ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2006

Mistrovství Evropy v loveckém víceboji

Myslivost 8/2006, str. 6  Tomáš BUDÍK
28.6. – 1.7. 2006, Kroměříž, Česká republika


TROCHU HISTORIE
Šestadvacátý týden letošního roku je za uplynul a za námi je týden shonu, napětí i očekávání. V předcházejících letech mezinárodní jury tohoto závodu rozhodla o pořádání Mistrovství Evropy v roce 2006 v České republice. Co říci úvodem. Bylo mnoho názorů a rozporů, kde a za jakých okolností ME 2006 zabezpečit. Tehdejší předseda střelecké komise pod vlivem zisku titulu mistrů Evropy silně prosazoval jako místo konání město Kroměříž, střelnici Hvězda. Odtud také pochází převážná část mistrů Evropy (Buksa, Bastl, Kořínek, Mrhálek, Polišenský) a tak se není čemu divit. Ovšem situace nebyla jednoznačná a mnoho podpory se nedostávalo. Prostě, tak jak to bohužel u nás chodí: sliby - chyby.
V květnu roku 2005 jsem byl kooptován do Myslivecké rady a pověřen řízením úseku střelectví. Ihned jsem navštívil střelnici Hvězda, kterou jsem znal již z předešlých let. Mé zděšení nebralo mezí. Tady má být Mistrovství Evropy? Ale co se dalo dělat. Myslivecká rada mne pověřila výstavbou této střelnice a od tohoto úkolu nešlo již "couvnout". OMS Kroměříž měl vypracovanou studii výstavby střelnice Hvězda od projekční kanceláře Formika. Krásná studie, ale v této chvíli jemně řečeno "snová". Na mnohamilionovou investici prostě nejsou a nebudou peníze. Jak z toho ven? Opět českým způsobem. Správně mířený zápal hraničící s fanatismem a jde vše. Bylo by vhodné porovnat tehdejší fotodokumentaci s fotodokumentací dnešního stavu. Já sám ani nevím přesně kolik kubíků bylo vybagrováno, kolik navezeno. Určitě jde tato suma na statitisíce.
A tak ubíhal měsíc za měsícem a místo aby problémy mizely, naopak se rojily nové a nové. Jednání, která se vedla byla místy "o nervy". Dnes s určitostí mohu říci, že bez vstřícnosti představitelů města Kroměříže by střelnice nebyla schopna uspořádat takovýto mítink sportovců - myslivců. Ještě jednou upřímně děkuji starostovi Ing. Dvořáčkovi a místostarostovi Ing. Jachanovi. Město pomohlo nemalou částkou, pomohlo vždy, když jsme již byli v úzkých, pomohlo vždy, když jsme již nevěděli kudy kam.
Tak znovu běžel čas a pořád hory a hory zeminy. Přišla zima. A pořádně dlouhá. Očekávali jsme, že již v březnu budou moci hoši dělat, ale sníh stále ležel. Teprve duben 2006 ukázal sluníčko a mohlo se znovu naplno "makat". Jako prvé chlapi postavili dřevěnou halu kulové střelnice. Opravdu je velmi vkusná a plně zapadá do prostředí střelnice. Problémem byly stálé dešťové srážky a nebylo možné upravit terén, kde jsme již počítali s disciplinou compaq sporting parcour.
Veškeré síly se tedy vrhly na přebudování hlavní budovy střelnice. Musel se vybudovat tříkomorový septik, uvnitř sociální zařízení, které zde dříve nebylo, místnost na trezory, místnost (kancelář) a hlavní místnost, která dostala více změn, a to od nové elektrické instalace po nové obložení stropu a dřevěného obložení stěn. Byla vyměněna stará již nedoléhající okna za nová plastová, včetně dveří. Fasáda je obložena pěnovou izolací. Nový nátěr a rovnost stěn vytváří dojem, že se jedná úplně o novou stavbu. A tak běžel týden za týdnem a den za dnem. Čas ubíhal a datum konání závodu se rychle blížilo. Ještě před čtrnácti dny před konáním šampionátu jsem byl na pochybách o konání tohoto závodu. Jako poslední se dělaly nové chodníky a spojnice mezi jednotlivými střelišti. To byl jen strohý výčet stavebních úskalí, stavebních povolení a s tím spojené úředničiny. Bylo by záhodno se také zmínit o financování výstavby z prostředků ČMMJ, které bylo a je poněkud zapeklité. Je ale zcela jasné, že se vybudovala střelnice, která je nyní majetkem OMS Kroměříž a není proto nebezpečí ztráty vytunelováním či ztráty jiným způsobem.

