá Les kolem nás?

Myslivost 12/2006, str. 40  Připravila Ing. Kamila KAASOVÁ
Lesní správa Lesů České republiky s.p. Křivoklát připravila ve svém Informačním a vzdělávacím středisku v Křivoklátě poutavou výstavu o životě lesa, zvířat a rostlin v něm. Nejde však jen o vitrínky, které si pasivně prohlédnete, můžete se do expozice aktivně zapojit a zábavnou formou si procvičit své znalosti z přírody. Věková struktura návštěvníků je takřka neomezená, neboť vedoucí informačního střediska Taťána Friebertová a Ing. Miroslav Pecha spolu s několika dalšími pracovníky Lesní správy Křivoklát dokáží program přizpůsobit stejně dobře dětem z mateřské školky, posluchačům odborné lesnické školy i rodičům a prarodičům, kteří přijdou s dětmi. Samozřejmě i náhodným turistům, kteří se při návštěvě Křivoklátu chtějí dozvědět více o přírodním prostředí, ve kterém se nalézá. Pojďme se tedy blíže seznámit s lesy Křivoklátska…

Dáte-li se na prvním rozcestí od hradu Křivoklát směrem nahoru (doleva), přijdete po přibližně třech stovkách metrů k budově Informačního střediska LČR. Kdysi zde sídlil Oblastní inspektorát Lesů ČR a různé exkurze pro školy i odbornou lesnickou veřejnost tu probíhaly již dlouho. Když se pak rozhodovalo o dalším osudu budovy, podařilo se z iniciativy lesního správce Ing. Pátka přesvědčit vedení podniku LČR v Hradci Králové o prospěšnosti zachování těchto vzdělávacích aktivit a zřízení Informačního a vzdělávacího střediska. Po nevelké rekonstrukci vnitřních prostor zahájilo středisko činnost od 1.1.2005 a výstava "Les kolem nás" byla otevřena 12. dubna 2006.
Už ve dveřích střediska získáte dojem, že vstupujete do lesa. Zdi jsou pokryté tapetou podzimní bučiny, pro Křivoklátsko typické. Následuje několik tabulí s rozdělením lesa podle stanoviště se zobrazením příslušných bylin a dřevin, včetně charakteristik jednotlivých hospodářských souborů.
Po tomto úvodu již vstupujete do "živého" Křivoklátského lesa. Setkáte se zde se zvěří, ptáky, rostlinami, uslyšíte zvuky lesa ve dne i v noci, seznámíte se s mnoha přírodními zákonitostmi a s životním koloběhem v celém ekosystému.
Mezi zajímavé exponáty patří například reálný půdní profil vykopaný na Kouřimi s Ing. Zelenkovou z ÚHÚL, ve kterém jsou velmi dobře patrné všechny vrstvy podloží od čerstvé opadanky přes různé formy humusu a vrstvy půdy až po mateční horninu. Školám u tohoto vzorku vysvětlujeme, že stanoviště je základem ekosystému. Měli jsme snahu, aby se ten, kdo na výstavu přijde, cítil jako ve skutečném lese. Proto je na zemi jehličí, stopy zvěře, všude okolo je život, zvuky, hlasy zvěře. Například koutek "Noční les" ukazuje, jak je les v noci tajemný. Když nic nevidíme, řídíme se více sluchem než očima. V přítmí je zde umístěno deset druhů zvířat a k nim nahraný zvuk, který vydávají. Po zmáčknutí tlačítka příslušného druhu se přímo na něj rozsvítí světlo a spustí se zvuková sekvence - vysvětluje Ing. Pecha, který velmi často výstavou provází návštěvníky.
Expozice obsahuje mnoho interaktivních prvků - například poznávačku stromů. Ve vitrínce jsou listy, plody a vzorky dřev jednotlivých druhů dřevin a k nim se přiřazují obrázky. Když je určení správné, rozsvítí se nad obrázkem světlo. Děti si mohou také jako puzzle vyzkoušet doplňování obyvatel lesa do úrovně, v které žijí. Na jiném panelu si zase procvičí pojmenování částí stromů a vrstev v kmeni. Velmi nápaditá interaktivní pomůcka se jmenuje "dary lesa" - zde děti pomocí magnetické ruky přemisťují obrázky hub a dalších lesních plodů do košíku. To dobré do košíku spadne, co by se z lesa nosit nemělo, se do něj naopak nedostane a zůstane ležet venku. Ani stopy na zemi nejsou jen dekorací. Na konci každé stopní dráhy je možno na panelu s fotografiemi nalézt "vystopované" zvíře. Interaktivní prvky zaujmou pozornost dětí více než statické panely s obrázky a textem.
Součástí výstavy je i mapa okolí, aby si návštěvníci mohli naplánovat další výlet v okolí Křivoklátu. Panely zabývající se historií regionu, které obsahují i popis mnoha bývalých loveckých hrádků a sídel poukazují na skutečnost, že to bylo právě záliba v lovectví českých knížat a králů, které zdejší krajina vděčí za to, že se dochovala v podobě, jakou známe dnes.
Výstava je doplněna mnoha preparáty zvěře, ptactva, hmyzu, vodních živočichů, překrásnými fotografiemi našich předních fotografů přírody, a také skvělými kresbami zvířat od Ing. Bohumila Siegla, z nichž některé druhy už se na Křivoklátsku nevyskytují. Další panely jsou věnovány mechům, lišejníkům, houbám, chráněným a vzácným druhům květin.
Skutečnou atmosféru lesa vytváří umělý potůček na pozadí s fotografií vodopádu v údolí Klucné. Zátiší doplňuje ledňáček číhající na větvi nad zurčící vodou na svou kořist.
Jeden koutek je věnován péči o ptactvo v zimě, což je činnost, které se děti mohou velmi dobře věnovat. Jsou zde i vzorky budek vyrobené v Lesním Závodě v Týništi nad Orlicí, které se v hojné míře vyvěšují do lesních porostů jako součást biologického boje proti lesním škůdcům. Hned vedle je kus lesa s ptáky a zvířaty bez popisek, aby měli také učitelé prostor pro práci s dětmi.

