ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2006

Letní kurz trubačů v Chlumu u Tř.

Mgr. Petr Duda
V týdnu od 5. do 12. srpna 2006 se v malebné jihočeské obci, v Chlumu u Třeboně, uskutečnil již druhý ročník Letního kurzu mysliveckých trubačů. Tato akce se stejně jako v loňském roce setkala s obrovských zájmem trubačů různého věku, od benjamínků až po dříve narozené.
Vzdělávalo se zde více než 60 hráčů různých úrovní, od začátečníků až po zkušené trubače. Na celý týden se tak okolí rybníku Hejtman naplnilo zvučnými tóny lesnic, borlic a Es rohů. Účastníci se zdokonalovali v individuálních i souborových hodinách pod vedením pěti lektorů Mgr. Petra Dudy, Mgr. Tomáše Kirschnera, Matěje Vacka, JUDr. Petra Vacka, Mgr. Roberta Tauera a Josefa Zettla. Každý z hráčů absolvoval alespoň tři hodiny individuální výuky a dvě hodiny výuky v souboru obsažené v základní nabídce. Zájemci mohli využít možnosti ke zdokonalení se ve hře na jednotlivé nástroje a další hodiny si dokoupit. Výhodou individuálních lekcí je možnost soustředit se na konkrétní problémy jednotlivých hráčů. U mnohých hráčů odpadá tréma. Proto se podaří odstranit některé chyby, které si trubači někdy ani sami neuvědomují nebo neví, jak se jich zbavit.
Zatímco se začátečníci se na hodinách pokoušeli o své první tóny, mohli se pokročilejší hráči věnovat náročnějším skladbám nebo technice krytí. V souborových lekcích, kterých se účastnili vždy tři trubači se naopak mohli zúčastnění naučit něco o týmové spolupráci. Pro mnohé sólisty to byla první možnost zahrát si v souboru.
K příležitosti tohoto semináře byla vydána speciální učební skripta, podle kterých se řídila výuka na lekcích. Kromě různých cvičení obsahovala tato skripta také fanfáry upravené tak, aby základní hlas byli schopni zahrát i úplní začátečníci. Dvě z těchto fanfár Punktum od autora Matěje Vacka a Slavnostní pochod od JUDr. Petra Vacka, byly napsány speciálně pro tento seminář. Ke skriptům si mohli účastníci zakoupit CD, na němž byla všechna cvičení nahrána.
Krajina rybníkářského Třeboňska přímo lákala k venkovním koncertům. Těch se uskutečnilo i přes nepřízeň počasí hned několik, v okolních obcích i přímo v jihočeském letovisku v Chlumu u Třeboně. Závěrečný koncert se uskutečnil v prostředí chlumeckého barokního kostela pocházejícího z konce 18. století. Na koncertech vystupovali jednak všichni společně se skladbami, které se v průběhu semináře naučili, jednak sólisté, aby si vyzkoušeli hraní a zpěv a před veřejností. Všechny koncerty se setkaly s kladným ohlasem všech návštěvníků.
V průběhu semináře lektoři uspořádali také několik besed na témata týkající se myslivecké hudby. Účastnící se mohli zeptat, jak se připravit na veřejné vystoupení, jak cvičit, jak pečovat o hudební nástroje.Na závěr se konala beseda s výrobkyní hudebních nástrojů Jitkou Maxovou. Pro trubače byly besedy nejen šancí získat důležité informace, ale mnohé vyústili v zajímavé diskuse mezi jednotlivými účastníky. Besedy byly také možností seznámit se dalšími trubači. A pro každého člověka věnujícího se nějakému koníčku je značným impulsem do další práce setkání s lidmi naladěnými na stejnou vlnou. Určitě se mnohá "seminářová" přátelství vyvinou v další spolupráci.
Po závěrečném koncertu všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Kromě nabytých zkušeností všichni trubači odjížděli s pocitem příjemně stráveného období a elánem do další práce a všichni se již teď těší na další ročník. Opakované pořádání semináře bezesporu přispívá ke zvyšování kvality mysliveckého troubení v České republice. Poděkování patří lektorům, všem, kteří se podíleli na organizaci ale také všem účastníkům.


Poděkování
Na letošním ročníku letních kurzů trubačů v Chlumu u Třeboně se sešlo více než šedesát trubačů, kterým se věnovalo šest lektorů. Z přihlášených trubačů byla asi čtvrtina úplných začátečníků, asi čtvrtina velmi dobří trubači a zbylou část tvořili trubači mírně pokročilí. Přes rozdílnou úroveň byli trubači po krátkém proškolení schopni společně hrát na veřejných vystoupeních, naučili se správnému vystupování trubače na veřejnosti a osvojili si řadu přednesových skladeb. Cítil jsem, že mezi a lektory panovala tvůrčí atmosféra, kamarádské vztahy a že kurzy byly pro zúčastněné velkým přínosem. Děkuji všem účastníkům i lektorům za účast na kurzech a vzornou reprezentaci na veřejnosti. Přeji si, aby účastníci kurzů ještě dlouhou dobu šířili myslivecké zvyky a tradice mezi mysliveckou veřejností. Pro českou myslivost tak vykonají cennou službu.
JUDr. Petr VACEK


Zpracování dat...