PŘÍPRAVA ME 2006
Střelecká komise ČMMJ na základě návrhu OMS Kroměříž, projednala a navrhla MR ČMMJ na jmenování ředitelem tohoto závodu Ing. Jana Polišenského, ředitele fy Technosoft z města Chropyně, team leadera českého týmu Mistrů Evropy a zástupce ve střelecké organizaci FITASC. Výhodou bylo, že se již uvedených šampionátů zúčastnil a mohl předat zkušenosti. Já pak byl určen jako vedoucí střelby. V oblasti přípravy jsem se zprvu věnoval grafickým záležitostem. Zajímavým řešením bylo ztvárnění cen pro závodníky. Čechy jsou proslaveny sklem a tak mělo být sklo. Další skleněné poháry? To má každý. Nakonec se vymyslelo zcela nové řešení. Skleněné bloky a v nich je v programu 2D laserem vypáleno logo mistrovství či v programu 3D je vypálena postava střelce. Pro výrobu medailí, kdy jedna strana je logo ME v několika vrstvách musela být také vytvořena strana druhá. Na vyjádření úcty za pomoc městu Kroměříž byla druhá strana pojednána grafickými motivy historických památek města Kroměříže. Taktéž byla vyrobeny omezená série pamětních medailí.
Organizační a technická příprava plně ležela na bedrech ředitele závodu. V době přípravy závodu došlo podle mého názoru k zcela neracionálním přístupům v řešení financování. Na závod bylo v rozpočtu kalkulováno 250 tis. Kč. Na základě rozhodnutí Střelecké komise zřídil účet u České spořitelny ředitel závodu. Ovšem zcela nešťastným řešením byl příkaz, že všechny peníze musí jít přes OMS Kroměříž, který byl pověřen realizací tohoto závodu. Dnes je z toho opět finanční chaos, a bude zbytečně mnoho času na rozkrytí nákladů na závod a výstavu střelnice. Otevřeně říkám, že bez vložení finančních prostředků firem Technosoft a Tiskárna.Budík.Grafika, s.r.o. by se tento závod nekonal. Tako dost již "breku nad rozlitým mlékem" a věnujme se již trochu konkrétněji dalšímu období.

