ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2006

NÁBOJE RWS Legenda nebo kvalita?

Myslivost 10/2006, str. 16  © text Dr.Ing.Jiří HANÁK
V dotazech čtenářů se často objevují dotazy typu: „Poraďte mi střelivo, které bude výborné kvality, ale za nízkou cenu“. Na tuto otázku existuje pouze jedna odpověď: „Mercedes za cenu Trabanta nekoupíte“. Podobné úvahy jsou někdy až úsměvné. Náš myslivec si koupí kulovnici, řekněme za dvacet, třicet tisíc korun, k tomu puškohled za patnáct tisíc korun a když připočteme montáž, triedr, oblečení a další výbavu, dostaneme se v součtu nákladů na myslivecké vybavení běžné úrovně snadno přes hranici osmdesáti tisíc korun. Potom úvaha o tom, který náboj je o pár korun levnější se snahou ušetřit ročně pár stovek, bez ohledu na kvalitu náboje, se mi jeví jako přinejmenším podivná. Nehledě na to, že s nákupem nejlevnějšího střeliva, stejně jako u jiného zboží, si kupujeme také nižší kvalitu. Střelivo s nižší kvalitou zvyšuje riziko chybení zvěře nebo riziko její ztráty nedokonalým ranivým účinkem a v důsledku i riziko finanční ztráty minimálně za zbytečnou cestu do honitby nebo v horším případě i za poplatek v důsledku zranění zvěře. Osobně jsem toho názoru, že lze nakoupit zbraně, optiku a další vybavení při výhodné cenové optimalizaci a nemusíme hned sahat po nejlepších a také nejdražších značkách, ale střelivo je právě to „místo“, které je pro „úspory“ nejméně vhodné. Výkonná ráž spolu s kvalitním střelivem nám nejen zabezpečí spolehlivější úlovek, ale dokonce často úlovek „zachrání“ i při méně přesném zásahu.Jedny z nejkvalitnějších nábojů, které se ve světové produkci vykytují, jsou náboje RWS. Německá firma RWS vstoupila roku 1931 do skupiny Dynamit Nobel, ta se stala nedávno součástí švýcarského nadnárodního koncernu RUAG. Historie a současnost původně firmy a dnes obchodní značky RWS je historie a současnost progresu ve vývoji nových druhů munice, z nichž řada se stala vůbec nejpoužívanějšími.
Jako jedna z prvních muniček na světě zavedla v roce 1926 neagresivní koroziprostou zápalku. Firma Rottweil, která rovněž patří do stejného koncernu, byla první německou továrnou na bezdýmný střelný prach založenou Maxem von Duttehöferem atd. S továrnou v minulosti spolupracovalo několik významných osobností v oblasti konstrukce střeliva, např. Wilhelm Brenneke, Erich A. von Hofe, a další. Jedním z nábojů vyvinutým W. Brennekem ve spolupráci s firmou Dynamit Nobel - RWS je například i velmi rozšířený a oblíbený, typicky lovecký náboj pro evropské podmínky, 7 x 64 z roku 1917, kde také W. Brenneke poprvé použil svoji dvojjadernou střelu TIG, která svým řešením nejlépe splňuje protichůdné požadavky kladené na střelu a která svojí konstrukcí výrazně předstihla svoji dobu. Nebo náboj 8 x 68 S, který byl uveden na trh firmu RWS v roce 1936, který byl vyvinutý ve spolupráci s E.A.vom Hofem a který dnes, vlivem rostoucí obliby afrických lovů a zvýšených odlovů černé zvěře, získává znova velkou popularitu.
Iniciátorem k uvádění nových nábojů je RWS i v současné době. Za příklad mohou sloužit nové náboje 6,5 x 65 RWS nebo 30R Blaser z 90. let, které rychle získaly poměrně vysokou popularitu pro svoje vynikající balistické vlastnosti. Dalším novým nábojem z roku 1995, který přinesla firma RWS a který je určeným především pro lovy africké a nebo velké evropské zvěře, je náboj 9,5 x 66 vom Hofe.
Firma dnes vyrábí více než třicet ráží kulových loveckých nábojů ve více než stovce různých laborací za využití různých střel pod značkami RWS a Geco a velké množství druhů brokových nábojů Rottweil.
Pro spotřebitele je zajímavou skutečností zejména bohatý výběr střel u kulových nábojů, který jiný výrobce nenabízí. V posledním roce se právě nabídka střel ještě dále rozšířila. Nabídka firmy jde vstříc poptávce tak, aby si každý lovec mohl vybrat střelu nejlépe vyhovující pro konkrétní použití, nejúčinnější střelu pro lov konkrétního nebo převažujícího druhu zvěře. Nabídka střel ve výrobním programu RWS obsahuje střely různé konstrukce a různé hmotnosti, takže spotřebitel si může vybrat u běžných ráží až z 12 druhů různých střel. Například v nejběžnějších rážích 7 x 57 R, 7 x 64, .30-06 Spr. lze vybrat ze 7 laborací různých střel, u .308 Win. potom dokonce ze sortimentu 9 druhů střel atd.

