ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2006

Sčítání kamzíků v Jeseníkách

Myslivost 10/2006, str. 7  Martin KNÁPEK
Krajský úřad Olomouckého kraje, státní správa myslivosti, vyhlásil na dny 12. a 13. srpna 2006 letní sčítání kamzíků v oblasti chovu kamzičí zvěře Hrubý Jeseník. Letní sčítání kamzíků v Jeseníkách je prováděno již tradičně každý rok od doby, kdy byla v minulosti poprvé vyhlášena Chovatelská kamzičí oblast Hrubý Jeseník. Toto sčítání je prováděno z důvodu objektivního sestavení plánu lovu kamzičí zvěře v příslušném roce. O současné problematice chovu kamzičí zvěře v Jeseníkách, po novém vyhlášení chovatelské oblasti kamzíka horského Hrubý Jeseník, informoval článek Jiřího Hanáka ze Šumperka v časopise Myslivost číslo 8/2006.Myslivecké sdružení Rudolfka Bludov, které je uživatelem honitby Kamenec, požádalo o účast členů myslivecké komise OMS ČMMJ Šumperk při sčítání kamzíků. Za Mysliveckou komisi OMS ČMMJ Šumperk se sčítání zúčastnili RNDr. Ctibor Babička, CSc. - předseda MK, Jiří Hanák - člen MK pověřený monitorováním problematiky kamzičí zvěře a Martin Knápek, jednatel MK.
Sraz určené časti sčítačů pro severní část honitby byl krátce po rozednění na silnici v údolí řeky Divoké Desné pod Borovou dolinou. Zde byly předány mapky tras sčítačů. Naše určená skupina vyjíždí pod Malou Jezernou. Hned při zastavení pod Malou Jezernou zjišťuje Dr. Babička kamzíka. Všichni tři pozorujeme kamzíka při pastvě na již sluncem ozářené části terénu. Je to dobrý kamzík ve věku asi 6 let. Dále pokračujeme po trase obejitím vrcholu U Salaše. Odtud obeznáváme pod skalami na protější západní straně v Borové dolině pastvící se kamzici středního věku s kamzíčetem a o kus dál mladého, zalehlého asi tříletého kamzíka. Při návratu k silnici zpozorujeme tlupu kamzičí zvěře na hrázi horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Obeznáváme, že se jedná o dvě staré kamzice asi věku přes 10 a okolo 8 let a dvě mladé kamzice ve věku 2 a 3 roky a jedno kamzíče.
Těsně pod horní nádrží na Mravenečníku pozorujeme v nadmořské výšce 1300 m pastvícího se asi čtyřletého srnce. Typický "horal", tělesně mohutný, ale jen s krátkým asi 16 cm dlouhým, hnědým, dole silným a dosti zaperleným parožím. Dojíždíme k větrným elektrárnám a odtud přecházíme nad Borovou dolinu a stále pozorujeme. Sledujeme postup další sčítací skupiny vedené Jaroslavem Luksem. Ti nás také vidí jak sedíme na vrcholcích skalisek. Volají mobilem zda vidíme kamzíky na levé, horní straně Borové doliny. Je to příliš daleko a vidíme pod skálou jen pohybující se žluté skvrny. Na plošině u skal ještě registrujeme čerstvý trus kamzíků, který kontroluje Jiří Hanák. V určený čas odcházíme k autu, J. Hanák sepisuje přehled pozorovaných kusů podle pohlaví, věku a místa pozorování a odjíždíme na místo srazu na Tetřeví chatě.
Zde předáváme hlášení mysliveckému hospodáři Janu Trnečkovi. Ten provádí soupis pozorované zvěře ze všech sčítacích tras, tak jak sčítací skupiny přicházejí. Soupis také provádí od zde přítomných několika loveckých hostů, kteří kamzíky pozorovali při ranní čekané.
Pozorováno bylo celkem 32 ks kamzičí zvěře - 10 kamzíků, 16 kamzic a 6 kamzíčat. Pak nastává chvíle odpočinku na trávníku u chaty a odborná diskuse o zvěři, hlavně kamzičí. Již to nejsou takové početné tlupy jak to bylo ještě nedávno před bezohlednou redukcí stavů, kdy byl v Jeseníkách tisícový stav kamzičí zvěře. Dnes jsou to jen jednotlivé kusy a menší tlupy. Ota Letňanský se zetěm uvádí své zkušenosti s kamzíky ze Švýcarska a Rakouska a dochází se i k lovům jiných druhů zvěře jinde po Evropě např. ve Švédsku. Za krásné bezoblačné oblohy a pálícího slunce po poledni odjíždíme.
V letošní roce po tak kruté zimě, kdy je možné předpokládat, že byly určité ztráty úhynem, by mělo být sčítání ve všech honitbách s výskytem kamzičí zvěře pro další myslivecké hospodaření s kamzičí zvěří a její chov provedeno maximálně objektivně a ne podle toho, co kdo potřebuje, či chce lovit. Při jarním sčítání byly zjištěny stavy kamzičí zvěře jen 84 kusů v celých Jeseníkách! To nejsou ani stanovené minimální kmenové stavy kamzíků pro oblast chovu Hrubý Jeseník!
A s obavami budeme očekávat, zda dojde k drastické změně některých překrásných lokalit Jeseníků v souvislosti s plánovanou výstavbou lyžařských sjezdovek. Jedná z nich má být i v honitbě Kamenec od vrcholové části Mravenečníku až do Koutů nad Desnou. Má to být sjezdovka "evropského významu" s denní kapacitou až 30 000 osob, a to přímo v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, což zřejmě ochraně přírody nevadí? Kamzíci v Jeseníkách, kteří byli v minulosti i pro ochranáře chloubou a jedním z argumentů pro vyhlášení CHKO Jeseníky, dnes orgánům ochrany přírody vadí! Častým argumentem pro redukci stavů byly škody působené kamzičí zvěří okusem na lesních porostech. Co je to ale proti tomu, že v honitbě Kamenec má být pro sjezdovku vykácen 400 metrů široký a několik kilometrů dlouhý pás vzrostlého, zdravého lesa! Takovou škodu na lese a přírodě kamzíci v Jeseníkách nezpůsobili ani za celou, téměř stoletou historii svého výskytu! Není to až groteskní v porovnání s tím, co v budoucnu čeká přírodu této části Jeseníků s rozvojem rekreační činnosti?
Doufám, že všichni kdo mají srdce myslivce a není jim osud jesenických kamzíků lhostejný, učiní vše pro to, aby byli kamzíci v Jeseníkách v přírodě neškodících stavech trvale zachováni a byli nadále ozdobou Jeseníků. Také si myslím, že asi tak 300 kamzíků, což je dvojnásobek současného normovaného stavu kamzíků v oblasti chovu kamzičí zvěře Hrubý Jeseník, by nemohlo zásadním způsobem ovlivnit přírodu Jeseníků.

Zpracování dat...