Návštěvu vnitřní expozice je možno spojit s venkovním programem. K tomu vysvětluje paní Friebertová: Programovou náplň jsme pojali trochu jinak než klasická vzdělávací střediska, která vytvoří pevnou nabídku třeba deseti programů, přičemž každý má určité téma a dobu trvání. Řekli jsme, že půjdeme jinou cestou a budeme dělat programy na míru, jak si budou konkrétní návštěvníci přát. Návštěvu plánujeme po dohodě s učiteli, domluvíme délku programu, jeho náplň, některé kolektivy upřednostňují pobyt v přírodě, někdo požaduje besedu nebo přednášku. Podle požadavků se přizpůsobíme školním osnovám, připravíme i oddychové aktivity. Důležité je přihlédnout k věku dětí , k jejich zaměření a schopnostem. Pak je velká pravděpodobnost, že se jim u nás bude líbit a z Křivoklátu si odvezou nejen nové vědomosti, ale i bohaté dojmy a hezké vzpomínky.
A jak se křivoklátská výstava dostala do povědomí lidí? Kontakt se školami jsme měli již z minulosti dobrý, probíhala zde soutěž Zelená stezka - Zlatý list, která má okresní, krajské a celostátní kolo, podobně jako Zlatá srnčí trofej. Na ní se hlásilo hodně škol. S některými je již stabilní spolupráce. Když si školy zvyknou se soutěží zúčastňovat, příště už se učitelé ozývají sami, že by rádi s dětmi přijeli. Máme i informaci o výstavě na internetu. Informační středisko má od května do září otevřeno i o víkendu, takže lidé, kteří jedou na hrad, se často staví i u nás. Kromě škol chodí i individuální návštěvníci, rodiny, menší skupinky. Evidovaných návštěvníků nám od dubna prošlo 2150, což je slušné číslo, a to určitě nestihneme zaregistrovat všechny. Nakonec jsme zjistili, že to, z čeho jsme měli největší obavy, tedy propagace, šlo nějak samo sebou. Vloni v říjnu přijíždělo minimum škol, v současnosti máme i tři školy týdně. Domlouváme už objednávky na příští kalendářní rok, říká spokojeně paní Friebertová.