Jaké jsou jednotlivé střely v nabídce a jejich vlastnosti a případně použití?

KS - Kegelspitz Geschoss - střela se skosenou špičkou - střela s proměnnou tloušťkou pláště s jedním jádrem. Mezi dobré vlastnosti střely patří vynikající přesnost a zaručená zbytková hmotnost střely po zásahu nutná k proniknutí oběma polovinami zvěře zpravidla i s průstřelem. Střela prodělává řízený rozklad až po drážku v zadní části střely. Střela je vhodná pro univerzální použití k lovu menší a střední zvěře zejména srnčí, ale střela dobře "zvládne" i zvěř jelení nebo černou. Má dobrou balistiku, a proto se laboruje do nábojů používaných také pro střelbu na větší vzdálenosti. Je to velmi používaná univerzální střela.

TM
- Teil Mantel - střela poloplášťová - jedná se o klasickou střelu biogivální konstrukce s jedním jádrem. Při letu je méně citlivá na vnější vlivy. Střela po zásahu prodělává rychlejší řízený rozklad do hřibovitého tvaru. Je vhodná zejména k naháňkám na černou zvěř.

TIG - Original Brenneke Torpedo Ideal Geschoss - střela konstrukce W. Brennekeho a první střela s dvojitým jádrem, které zaručuje dobrou ranivost za téměř jakýchkoliv okolností. Měkčí přední část se deformuje do řízeného hřibovitého tvaru, zatímco zadní pevná a tvrdá část zabezpečuje pronikavost. Mezi přednosti střely patří velmi dobrá přesnost, zaručená zbytková hmotnost s vynikající ranivostí způsobující velmi časté zlomení zvěře v ohni nebo jen velmi krátkou vzdálenost odskočení. Zpravidla způsobuje úplný průstřel těla zvěře a vznik střiže. Střela je ideální k lovu střední zvěře a veškeré evropské zvěře. Klasická a velmi oblíbená střela se spolehlivým a vyrovnaným účinkem. Pro naše podmínky skutečně "ideální" jak vyplývá z původního názvu uděleného jejím tvůrcem, geniálním W. Brennekem.

TUG - Original Brenneke Torpedo Univerzal Geschoss - obdoba předchozí střely s větším dílem tvrdšího jádra střely s menším rozkladem, který zaručuje hloubkovou pronikavost i u větší, těžší a vitálnější zvěře. Střela je vhodná k univerzálnímu použití zejména na větší zvěř včetně zvěře tropické.


H Mantel Geschoss - střela obsahuje dvě jádra, kde je přední kryto na špičce měděnou krytkou a zadní je zpevněno vlysem pláště střely. Střela prodělává poměrně malý rozklad, zaručuje vysokou zbytkovou hmotnost a úplný průstřel těla zvěře i při zásahu větší kosti. Střela se vyznačuje vysokým šokovým účinkem a malým poškozením zvěřiny. Přepážka oddělující jádra zabezpečuje průstřel i velmi tvrdé zvěře s malým objemem tekutin. Je vhodná k lovu těžší a tvrdší zvěře a zvěře africké.

