ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2006

Ad ROZPAKY - Komentář k článku Dr. J. Hanáka

Myslivost 8/2006, str. 25  Dr. Rudolf NOVÁK
Dovolím si několik vět či komentář k článku Dr. Ing. Jiřího Hanáka. Mám pocit, že celá řada věcí v článku uvedených neodpovídá skutečnosti nebo je interpretována zavádějícím způsobem.


Právo myslivosti je zákonem dáno vlastníkům honebních pozemků. Je to nezpochybnitelný fakt, historická skutečnost. Takto jsou nastaveny zákony většiny zemí EU. Koneckonců současně platný zákon o myslivosti byl schválen demokraticky zvoleným Parlamentem ČR. Ať jsou názory na současně platný zákon různé, dovolím si tvrdit, že ve srovnání s právními úpravami ostatních myslivecky srovnatelných evropských zemí je náš myslivecký zákon velice dobrý a vyvážený. Tak to v demokracii chodí, že se vždy musí najít kompromis mezi různými názory a zájmy. Kdo to nepochopil, nepochopil celý systém demokratického státu.
Náhrada škod zvěří byla vždy součástí našich právních úprav. Co je důležité si uvědomit, náhrada škod zvěří není v tzv. kauzálním nebo příčinném režimu náhrady škod, ale v objektivním režimu. TJ. zákon stanoví podmínky pro zabránění škod zvěří nejen uživatelům honiteb, ale také majitelů nebo uživatelům honebních pozemků. A koneckonců na náhradě škod nebo na opatřeních se obě strany musí dohodnout.
K CIC. Tato mezinárodní organizace byla založena v roce 1930. Jednou ze zakládajících zemí byla také tehdejší ČSR. CIC byla založena dokonce na území tehdejší ČSR, o její založení se zasloužil i president Beneš, což málokdo ví. Členem CIC není ČMMJ, ale Česká republika, zastupovaná ministerstvem zemědělství. Hodnocení trofejí zvěře není jedinou aktivitou této mezinárodní organizace, pouze jednou z mnoha. To si každý může zjistit na web stránkách této organizace. O aktivitách CIC na poli kultury, vzdělávání a tradic by mohl napsat zcela určitě obsáhlý článek například Doc. MUDr. Jaromír Kovařík, CSc., který dlouhá léta v této komisi CIC pracoval, nebo Prof. Ing. Josef Hromas, CSc., který byl jedno funkční období místopředsedou CIC.
Nikdy bych si nedovolil zpochybňovat hodnocení trofejí zvěře ať již je to na mezinárodní úrovni nebo jen na úrovni domácí, na chovatelských přehlídkách zpravidla pořádaných OMS. Hodnocení trofejí není jen " o kostech a o stařičkém mocnářovi" ale hodnocení trofejí má svůj biologický, vědecký a další význam. U rohaté i parohaté zvěře trofej ( jinak část těla zvěře) vypovídá o kvalitě populace, o genetickém založení, o kvalitě prostředí, o kvalitě myslivecké péče atd. Bylo by to na obsáhlý vědecký článek. Dovolím si v tomto kontextu, jen připomenout honitbu VLS s.p. Libavá. Zdejší populace vznikla v padesátých letech a cílevědomou prací desítek a možná stovek myslivců - zaměstnanců VLS, se stala naší nejlepší populací jelení zvěře ve volné honitbě. Právem tento státní podnik obdržel prestižní cenu Edmonda Blanca. Bez nastavení zásad průběrného lovu a následně hodnocení trofejí na chovatelských přehlídkách by tato populace nikdy v takové kvalitě neexistovala. Postačí, aby se kdokoliv o těchto skutečnostech přesvědčil na každoročně pořádané chovatelské přehlídce ve Střední lesnické škole v Hranicích, účastnil se doprovodných akcí a zajímal se o zásady chovu a průběrného lovu v této honitbě.
K vakcinaci lišek. Vakcinace lišek proti vzteklině perorálně se u nás prováděla od roku 1988, tehdy skutečně ve spolupráci s Českým mysliveckým svazem. Nyní se již celoplošně neprovádí. A co je důležité vědět, tuto preventivní akci vždy organizovala Státní veterinární správa, nikoliv ČMMJ. Bohužel, přes řadu jednání, které proběhly na úrovni MZe, kdy vedení ČMMJ konstruktivně jednalo a opakovaně nabízelo služby myslivců, bylo rozhodnuto tuto státní zakázku svěřit někomu jinému. Není tedy pravdou "že se nic nedělo a nikdo se o nic nestaral". Vím to, sám jsem se některých jednání na MZe zúčastnil. Rovněž tak je zavádějící informace o výši nákladů na leteckou vakcinaci, neboť byla fakticky asi poloviční.
Není pravdou, je to zavádějící informace, že "některé pojišťovny poskytují levnější pojištění" než naše pojišťovna Halali a.s. Ano, pokud uzavřete životní pojistku například u nejmenované pojišťovny, s kterou spolupracoval Dr. Jiří Hanák, v částce vyšší než 1000 Kč máte odpovědnostní pojištění za symbolickou 1 Kč. Každý člen ČMMJ musí vědět, že součástí členského příspěvku ve výši 500 Kč je odpovědnostní pojištění ve výši 100 Kč a úrazové ve výši 50 Kč. Tedy zatím nejnižší odpovědnostní pojištění k výkonu myslivosti v ČR. Proč musel vysvětlovat několikrát ředitel Halali, a.s. na Úřadu pro hospodářskou soutěž takto stanovenou výši pojistného? Každý myslivec si může zjistit, za kolik může uzavřít pojistnou smlouvu na povinné ručení u některé z komerčních pojišťoven. Je to většinou víc než výše citovaných 100 Kč. Názor nechť si udělá každý sám. Postačí si otevřít web stránky pojišťoven, které nabízejí toto pojištění.
Na závěr si dovolím pár slov, které jsou mým osobním názorem. ČMMJ je dědičkou spolkové činnosti myslivců, která u nás započala v předminulém století. Jen silná organizace může být partnerem nejen pro orgány státní správy, ale i pro zákonodárné orgány tohoto státu. Pamětníci si určitě vzpomenou např. na aktivity Občanského fóra po roce 1989 "odzbrojit myslivce".
Jsem toho názoru, že v současné době ČMMJ nepotřebuje proroky typu Mohameda či Františka z Assisi, kteří se do této funkce pasovali sami, ale hlavně jednotu a zejména drobnou mravenčí práci nejen funkcionářů, ale i těch obyčejných myslivců, kterých se Dr. Jiří Hanák dovolává. Jen tak budeme silní a jen tak bude myslivost v této společnosti respektována, jako nezbytná součást hospodaření v přírodě a součást společenského života, zejména na vesnici. Koneckonců my "na vesnici" víme v čem je problém a nepotřebujeme aby nám někdo z hlavního města radil co a kdy máme dělat.
P.S. Ta poslední věta není jen o tomto článku, ale i řadě mailů, které chodí na OMS nebo některým myslivcům
Dr. Rudolf NOVÁK
místopředseda ČMMJ,
předseda Redakční rady čas. Myslivost


Zpracování dat...