Již na začátku bylo řečeno, že věk návštěvníků nehraje velkou roli, své si zde najde každý. Začínáme s mateřskými školkami, přes všechny stupně základní školy, střední školy, gymnázia, až po odborné a lesnické školy. U mateřských škol tomu říkáme povídání o přírodě, mnohdy se od dětí dozvíme zajímavé věci i některé jejich domácí prohřešky. Ale když si s nimi povídá lesník v uniformě, je to pro ně jiný zážitek než ve škole, je to něco nového, na co nejsou zvyklé. A tyto zážitky a s nimi i vědomosti v dětech zůstávají již od tohoto ranného věku. Protože od jara jsme schopni poskytnout i ubytování a zajistit stravování, školy toho využívají a jezdí sem i na prodloužené školní výlety - popisuje rozmanitost návštěvníků pan Pecha.

Výstavu zrealizovalo ES studio z Rakovníka, pod vedením paní Evy Sýkorové a je nutno říci, že se jim to povedlo na výbornou. Expozice je nápaditá, děti zaujme a zabaví. I prostorové uspořádání je velmi dobře vymyšleno, je skvěle využit každý metr. Navíc je výstava svým charakterem výjimečná, Informační středisko LČR v Křivoklátě je první, které vzniklo. Křivoklátští se stali inspirací i pro ostatní a nasadili laťku poměrně vysoko. Určili si jasný cíl:
Stojíme si za tím, že máme individuální přístup ke každému. Při kontaktu s veřejností zjišťujem, že mnoho lidí má velice zkreslené představy o současném lesním hospodářství. Jejich názor na stav lesa, těžbu dřeva, pěstování, ochranu lesa i myslivost je ovlivňován hlavně nejrůznějšími mediálními výstřelky a zcela jim chybí objektivní informace. O práci lesníka, o ekonomice lesního hospodářství i o možnostech využívání dřeva jako naší jediné obnovitelné suroviny atd. LČR chtějí aktivně komunikovat s veřejností. Všechny akce proto děláme zadarmo, jako formu propagace LČR. Billboard nebo reklama v televizi jsou sice pěkné, ale přímá práce s lidmi je mnohem lepší, říká paní Friebertová.

Kromě spolupráce s CHKO Křivoklát či s Muzeem T.G.M. v Rakovníku a dalšími institucemi v regionu funguje i vzájemná podpora návštěvnosti s hradem Křivoklát. Středisko umožňuje využívání prostor i pro různé akce nesouvisející přímo s prací střediska - jazykové kurzy, besedy, semináře a školení. Využití střediska zvětšuje i možnost pěkného ubytování pro 18 lidí přímo v budově IS. V budoucnu se chystá rozšíření služeb pro turisty, prodej turistických známek, pohledů, map a podávání informací tak jako v běžných informačních střediscích. V sezóně je otevřeno i o víkendech, mimo sezónu je potřeba se domluvit telefonicky, aby se například nesešly dvě skupiny najednou.

O oblíbenosti výstavy svědčí milé reakce dětí po jejich návštěvě i hustě popsaná návštěvní kniha. Máme ohromnou radost, když se děti baví. Nedávno tu byla speciální škola ze Žebráku, to byly těžce handicapované děti, nechali jsme jim si vystavené předměty osahat, byli to velmi milí návštěvníci. Je třeba mít k nim zvláštní přístup, ale vždy se najde způsob a forma, jak jim přírodu přiblížit. Rádi zde uvítáme každého, kdo má zájem a jsme rádi, když se u nás líbí.
Plánujeme ještě v průběhu příštího roku ve vedlejší místnosti zařídit expozici lesního hospodářství a myslivosti. Věříme, že dětem zájem o přírodu vydrží i nadále a návštěva výstavy v Křivoklátě pro ně bude vždy zábavná i přínosná
, dodávají na konec společně Taťána Friebertová a Ing. Miroslav Pecha.

Připravila Ing. Kamila KAASOVÁ
Snímky Milan Bednařík
Zpracování dat...