ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2006

80 let organizované Chorvatské myslivosti

Myslivost 8/2006, str. 68  red
V prvních dnech června letošního roku slavil Chorvatský myslivecký svaz ((Hrvatski lovački savez, HLS, www..hrvatski-lovacki-savez.hr) výročí 80 let od svého založení. Do Záhřebu byli proto pozváni zástupci všech spřátelených evropských mysliveckých spolků, Českomoravskou mysliveckou jednotu zastupovali předseda Ing. Jaroslav Palas a místopředseda Ing. Jiří Chmel. Z dalších zemí přijeli zástupci Maďarska, Slovinska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Itálie, Slovenska a zástupci CIC.
Chorvatský myslivecký svaz vznikl v roce 1925 a je dnes nejvyšším střešním orgánem chorvatské myslivosti. Působí prostřednictvím 21 krajských mysliveckých svazů a samostatného mysliveckého svazu hlavního města Záhřebu. V současnosti sdružuje 50 000 myslivců, a 2500 čekatelů (adeptů) v celkem 820 mysliveckých sdruženích a ostatních právních subjektech majících právo výkonu myslivosti. Z pověření nadřízených ministerstev se HLS stará o organizování mysliveckých kurzů, zkoušek adeptů a zkoušek myslivecké stráže. Vydává odznaky a průkazky mysliveckým strážím a ve spolupráci s Chorvatským kynologickým svazem (HKS) vydává také potvrzení o lovecké upotřebitelnosti psů. Podobně jako u nás ČMMJ organizuje HLS výstavy trofejí lovné zvěře, podle zákona hodnotí a registruje význačné trofeje. HLS je také vydavatelem odborného mysliveckého měsíčníku Lovački vjesnik, jehož historie sahá až do roku 1892.
V rámci oslav výročí byli hosté pozváni na národní loveckou výstavu v Záhřebu s názvem V službě přírodě. V rámci výstavy byly ukázány i národní rekordy trofejí: jelen lesní - 261,81 b. CIC (rok ulovení 203), daněk evropský - 212,34 b. CIC (2004), srnec obecný - 192,65 b. CIC (2001), muflon - 235,70 b. CIC (2003), kamzík horský - 118,92 b. CIC (2004), kňour - 149,25 b. CIC (1995).
Součástí setkání byly i prezentace jednotlivých zemí, v obsáhlé diskuzi za účasti prezidenta CIC Dietera Schramma a koordinátora CIC pro střední a jižní Evropu Veljko Varičaka přišla řeč i na diskutabilní rekordní trofej jelena z Bulharska, na mezinárodní spolupráci a podporu propagace myslivosti. Italská delegace nastínila problematiku záchrany kozorožce alpského v oblasti Grand Paradiso a možnost rozšíření chovu i do dalších alpských zemí. O problémech s utvářením nových zákonů o myslivosti hovořili zástupci Maďarska a Slovenska. Čeští zástupci podrobně informovali o změnách ve vedení ČMMJ, akceptovali zájem ze strany CIC o zapojení prof. Hromase a Doc. Feureisla do mezinárodní hodnotitelské komise trofejí a převzali pamětní plaketu.
Zajímavé je to, že Chorvatský lovecký svaz provozuje v Záhřebu, u. Nazorova 63, vlastní myslivecké muzeum. Bylo založené v roce 1952. Expozice je tvořena deseti hlavními velkými dioramaty s preparáty hlavních druhů zvěře. Součástí je i velká ornitologická expozice zpodobňující prostředí luk, polí a mokřadů, důležitou součástí prohlídkové trasy jsou i expozice zařízení, pomůcek a nástrojů pro výkon práva myslivosti. Obzvláště zajímavou součástí je i sbírka ptačích vajec druhů ptáků žijících na území Chorvatska. Celkem zde nalezneme více než 1000 vajec od 350 druhů ptáků. K pohledu do prehistorie slouží vystavené fosilní nálezy losů a jelenů, i k výuce se používá sbírka netypických a abnormálních trofejí. Nemůže samozřejmě chybět ani část zabývající se historickým vývojem chladných a palných zbraní a střeliva. Velmi atraktivní je nevtíravé podbarvení prohlídky muzea zvuky zvěře, cvrkotem ptáků nebo šuměním lesa.
Charakteristické pro celou chorvatskou myslivost je asi heslo, které je zdůrazněno nejen na několika místech muzea - Chraňme přírodu pro mládí, které přichází, tak jako to léta zodpovědně, odborně a s láskou činí myslivci!


Zpracování dat...