TÝDEN BOJŮ A NERVŮ

26. června 2006 v 7,30 hodin ráno jsem na střelnici Hvězda. Jsem jako jeden z prvních. Od časného rána začínáme kmitat. Auta pendlují. Staví se stany na občerstvení. Přímo před hlavní budovou velký stan pivovaru Litovel a naproti směrem ke střelišti amerického trapu stan pivovaru Hanušovice. Stany staví také vojáci. Stany jsou nafukovací. Jeden staví za střelištěm parcouru a druhý vedle trapu. Za stanem pivovaru Litovel staví stan bratři Kostelečtí, zástupci fy Perazzi. Z nimi je již velká plocha pro parkování aut. Naproti je řada stánků a v nich se posléze umístí fy Walter, prodejce obuvi vhodné pro lov La Crosse, prodejce doplňků od fy Beretta a Arms. Pan ředitel naváží výpočetní techniku. Je nutné vše sladit "zapojit do sítě". První káva a začínají se objevovat první závodníci. Vše je zatím v klidu a znát, že se jedná o první den a první přehmaty a nedostatky je nutno operativně řešit. V počátcích byly problémy s počtem rozhodčích, máme jich celkem 33, ale na týden mi postačí jen 20 rozhodčích, svolávám poradu a jsem nucen si "nasadit psí hlavu" a posílám 13 rozhodčích domů. Nakonec jsou určeni tito rozhodčí - na americký trap Mith, Kotrla, Sekanina, Hloupý a Navrátil, parcour si berou osvědčení a zběhlí rozhodčí z Vráže Vaňková, Vlášek, Zubík a ze Slovenska kolega Fedora. Kule je horší z důvodu specifiky závodu, kdy je nutné hlásit střelcům ihned zásahy, a toho se ujímají rozhodčí Kundráth, Boček, Merz, Jenyš, Urban, Burda, Smetana, Bumbal, Zeiler, Novák. Ze Střední lesnické školy v Hranicích přijel kolega Pospíšil s deseti studenty 3. ročníku. Ti mají na starosti výměnu kulových terčů. Děkuji panu řediteli ing. Miroslavu Kutému za vstřícnost. Na vyhodnocení výsledků kulové střelby jsou určení Čekan, Budík a Slezák Josef, který je také jmenován vrchním rozhodčím. První odvážlivci začali střílet a den uběhl v celkové nervozitě. První jídlo za celý den je až večer. Po velké dusnu a pařáku přichází večerní bouřka. Lije jako z konve.

27. června 2006 nastupujeme po snídaní v 7.30 hodin do služby. Organizačně hektická doba pokračuje. Začíná druhý den tréninku. Po včerejší bouřce je příjemněji. Ovšem v 10,45 opět bouřka. Přijíždí další závodníci. Počíná vážení a technická přejímka zbraní. První problém se střelci. Jedna kulovnice překračuje povolenou hmotnost 5 kg. A znovu prší. Tak se to míchá celé dopoledne. Máme poradu rozhodčích. Sjednocujeme pravidla. Na základě zjištěného případu, že střelci podváděli (ležící střelec střílel sousedovi na kňoura a druhý střílel na lišku) se rozhodčí ujednocují na změně pravidel. Bude se střílet v přesném pořadí terčů. První srnec s pevnou oporou tyče, druhý terč lišky vleže, třetí v pořadí bude terč kamzíka o volné tyči a poslední bude terč kňoura z volné ruky. Sjednocuje také výraz pro zásah druhou ranou na americkém trapu - "tupl". Jelikož se jedná o myslivecký šampionát trváme na "skoro" mysliveckém oděvu. Kalhoty musí být pod kolena, ponožky, obuv musí mít fixovanou patu, musí být pokrývky hlavy, ochrana sluchu a očí. Ovšem jsou problémy s zbraněmi. Někteří mají stavitelné lícnice, tak je přelepujeme. Ve shonu a v kulise střeleb mi den uběhl ani nevím jak. Večer všechny přivítal ředitel závodu ing. Polišenský a Charles Schneider, vícepresident FITASCu.

