ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2006

ÚSPĚŠNÝ LOV S RÁŽÍ 7 X 57 R

Myslivost 12/2006, str. 10  Ing. Petr NOVOSAD
Ráže 7 x 57 R patří bezesporu k tradicím české myslivosti a stále zůstává vnímána jako ráže univerzální, nejlépe vyhovující jak podmínkám lesních či polních honiteb, tak i potřebám lovu různých druhů zvěře. Protože v minulosti v této ráži oba domácí výrobci zbraní vyráběli jak klasickou opakovací kulovnici, tak i kulobrokovou kozlici, nachází tato ráže uplatnění především při společných lovech na spárkatou a černou zvěř, tedy patří stále k nejběžnějším.

Rozdílným zkušenostem a potřebám myslivců rovněž odpovídal tradiční sortiment společnosti Sellier & Bellot, který byl zastoupen náboji se střelou SP 9,0 gramů, FMJ 9,1 gramů, HPC 10,2 gramů a SPCE 11,2 gramů. K nim v posledních letech přibyly náboje se střelou Sierra a Barnes, které - podobně jako již dříve dodávaný náboj se střelou SPCE - vycházejí vstříc poptávce lovců po co nejvýkonnějším náboji. Jistě to souvisí se změněnou společenskou a ekonomickou situací, ale nepochybně to také koresponduje se změnou loveckých zvyklostí i myslivecké etiky. Výkonnější střely neznamenají pouze větší jistotu úspěšného lovu, ale v mnoha ohledech také humánnější a ke zvěři šetrnější lov. Při jejich použití dochází k rychlejšímu zhasnutí zvěře. Nejisté rány, kdy při použití nábojů nižšího výkonu odcházela postřelená zvěř na značné vzdálenosti a mnohdy zůstávala nedohledána a nedostřelena, způsobují zranění s fatálními následky.
Protože pracuji jako oborník a v průběhu lovecké sezóny se setkávám s mnoha loveckými hosty, mám možnost porovnávat jejich návyky a s tím související volbu zbraní a munice. Ač to můžeme přijímat s rozpaky či s porozuměním, skutečně dnes existují dvě skupiny lovců. Tu první představují tradiční myslivci, respektující požadavky na co nejšetrnější účinky střely na zvěřinu, tu druhou potom lovci, upřednostňující zájem o trofej. Osobně považuji za velkou výhodu, že společnost Sellier & Bellot dnes nabízí náboje, které optimálně vyhovují zájmům obou skupin. Je však zapotřebí důkladně se seznámit s technickými parametry nábojů s různými druhy střel a výběr přizpůsobit cílům lovu. Tak, jako neexistuje univerzální ráže vhodná na všechny druhy zvěře, neexistuje ani univerzální náboj.
Již řadu let používám náboje Sellier & Bellot se střelou SPCE 11,2 gramů ve svých zbraních ráže 7 x 64 a ráže 7 x 57 R a mám proto dobrou možnost porovnání, jak se náboje se shodnou střelou projevují v rozdílných rážích. Ráži 7 x 57 R upřednostňuji k odlovu holé a mladé daňčí, mufloní a černé zvěře. Během letních měsíců letošního roku jsem ulovil 15 daněl o průměrné hmotnosti 26,5 kg, 6 muflončat o průměrné hmotnosti 5,2 kg a 11 ks černé zvěře o průměrné hmotnosti 32,5 kg. Protože se jedná především o průběrný odstřel, střílel jsem až na výjimky z posedu, na dobře obeznanou zvěř, kdy jsem si mohl počkat na ideální postavení zvěře. Pouze u čtyřech kusů černé jsem střílel na krk, jinak zásadně mířím na komoru. Chtěl bych v této souvislosti zdůraznit vysokou přesnost střel SPCE 11,2 gramů, kdy jsem vstřel našel vždy přesně tam, kam jsem mířil.

A jak se účinky střely projevují?

