ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2006

12. ročník Mezinárodní soutěže mysliveckých trubačů Kladská 2006

Myslivost 8/2006, str. 38  Libor NEVTÍPIL
Fanfáry loveckých rohů v podání Trubačů z Kladské přivítaly v sobotu 10. června účastníky 12. ročníku Mezinárodní soutěže mysliveckých trubačů ze Švýcarska, Slovenska, Rakouska, Německa, Holandska a trubače z České republiky, kteří si tak mohli porovnat své trubačské umění se zahraničními soubory. Za historii soutěží pořádaných u nás se prezentovalo jedenadvacet souborů v ladění B, šest souborů v ladění Es a celkově v obou kategoriích padesát jedna sólistů soutěžících o umístění při interpretaci lovecké hudby.


Po slavnostní fanfáře přivítal všechny trubače Ing. Miroslav Vaniš, předseda poroty JUDr. Petr Vacek a předseda Klubu trubačů při ČMMJ Ing. Vladimír Sekera. Odborná mezinárodní porota ve složení JUDr. Petr Vacek, Prof. Čoček a Prof. Stättner z Rakouska tak měla při hodnocení souborů i soutěžících nelehkou úlohu. Jednotlivé výkony soutěžících odměňovali potleskem i povzbuzováním i ostatní přihlížející trubači a také veřejnost a příznivci této myslivecké tradice.

A jak se jednotlivé soubory a sólisté umístili?
Trubači OMS Přerov získali prvenství v mezinárodní soutěži lovecké hudby v obou soutěžních kategoriích souborů.
Druhé místo v kategorii souborů v B ladění získal soubor Trubači LDF Brno-Les a třetí skončil soubor trubačů VLS ČR I s.p. divize Lipník nad Bečvou, čtvrté a páté místo obsadily soubory ze Švýcarska.
Druhé místo v kategorii souborů v Es ladění získal Soubor ZUŠ Lounských z Prahy, třetí se umístili Trubači LČR-LS Jeseník, čtvrtí Potštátské trio a pátí LČR-LS Javorník.
Vítězstvím v ladění B v kategorii sólistů skončil Ivo Mužný před Kristýnou Vackovou, Janou Kozubíkovou, Petrem Ježkem a Liborem Nevtípilem.
V kategorii Es ladění zvítězil v sólistech Matěj Vacek
před Patrikem Haškou, Markétou Holbovou a Janou Adámkovou, Janou Kozubíkovou a Evertem W. Das z Holandska.
V podvečerních hodinách se všichni soutěžící přesunuli do nedalekých Mariánských Lázní, kde na závěr soutěžního dne čeští soutěžící pod taktovkou Petra Vacka ve zcela zaplněném kostele Panny Marie Nanebevzetí společně zatroubili a zazpívali Hubertskou mši Es Dur.
Po skončení mše proběhlo vyhodnocení soutěže a předání cen soutěžícím. Ceny předával zástupce ČMMJ Dr.
Štefan Hakeľ s předsedou poroty a předsedou klubu trubačů.
Česká lovecká hudba u nás patří neodmyslitelně ke svatohubertské tradici a má v naší zemi pevné kořeny. Je proto s povděkem, že se tuto překrásnou tradici daří udržet a dále rozšiřovat. Nezbývá než pozvat všechny české trubače na národní soutěž, která se uskuteční v Horce na Moravě 9. 6. 2007. Tomu bude předcházet seminář trubačů poslední březnový víkend na Potštátě.
Organizátorům a také trubačům patří za toto překrásné setkání dík!
A těm nejúspěšnějším ještě jednou blahopřejeme!
Libor NEVTÍPIL
Snímky Rostislav Stach


Přiložené dokumenty

Media_13152_10_30.xls Soubory Es (57,50 KB)
Media_13152_57_29.xls Soubory B (156,00 KB)
Media_13152_42_29.xls Solisté Es (62,00 KB)
Media_13152_29_29.xls Solisté B (277,50 KB)
Media_13152_9_29.xls Tabulka (18,50 KB)
Zpracování dat...