28. června 2006 ráno začíná den oficiálního tréninku. Ing. Iva Dvořáková a Stanislava Hanušová mají na starosti placení tréninkových položek. Systém se již zabíhá a vše jde již tempem, které si určují závodníci. Je dokonce čas i na rychlý oběd. Družstva již trénují kompletně a někteří z nich opětovně samostatně zkoušejí jak se přizpůsobit na nové podmínky. Na parcouru silný noční déšť způsobil nemalé problémy. Ještě nezatravněný svah déšt z povrchu spláchl přes nový chodník až ke střelišti. Musíme odklízet 10 cm nánosu bahna. Vrhačky jsou v prostoru a tak duo Beranů (otec a syn) doplňují zásobníky vrhaček jen v holínkách. V zákopu na "kuličce" je situace obdobná, ale kluci to zvládají. Nejméně problémů má Vašek Mith na americkém trapu. A tak ubíhá další den v přirozeném shonu pořadatele. Oficiální trénink skončil.
Střelba končí v 15,00 hodin a v této době i je slavnostní přivítání starostou města ing. Petrem Dvořáčkem na Kroměřížské radnici. Vedoucí všech národních týmů mají tu čest se zapsat do pamětní knihy města. Delegace je vedena ředitelem závodu ing. Janem Polišenským. V 17,00 hodin je sraz v blízkosti náměstí na slavnostní zahájení VIII. Evropského mistrovství v lovecké střelbě 2006. Zahájení začíná průvodem všech zúčastněných států. Průvod otvírají sokolníci a trubači ze Zářičí. Pro zpestření pochodují i mažoretky. Za nimi jde vedení závodu a sbor rozhodčích. Dále následují naši reprezentanti a za nimi v abecedním pořadí další země. V rytmu hudby obcházejí náměstí a řádí se do půlkruhu před tribunou na Kroměřížském náměstí. Slavnostní zahájení začíná projevy představitelů Zlínského kraje, hejtmana Libora Lukáše, starosty města Kroměříže ing. Petra Dvořáčka. Dále se ujímají slova místopředseda Senátu ČR Ing. Petr Smutný a předseda ČMMJ Ing. Jaroslav Palas. Zástupce FITASCu Charles Schneider má malý projev v angličtině i němčině. Oficiální část uzavírá ředitel závodu Ing, Jan Polišenský a slavnostním prohlášením VIII. Mistrovství v lovecké střelbě otvírá. Slavnost je ukončena malým pohoštěním v přízemních prostorách Kroměřížského zámku. Starobylé prostory dávají těmto okamžiků slavnostní nádech.

29. června 2006 je již hlavní závodní den, dali se to takto říci. Je to zcela zřejmé již na výsledcích. Již v počátku dali zřetelně najevo svou specializaci "seveřané". Střílí se kombinace. Je to vlastně víceboj. Naši střílí odpoledne. Nervozita je značná a hlavně ze strany závodníků. Tíha domácího prostředí je značná. Jan Buksa si stěžuje na pravou ruku. Je oteklá a bolí. Drželi jsme mu všechny palce, ale moc to nepomohlo. Domácí prostředí pro naše střelce není výhodou, spíše naopak. Ředitel závodu také střílel a pro něj to byla opravdu zkouška ohněm a navíc vlastně zkouška co vlastně nastřílí v nervovém zatížení. Byl to první den napětí a všichni kuličku odstříleli pro kombinaci a již jsme mohli znát první pořadí v kombinaci. Jak jsem již uvedl "seveřané" byli opravdu připraveni. Případné rozpory v bodování sbor rozhodčích ihned řešil přímo s vedoucími týmů a nebyl podán žádný protest.

30. června 2006 - mistrovství pokračuje střelbou pro bodování v kombinaci. Střílí se hlavně americký trap a parcour. Na kuličce je volněji a někteří opět trénují čí již střílí další závod a to přímo jen kuli, která se střílí také zvlášť. Průběžné výsledky jsou již vyvěšeny a pro naše reprezentanty nejsou zrovna moc příznivé, i když se hoši snažili v brocích dohnat co se dalo. Ale jak to bývá, pracují nervy. Jeden minutý terč na americkém trapu způsobí řetězovou reakci ostatních střelců a nervy pracují proti střelci. Další dva chybili za sebou. Mysleli jsme si na víc. Nedá se nic dělat. Parcour bude rozhodující. Ovšem je nutno podotknout, že doslova šokoval Fin Kosamo Seppo. Co se týče personálu je již vidět únava, ale přes určité nedostatky vše běží. V odpoledních hodinách nás navštívila Česká televize, regionální vysílaní Brno. Je opravdu velkou škodou, že media nejeví o takovéto soutěže zájem, které projevují vůči jiným sportům.