DK - Doppel Kern Geschoss - střela vlastní konstrukce RWS s dvojitým jádrem, kde zadní tvrdé jádro je převlečeno a zpevněno druhým pláštěm - košilkou. Celek i s předním měkkým jádrem je vsunut do hlavního pláště se střižnou hranou. Mezi přednosti střely patří velmi dobrá přesnost, optimální předání energie první polovině těla zvěře, výrazné značení zvěře po zásahu, velmi časté zlomení zvěře v ohni nebo velmi krátká vzdálenost odskočení zvěře, zaručená zbytková hmotnost zaručující úplný průstřel zvěře, zanechání střiže na nástřelu, malé poškození zvěřiny. Střela je vhodná k lovu vitálnější a tvrdší zvěře, především zvěře africké, kde je nutné zabezpečit průstřel. V Evropských podmínkách se osvědčuje méně.

V Mantel - Voll Mantel - celoplášťová střela, která se u menších ráží používá k lovu lišek nebo tetřeva, u větších ráží k lovu těžké tropické zvěře.

MJ - Match Jagd - jedná se o terčovou, výjimečně přesnou střelu, nevhodnou k lovu.


FS - Fangschuss - Geschoss - novinka a specialita firmy RWS. Střela je určena speciálně pro dosled zraněné černé zvěře k zajištění bezpečné dostřelné rány s ohledem na bezpečnost střelce a psů. Střela zvláštní konstrukce tříštivým efektem předává 100 % své energie tělu zvěře. Tím způsobuje okamžité šokové účinky a zejména zabraňuje úplnému průstřelu těla zvěře, kdy by běžná střela po průchodu těla prasete ohrozila psa nebo i další lovce.

Bionic - jedná se o dva typy nejnovějších střel, které jsou přínosem pro ekologii, protože jsou bez olova, vyrobené z kompozitní slitiny na bázi mosazi. Konstrukce střel vychází z dlouholetých zkušeností z konstrukce a používání policejních střel. Střely vynikají přesností, po zásahu prodělávají menší rozklad a jsou vhodné pro tvrdší a tvrdou zvěř, kde zabezpečují průstřel. Osobně se domnívám, že jejich uplatnění v lovectví bude ještě třeba ověřit delší dobou používání a praktickými zkušenostmi.

