ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2006

Prosinec v honitbě

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Nejpozději v polovině prosince bychom měli mít splněn plán lovu holé zvěře spárkaté, zejména srnčí, daňčí a mufloní. Časté obnovy využijeme ke společným lovům na černou zvěř a lišky. Bývalo dobrým zvykem, zejména v honitbách, kde je dostatek drobné zvěře, že počátkem prosince se konal hlavní hon, na který se pozvali sousedé a „jiní myslivečtí kamarádi“ a následně se na poslední leči vyřídilo bezpočet sousedských problémů, které vznikly během roku. Mělo to něco do sebe.
Do nového roku by měl jít, nejen myslivec, s vyřízenými resty z roku minulého. Pokusme se navázat i na tuto nepsanou mysliveckou tradici.
Tam, kde není drobná zvěř hlavní lovnou zvěří, postačí uspořádat nátlačku či naháňku na spárkatou zvěř. Mnohdy nevadí, že se nic neuloví. Jde především o společenské setkání.
Ve většině honiteb již leží vyšší vrstva sněhu a zvěř začíná strádat. Hlavní starostí myslivce v prosinci by mělo být její přikrmování. Krmná zařízení pravidelně navštěvujeme alespoň jedenkrát týdně. Dbejme na to, aby v krmelcích byl vždy dostatek sena, v zásypech pro drobnou zvěř dostatek jadrných a dužnatých krmiv.
Postupně omezujeme přikrmování spárkaté zvěře, zejména jelení, jadrnými krmivy. Jen srnčí zvěři můžeme podávat jadrná krmiva v menších dávkách. Nejvhodnějšími krmivy je oves a plody lesních dřevin, tj. žaludy, kaštany. Velice nevhodná pro přikrmování veškerých druhů spárkaté zvěře je zejména pšenice a obilní šroty s vysokým obsahem lepků a škrobů. Po požití většího množství těchto krmiv může nastat u zvěře překyselení bachoru a následně i k úhynu některých kusů, takže raději je nepředkládejme. Pouze černé zvěři tato krmiva můžeme předkládat v jakémkoliv množství na vnadištích a krmelištích. Na rozdíl od jelenovitých a turovitých černá zvěř jako všežravec tato krmiva spotřebuje bez větších zažívacích problémů.
Myslivecký hospodář vede záznam o lovu zvěře a o nakládání se zvěřinou a podává hlášení podle dispozic orgánu státní správy myslivosti. Uživatel honitby vede evidenci vydaných plomb, lístků o původu zvěře.
Končí rok 2006, za chvíli bude rok 2007, pro nájemce honiteb polovina nájemního období. Snad je to doba, kdy měl uživatel honitby zrekapitulovat výsledky dosavadního mysliveckého hospodaření a naplánovat si čeho a jakým způsobem chce v honitbě dosáhnout, jak dál myslivecky hospodařit. A koneckonců by měl svou rekapitulaci projednat i s držitelem honitby. Jak je zvykem - dobré účty dělají dobré přátele.
Co říci na závěr roku? Dovolte mi, prosím, také něco osobního. Myslivecké kalendarium píši již více než deset let. Moc mě mrzí některé problémy týkající se sousedských vztahů mezi honitbami, nebo neřešené problémy vnitřního života ČMMJ. Jsem toho názoru, že to není jen problém myslivosti, ale také problém filozofie a politizace společnosti. Bez ohledu na politické přesvědčení nebo rozdílné názory na řešení věcí veřejných bychom my myslivci měli držet pospolu a myslivecké věci si vyřizovat mezi sebou ku prospěchu české myslivosti a zvěře. Medializace některých problémů nic nevyřeší, naopak. Pokusme si vnitřní problémové věci vyřešit doma - "z úst do úst". A snažme se navázat konstruktivní spolupráci i s organizacemi, které se zajímají o přírodu nebo o biodiverzitu. Koneckonců - všichni jsme chodci na jedné stezce.
Přeji všem čtenářům našeho časopisu a všem členům ČMMJ nejen hodně mysliveckých zážitků v roce 2007, ale také hodně úspěchů v propagaci toho, co se v Evropě nazývá česká myslivost.


Zpracování dat...