1. července 2006 je posledním dnem šampionátu. Střelci dnes již dostřelují jen to, co se nezvládlo v předešlém dni. Zasedá jury a řeší protest. V kombinaci jednotlivců je obsazeno druhé až šesté místo střelci se stejným počtem bodů. Hlavní slovo v jury má Charles Schneider a vysvětluje opětovně pravidla FITASC. Protest je přijat a
rozhodnuto. Střelci nastoupí na střelbu parcouru a budou střílet novou položku. Pořadí bude určeno podle zásahů. Ti co zůstanou budou střílet K.O. tj. vypadne střelec, který chybí terč. V K.O. stříleli všichni na stejný terč kachny a zajíce ze stejné pozice (stanoviště). Byla to opravdu hra nervů velmi vyrovnaných střelců a do posledního kola postoupila čtveřice. Poslední dva z této čtveřice pokračovali až do stanoviště č. 4. Velmi náročný rozstřel. Nad jeho regulérností osobně dohlížel pan Schneider. Závěr dne na střelnici proběhl již jen v počítání výsledků. Kontrolovalo se vše několikrát a doslova se hledaly případně možné chyby.
Na slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků byl v 17,00 hodin sraz na Kroměřížském zámku. Pro všechny přítomné bylo velmi atraktivní, že organizátoři zajistili průchod historickými místnostmi (lovecký sál, galerie apod.) zámku až do Sněmovního sálu. Aby čas lépe plynul, předvedla své umění zlínská kapela Réva s velmi rozmanitým repertoárem od lidovky přes swing, jazz, rock až po klasickou vážnou hudbu. Výborná muzika pro všechny věkové skupiny, pro všechny národností skupiny. Tak ak nás na střelnici stmeloval samotný závod, zde nás spojila krásná hudba a muzika pro všechny.

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH
V 17,40 vstupuje do sněmovního sálu Kroměřížského zámku, za hlaholu mysliveckých fanfár ředitel závodu Ing. Jan Polišenský. Krátkým projevem zahajuje slavnostní ceremoniál a okamžik předání medailí. Na velkém podlouhlém stole jsou již připraveny medaile a ceny, od kulovnice až po porcelán. Jako první přichází prvních pět vyhodnocených, a to za brokovnici - jednotlivci. Zde máme tu radost zatleskat českým barvám.
Brokovnice - jednotlivci
1. Rosskopf Helmut - Rakousko (192)
2. Kořínek Jindřich - ČR (188)
3. Zaloga Pawel - Polsko (184)
4. Kosamo Seppo - Finsko (184)
5. Zázvorka Pavel - ČR (184)

V kulovnici - jednotlivci je patrná "nadvláda" Finů, další se umístil hned na 7. místě.
Kulovnice - jednotlivci
1. Wagar Henrik - Finsko (200)
2. Kimmo Ivonen z Finska (199)
3. Kovačič Uroš - Slovinsko (199)
4. Karhunen Pekka - Finsko (198)
5. Kersnik Mitja - Slovinsko (198)

V kombinaci jednotlivců předává medaile místopředseda ČMMJ Ing. Jiří Chmel a umístění je velmi podobné předcházejícímu.
Kombinace - jednotlivci
1. Rosskopf Helmut - Rakousko (385)
2. Kieferle Hubertus - Německo (376)
3. Kersnik Mitja - Slovinsko (376)
4. Moser Rolf - Německo (376)
5. Kosamo Seppo z Finska (376)

V té chvíli byl ceremoniál na chvíli přerušen a Ing. Polišenský vyzval starostu města Ing. Petra Dvořáčka a místostarostu Ing. Jachana, aby převzali pamětní medaile jako výraz díků za solidaritu a všestrannou pomoc při realizaci tohoto šampionátu.

Předposlední vyhlášením bylo umístění družstev v kulovnici. Předávání medailí je ujal předseda OMS ČMMJ v Kroměříží Jindřich Klíma. Jak se očekávalo, Finové byli opět nejlepší.
Kulovnice - družstva
1. Finsko 989
2. Rakousko (983)
3. Švédsko (965)
4. Estonsko (965)
5. Česká republika I (962)
7. Česká republika L4K (951)
12. Česká republika
II (911)