Evolution - nejnovější střela z vývojové dílny RWS
. Střela je jednojaderná s velmi přesně vybalancovanou tvrdostí olověného jádra. Plášť střely má proměnlivou sílu s tenkou loutkou ve špičce a s postupným zesilováním k zádi střely s velmi silným dnem. Plášť má střižnou hranu k zajištění střiže na nástřelu a další hluboký prolis k uzamčení jádra v plášti. Kromě tohoto spojení jádra s pláštěm je celý povrch jádra a pláště spojen velmi originálním a zvláštním způsobem na bázi zvlněného vnitřního povrchu pláště - tzv. power bonding, což zabezpečuje spolehlivé udržení celistvosti střely i při nárazu na tvrdou kost, naprosto eliminuje možnost vzniku střepin, která by snížila hloubkovou ranivost a zvětšila by rozsah poškození zvěřiny. Špička střely je chráněna krytkou jednak pro ochranu při nabíjení do nábojové komory, a jednak pro zlepšení aerodynamiky střely a také pro zabezpečení spolehlivějšího hřibovitého rozkladu střely. Celková konstrukce střely zabezpečuje téměř stoprocentní retenci původní hmotnosti střely. Zajímavým aspektem je skutečně dokonale řízený rozklad střely po určitý stupeň, kdy nedochází k destrukci střely ani při nárazu na velmi tvrdou kost, kde jiné střely svojí přílišnou deformací, případně úplnou destrukcí ztrácí velkou část své energie. Střela Evolution tak projevuje vynikající penetraci k životně důležitým orgánům v obou polovinách těla zvěře s účinným předání energie k potřebnému rozrušení. Niklovaný povrch pláště střely zlepšuje kluzné vlastnosti střely v hlavni a tedy vlivy vnitřní balistiky a je také šetrnější k vývrtu hlavně. Svými vlastnostmi se jedná o střelu nové generace, která velmi příjemně překvapila.
Velká část střel RWS má stříbřitý povrch, ke kterému směřuje řada dotazů a to, zda se nejedná o plášť z tvrdé oceli, která by třeba mohla poškodit vývrt hlavně. Zde musím uklidnit všechny uživatele, že plášť střel je buď z tombaku nebo z velmi měkké oceli, ale je poniklován za účelem právě lepších kluzných vlastností a vyšší šetrnosti k vývrtu hlavně.
Pro nás myslivce, jako uživatele nábojů, jsou nejdůležitějšími vlastnostmi nábojů přesnost a zejména ranivost střely, které rozhodují o úspěšnosti lovu. V následujícím testu jsem se soustředili především na ranivost, která je dána způsobem rozkladu a působením střely v těle zvěře. Zabezpečit správný hřibovitý rozklad střely a současně její tuhost a celistvost, které zajišťují správný stupeň ranivosti a smrtících účinků, není pro konstruktéry střel vůbec jednoduchá záležitost. Jedná se kromě jiných požadavků také o snahu nalézt správný stupeň tvrdosti olova jádra, které se musí velmi přiměřeně deformovat, ale nesmí se zdeformovat zcela nebo dokonce štěpit na fragmenty. Olovo použité na jádro nesmí být ani moc měkké, které by se příliš zdeformovalo, ani moc tvrdé, aby střela zase neprocházela tělem bez deformace a bez předání energie.
Ke zvýšení a docílení přiměřené tvrdosti a dalších vlastností olova, které jsou kladeny na jádro střely, se přidávají zejména antimon, někdy také měď a další příměsi. Pokud jsem měl možnost navštívit západoevropské muničky a položil jsem dotaz na složení příměsí, které používají do slitiny olova k výrobě jádra střel, dostal jsem vždy velmi vyhýbavou odpověď doplněnou úsměvem. Je to totiž významné know how každého výrobce a to se prostě nesděluje, protože právě ono složení slitiny olova používané k výrobě jádra významně rozhoduje o úspěšnosti či neúspěšnosti účinků střely. Z tohoto důvodu dnes téměř každý výrobce loveckého střeliva má ve svém výrobním programu střelu s dvojitým jádrem, jehož každá část má jinou tvrdost olova, a tedy rozdílnou deformovatelnost.
K řízenému rozkladu napomáhá významně také materiál pláště, jeho konstrukce a také spojení pláště s jádrem. Plášť mívá proměnlivou tloušťku stěny, kdy je u špičky nejtenčí, postupně se zesiluje a tak klade rozkladu střely žádoucí rostoucí odpor. Jádro se nesmí během deformace střely v žádném případě oddělit od pláště, a proto spojení pláště bývá zabezpečeno uzamykacími prolisy a střižnými hranami nebo i dalšími speciálními postupy jako např. u střely Evolution systémem "power bonding".

Test nábojů RWS

Střelba probíhala náboji se střelami TIG, TUG a KS z kulovnice Steyr ráže .308 Win. s hlavňovým nástavcem BOSS, který zpřesňuje přesnost střelby a eliminuje vliv vnitřní balistiky a pohybů hlavně na velikost rozptylu, z nastřelovací stolice přes optická mířidla (puškohled Artemis Meopta 7 x 50). V případě střely Evolution byla použita ráž .300 Win. Magnum, střelba z kulovnice Sauer 202, puškohled Zeiss Diavari 3-12 x 56.
Jako cílový materiál byly použity balistické krabice s kartony proloženými lisovanou minerální vlnou, které simulovaly proměnlivý odpor těla zvěře, který v praktických podmínkách nastává při nárazu na kost a při průchodu měkkých tkání a dále modelinové cihly na bázi kaolinu a vazkých pojiv.
Použité střelivo bylo osazeno střelami Kegel Spitz - KS, Torpedo Ideal Geschoss - TIG, Torpedo Univerzal Geschoss - TUG a nejnovější střelou Evolution.