Z celkových 32 kusů pouze 3 muflončata a 2 daněly odešly na vzdálenost přes padesát kroků, všechny ostatní poodešly pouze několik metrů. Zajímavé je přitom, že právě tyto kusy byly střeleny na poměrně krátkou vzdálenost, kdy střela měla vysokou rychlost a zřejmě nestačila s ohledem na nižší hmotnost zvěře plně předat svoji energii. Plná polovina kusů barvila velmi silně, ale i slabé barvení v druhé polovině případů by umožňovalo zkušenému lovci účinný dosled bez pomoci lovecky upotřebitelného psa.
Velkou pomocí je rovněž dobré značení, jímž všechny tři druhy zvěře reagují na zásah, například z 15 střelených daněl neznačily pouze tři. Ze statistiky, kterou si vedu, vyplývá, že ranivý účinek střely narůstá se vzdáleností cíle. Nejpřesvědčivější výsledky při zastavování a rychlém usmrcení zvěře má střela SPCE 11,2 gramy na vzdálenost kolem 150 metrů. Při střelbě na blízko, kdy se současně střílí na kusy nižších hmotností a kdy dochází k čistému průstřelu bez zásahu kostí, nestačí rychle letící střela plně předat veškerou svoji energii a zvěř potom odchází z nástřelu i přesto, že byly zasaženy životně důležité orgány a zvěř je smrtelně zraněna.
Účinky zmíněné střely mohu ilustrovat následující příhodou. Při doprovodu loveckého hosta na lovu trofejové černé zvěře jsem lovci nabídl, aby vyzkoušel náboj Sellier & Bellot se střelou SPCE 11,2 gramů. Bylo to poté, kdy host byl podle svých slov ve vlastním revíru opakovaně neúspěšný a pomalu ztrácel důvěru ve vlastní náboje, mimochodem velmi renomované značky. Host oponoval, že tento náboj nedokáže účinně zastavit velmi silného kňoura, který byl od nás vzdálen přes 120 metrů, přesto po krátkém váhání přijal nabídku. Vložil náboj do komory, zamířil a vystřelil. Kňour viditelně značil a odskočil z nástřelu, již po pěti krocích však poklesl na zadní běhy a několik vteřin se pokoušel znovu vstát, než zhasl. Přeměřil jsem vzdálenost dálkoměrem - nástřel byl vzdálen přes 135 metrů. Při následném ošetření úlovku jsme zjistili, že kňour byl střelen na komoru, došlo k čistému průstřelu bez zásahu kostí. Hmotnost nevyvrženého kňoura jsme odhadli na 150 kilogramů a náš odhad se později potvrdil při ošetření zvěřiny, kdy jsme navíc shledali pouze její minimální poškození. Myslím, že nemusím zdůrazňovat radost lovce z kapitálního úlovku i můj pocit zadostiučinění, ale tato příhoda přesvědčivě dokládá mimořádný ranivý účinek a vysokou zastavovací schopnost střely SPCE 11,2 gramů.
Náboje Sellier & Bellot ráže 7 x 57 R se střelou SPCE 11,2 gramů jsou podle mých zkušeností vhodné především k lovu vitální spárkaté a černé zvěře a své přednosti plně rozvíjejí při střelbě na vzdálenosti kolem 150 metrů. Při střelbě na krátké vzdálenosti se však přebytek výkonu projevuje u spárkaté zvěře hematomem v okolí střelného kanálu a to nejen v mezisvalových blanách, ale i ve zvěřině. Hematom jsem neshledal u černé zvěře, což je zřejmě dáno odlišnou konzistencí zvěřiny. Je proto potřeba dobře zvažovat cíle a podmínky chystaného lovu a odpovědně se zamyslet nad volbou střely. Náboje se střelou SPCE 11,2 gramů vynikají precizí a kvalitou. Svým vysokým ranivým účinkem a zastavovací schopností splňují nároky na etický a úspěšný lov.
Ing. Petr NOVOSAD,
Stará obora, LS Hluboká nad VltavouZpracování dat...