Vrcholným oceněním byla kombinace družstev, soutěž, která prokazuje všestrannost v střelbě jak brokem, tak kulí. Je to tedy pořadí z celého šampionátu nejprestižnější. Medaile předával předseda ČMMJ Ing. Jaroslav Palas.
Kombinace - družstva
1. Finsko (1845)
2. Německo (1841)
3. Česká republika (1812)
4. Rakousko (1800)
5. Polsko (1770)

Družstvo České republiky sice neobhájilo titul Mistrů Evropy, ale zůstalo "na bedně" a je třeba výsledek spravedlivě docenit. Je opravdu nutné se zamyslet nad přístupem ve vytváření podmínek novým kádrům. Všichni víme, že léta utíkají a vrcholnou skupinou se již prodírá stáří, i když se tento sport dá dělat do velmi vysokého věku. Již jsem zaznamenal ohlasy střelců, že bychom měli u nás dělat závod stejného charakteru a za stejných podmínek. Mají pravdu a na Finech, Rakušanech a Němcích to bylo letos na šampionátu zcela jasně vidět. Střelecká komise musí tyto návrhy zvážit, posoudit a předložit řešení nejen organizační, ale i finanční. Já si osobně myslím, že není problémem variabilně uspořádat tyto závody například v Kroměříži na Hvězdě a třeba ve Žďáru nad Sázavou na střelnici ve Světnově. Prostě se tu rýsuje nový další směr a vývoj lovecké sportovní střelby.

Co říci na závěr
Je toho moc a stejně na něco jistě zapomenu a někoho se dotknu. Ještě jednou děkuji představitelům města Kroměříže, otevřeně říkám, že bez jejich pomoci by se tento šampionát neuskutečnil. Skláním se také před chlapci ze Střeleckého klubu Hvězda, všemi myslivci a ostatními, kteří přiložili ruku do díla a neochable i přes překážky finanční a organizační neustále v
nastoupené cestě pokračovali. Byl to neustálý boj nervů a svalů. Nemohu nevzpomenout významným sponzorům a donátorům nejen výstavby střelnice Hvězda, ale i vlastního VIII. Mistrovství Evropy v lovecké střelbě 2006. Děkuji jménem organizátorů Lesům České republiky, s.p., Zlínskému kraji, České zbrojovce Uherský Brod, Meoptě Přerov, organizaci CzechTourism, Sellier and Bellot Vlašim, Stavby silnic a železnic, závod Zlín a oblast Morava, Penta trajdiny, s.r.o., Rudolf Jelínek, a.s., NVB - servis, s.r.o., Skansaka DS, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, VT stav, s.r.o., Alpine CZ, a.s., Baltom, s.r.o., Colas CZ, a.s., Hanácká sladovna Kroměříž, J.A.C., Křídlo, lesní statek Rusava, penzion Malý Val, Hotel Rusava, penzion Zlatý Hrozen, Hotel Bouček, Bedea, Myslivost, s.r.o., Halali, všeobecná pojišťovna, a.s., Silvajagd, Banner,s.r.o., Kazeto Přerov, s.r.o., Porcelaine fine de Boheme CZ, Služby myslivosti, s.r.o., Interlov Praha, s.r.o., Tiskárna Budík Grafika, s.r.o. a v neposlední řadě nesmím zapomenout na firmu Technosoft z Chropyně. Ty které jsem opomenul v mém výčtu zdvořile prosím o prominutí a věřím o jejich další přízeň. Šampionát skončil a nyní začíná pro organizátory nové období, období méně příjemné. Vyúčtování díky složité situaci již na počátku vzniku záměru o pořádání šampionátu bude poněkud složitější než jsme zvyklí. Ostatní ať hodnotí zúčastnění z pohledu zainteresovaných či z pohledu organizačně nezúčastněného. Já sám jsem několik takových hodnocení vyslechl. Jsem přesvědčen, že tento závod se měl připravovat značně dříve, v klidu, a zásadně ho nespojovat s výstavbou střelnice. Přesto, jsem přesvědčen, že v rámci daných možností mistrovství proběhlo uspokojivě a nemusíme se za nic stydět.
Tomáš BUDÍK
předseda střelecké komise ČMMJ

Zpracování dat...