Přesnost střelby
Souběžně s rozkladem střel byl vyhodnocován rozptyl střelby, kde lze konstatovat, že všechny testované střely z produkce RWS docilují vynikající přesnosti. Rozptyl 2 R 100 ve vzdálenosti 100 metrů byl u všech střel prakticky do "pětikoruny". Velikost rozptylového obrazce 3 - 5 ran při střelbě z nastřelovací stolice se pohyboval vcelku spolehlivě v rozmezí 2,5 - 3 cm.

Rozklad střel
Největší deformaci prodělala střela KS. Zkrácení její délky bylo na 30 % z původních délky, zvětšení průměru nepravidelně na 2,5 násobek a snížení hmotnosti na 65 % původní hmotnosti. Olovo jádra zůstalo pevně spojeno s pláštěm i na otřepech. Tato střela s vynikající balistikou je vhodná ke střelbě na velké vzdálenosti a k lovu menší a střední zvěře, např. kamzíka, srnčí, lončáka, ale i méně vyspělé zvěře jelení.
Střela TIG byla zkrácena na 45 % , zvětšení průměru pravidelně na asi 2,5 násobek. Olovo jádra zůstalo pevně spojeno s pláštěm. Zadní část střely zůstala zřetelně válcová, v původním tvaru. Zbytková hmotnost zůstala na úrovni asi 65 % . Střela je vhodná k lovu menší, střední i větší zvěře a především zvěře černé.
Střela TUG byla zkrácena na asi 55 % své původní délky, průměr zvětšen na 1,8 násobek. Zadní část zůstala neporušená, válcová. Olovo zůstalo pevně spojené s pláštěm i na jeho ohybech. Zbytková hmotnost střely asi 80 %. Jedná se o tuhou střelu, vhodnou k lovu střední a větší zvěře, především zvěře černé a jelení.
Střela Evolution - novinka z vývojové dílny RWS byla zkrácena na asi 55 % původní délky, průměr zvětšen na 2,7 násobek. Rozložení pravidelné do téměř ideálního hřibovitého tvaru s přehnutím pláště až o 180°, kde i v těchto přehybech zůstalo olovo jádra pevně spojeno s pláštěm. Druhá polovina střely zůstala válcová bez deformací. Zbytková hmotnost 95 %. Střela prokázala výjimečnou schopnost řízené deformace se současným zachováním tuhosti a celistvosti pro potřebnou průbojnost. Jedná se o univerzální střelu vynikajících vlastností určenou k lovu veškeré zvěře včetně zvěře těžké a vyspělé. Skvělý výsledek testu střely Evolution potvrdil důvod získání poměrně velké obliby krátce po jejím zavedení. V některých případech uvedené novinky různých výrobců mají spíše komerční charakter bez většího technického přínosu, ale střela Evolution tvoří výjimku a lze odpovědně konstatovat, že se vývojovým pracovníkům firmy RWS naprosto povedla a patří k nejlepším střelám. Náboje se střelou Evolution jsou na trhu i u nás.

U testovaných střel došlo k dílčímu řízenému rozkladu a k vytvoření menšího či většího hřibovitého tvaru. Každý typ střely prodělal jiný stupeň rozložení, rozdílné zvětšení plochy a jinou velikost ztráty hmotnosti střely. Tyto vlastnosti určují poněkud jiný účel použití jednotlivých střel tak, jak je uvedeno v popisu každé střely, i když všechny testované střely prokázaly značný stupeň univerzálnosti. Podstatné je, že všechny střely zůstaly celistvé, plášť na okrajích byl u některých střel roztržen s otřepy, ale pevně spojen s jádrem. Řízený rozklad a zachování celistvosti zabezpečují spolehlivou ranivost a potřebnou pronikavost.

Následně jsme provedli ještě zkoušky za extrémních podmínek střelbou nábojem .308 Win. se střelou TIG do 1,5 m dlouhé krabice s napěchovanou a tvrdě lisovanou step rockwool vatou v 15 vrstvách, každá o tloušťce 5 cm, dělené kartony a proložené třemi prkny o celkové tloušťce 9 cm. Střela TIG prošla všemi překážkami. V této souvislosti jsme museli s obdivem sledovat jakou mají náboje obrovskou energii, kdy střela i střední ráže .308 Win. procházela hladce tolika překážkami. Po průchodu překážkami se přední část střely rozšířila na trojnásobek původního průměru, jejíž zvětšená plocha tím přenesla cíli velkou část své energie, ale nejcennější a nejdokonalejší vlastnost střela projevila v tom, že stále zůstala celistvá, kompaktní a jádro zůstalo spojené s pláštěm a tím si zachovala dokonalou průbojnost. Jiné střely se po průchodu prkny rozložily zcela a rychle ztratily svoji vlastnost průbojnosti, která je potřebná k průstřelu obou polovin těla zvěře i po zásahu tvrdé kosti nebo kloubu a k vytvoření hloubkového ranivého efektu včetně vyvolání párového šoku. Tato vlastnost střely je velmi a zásadně důležitá především u těžké a tvrdé zvěře.
Na fotografiích jsou zachyceny vypreparované střely od různých výrobců z ulovené zvěře, tedy bez vlivu modelovaných podmínek při střelbě do náhradních cílů. Vypreparované střely z těl zvěře prokázaly výsledky našeho testu a zcela zodpovědně mohu prohlásit, že vysoce kladné hodnocení střel RWS není jednostrannou chválou, ale konstatováním prosté skutečnosti o jejich špičkové úrovni. U střel Torpedo Ideal Geschoss a Torpedo Univerzal Geschoss zbývá jen obdivovat genialitu jejich konstruktéra Wilhelma Brennekeho, který s jejich konstrukcí dvou jader předstihnul svoji dobu. Stupeň deformace, zbytková hmotnost a zejména celistvost těchto střel po pronikání cílem jsou naprosto příkladné a jednoduše dokonalé.
Souběžně jsme vyhodnotili porovnání s rozkladem střel nábojů také dalších výrobců vypreparovaných z ulovené zvěře. Porrovnání ukázalo, jak velké rozdíly jsou ve stupních deformací nebo destrukcí střel a tedy i z toho vyplývající velké rozdíly v ranivosti různých nábojů. Pro objektivitu je nutné uvést, že vynikající výsledek prokázaly také střely Nosler Partition a Norma Oryx. Velkým zklamání naopak byly střely nábojů SB a Remington, protože střely byly zcela zdeformovány, podlehly úplné destrukci, pláště byly roztrženy a odděleny od jádra.

Výběr střel z výrobního programu RWS uspokojí i nejnáročnějšího uživatele a umožní mu vybrat střelivo přesně podle převažujícího druhu lovené zvěře nebo podle převažujících podmínek lovu. Pokud bych měl doporučit konkrétní střely pro naše myslivce, domnívám se, že náš zúžený výběr střel pro testování přesně odpovídá našim podmínkám i většině zahraničních lovů a uvedené střely z testu tedy KS, TIG, TUG, případně Evolution, mohu našim myslivcům vřele doporučit.

Celkově lze střelivo RWS hodnotit jako výjimečně kvalitní a splňující i ty nejnáročnější požadavky, které se projevily také v testu. V rámci objektivity jsme se snažili nalézt na střelivu i nedostatek, ale to se nám skutečně nepodařilo.
Střelivo RWS patří, z hlediska kvality, ke světové špičce, ale nepatří k nejlevnějším, spíše naopak. Jenže v tomto případě je vyšší cena vyvážena skutečnou kvalitou. Osobně nedoporučuji na střelivu nikdy šetřit, protože toto je šetřením na nepravém místě a vymstí se vždy, kdy to čekáme nejméně. Vždyť nikdo z nás nechce trápit nebo ztrácet zvěř po zásahu špatným střelivem.
C text Dr.Ing.Jiří HANÁK
Foto. Bc. Karel Horký

Zpracování dat...