ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2006

NOSNÝ REMEŇ – DOLEŽITÁ SÚČASŤ POĽOVNÍCKEJ PUŠKY

Myslivost 8/2006, str. 36  Ing. Jozef BENIČÁK,
Nosný remeň je súčasťou každej pušky a svoju funkciu plní predovšetkým pri jej nosení na pleci pri praktickom výkone poľovníctva alebo pri rôznych slávnostných príležitostiach. Ak však dáme pušku z pleca dole, stáva sa zdanlivo zbytočným, dokonca niekedy môže prekážať pri manipulácii s puškou, napríklad pri držaní pušky v pohotovostnej polohe na streleckom stanovišti, na posede alebo v aute, v byte apod. Preto je niekedy treba voľný pohyb na puške zaveseného remeňa obmedziť, napríklad zmenšením jeho dĺžky. Je viac možností ako tento problém riešiť, uvedieme dva veľmi jednoduché spôsoby úpravy dĺžky nosného remeňa pušky, a to pomocou pútok a pomocou patentných gombíkov.

Závesné remene, ktoré sa používajú na nosenie zbraní na pleci môžu byť kožené alebo kombinované s látkou, plastami apod., a môžu byť jednoduché, zdvojené alebo spletené.
Podľa nášho názoru, problematika nosného remeňa pušky by si zasluhovala viac pozornosti v odbornej poľovníckej literatúre, než aká sa jej dostáva. Týmto konštatovaním nechceme nijako preceňovať význam nosného remeňa pušky, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou pušky. Je síce pravda, že z pušky možno strielať aj bez remeňa, ale na druhej strane, chodiť po revíri s puškou bez remeňa by bolo prinajmenšom čudné i nepraktické. Ku každej puške teda patrí nosný remeň vhodnej konštrukcie a vyhovujúcej kvality, ba možno povedať, že k modernej puške patrí aj adekvátny moderný remeň.

ÚPRAVA DĹŽKY NOSNÉHO REMEŇA PUŠKY POMOCOU PÚTOK
Pri tomto spôsobe úpravy dĺžky remeňa sa používajú dve pútka, ktoré sa vyhotovia z pásu remeňa s hrúbkou asi 2 mm, so šírkou 40 mm a s dĺžkou, ktorá bude zodpovedať obvodu 3vrstvového bloku preloženého remeňa v mieste oblúka tak, aby sa oblúk remeňa dal primerane tesne pretlačiť (pretiahnuť) cez pútko a zistí sa skusmo obopnutím remeňa pútkovým pásom na meranom mieste. K takto zistenej dĺžke sa na oboch koncoch pútkového pásu pridá po asi 2 cm na zlepenie šikmo zrezaných koncov pásu. Na zlepenie sa použije Chemoprén alebo iné vhodné lepidlo. Zlepené pútko s dĺžkou 40 mm sa potom v polovici jeho dĺžky prereže, takže vzniknú dve rovnaké pútka s dĺžkou 20 mm, ktoré sa navlečú na remeň.
Remeň sa preloží približne v strednej zóne jeho dĺžky, pričom dĺžka preloženého úseku bude závisieť od celkovej voľnej dĺžky na puške upnutého remeňa. Potom najprv palcom pravej ruky stlačíme preložený remeň na ľavej strane v mieste oblúka a navlečieme naň pútko. To isté urobíme na pravej strane palcom ľavej ruky. Ak chceme remeň viac napnúť, posunieme obe pútka trochu k sebe a remeň primerane potiahneme v mieste oboch oblúkov. Túto polohu remeňa zafixujeme posunutím pútok k oblúkom resp. až na oblúky. Ak chceme remeň uvoľniť, potiahneme ho za jeho voľné konce na oboch stranách úseku preloženého remeňa, pričom oblúky remeňa sa po prekonaní určitého malého odporu nehlučne prekĺznu cez pútka. Obe pútka sa potom posunú k dolnej úchytke remeňa na puške, kde je ich základná poloha.
Vyhotovenie pútok na mieru pre konkrétny typ remeňa nepredstavuje väčší technický problém. Samozrejme, pútka sa môžu vyhotoviť aj iným vhodným spôsobom. Predpokladá sa, že výrobcovia nosných remeňov by v budúcnosti mohli vyrábať a dodávať remene aj s dvomi prídavnými pútkami na úpravu ich dĺžky.

ÚPRAVA DĹŽKY REMEŇA POMOCOU PATENTNÝCH GOMBÍKOV
Aj pri tomto spôsobe úpravy dĺžky remeňa sa remeň preloží približne v strednej zóne jeho dĺžky a v blízkosti oboch oblúkov sa spojí pomocou dvoch patentných gombíkov (aké sa používajú napr. na bundách, vetrovkách). Vhodné patentné gombíky možno v obchodnej sieti bežne kúpiť a ich montáž na konkrétny remeň nepredstavuje žiadny väčší technický problém. Každý záujemca si môže, pri troche zručnosti, urobiť montáž gombíkov sám.
Pri skrátení remeňa pomocou patentných gombíkov nebudú preložené časti remeňa dosadať na seba tak tesne ako je to pri pútkach, čo však nie je žiadna chyba. Použitím prídavných pútok v mieste oblúkov remeňa sa odstávajúce časti remeňa pritlačia na seba, nie je to však nevyhnutne potrebné.
Po rozpojení remeňa sa obe polovice patentných gombíkov objavia striedavo na oboch povrchoch remeňa, celkom štyrikrát na úseku asi 45 cm a s odstupom asi 15 cm, čo by mohlo byť z vizuálneho hľadiska tak trochu na závadu. Nemá to však žiaden vplyv na základnú, nosnú funkciu remeňa pri nosení pušky na pleci. Ani malé prevýšenie gombíkov nad povrchmi remeňa nie je prekážkou na jeho normálne používanie.
Pri zapínaní a rozopínaní patentných gombíkov dochádza k pukaniu, čo by mohol byť za určitých špecifických okolností nežiadúci rušivý zvuk. Jemnou manipuláciou s patentnými gombíkmi však možno tento zvuk eliminovať, takže tento fenomén nemá väčší akustický dosah.
Určitý rozdiel medzi oboma spôsobmi úpravy dĺžky remeňa je aj v tom, že kým po uvoľnení (rozopnutí) remeňa sa pútka odsunú z jeho stredovej časti, patentné gombíky zostávajú na svojich pevných miestach a teda zanechávajú na remeni trvalú stopu. Treba ale povedať, že manipulácia s gombíkmi pri úprave dĺžky remeňa je jednoduchšia a rýchlejšia ako s pútkami. Spôsob úpravy dĺžky remeňa pomocou patentných gombíkov možno použiť pri všetkých typoch nosných remeňov, aj pri tých, ktoré nemajú rovnakú šírku po celej ich dĺžke, alebo majú, v porovnaní s inými, väčšiu hrúbku, čo v prípade pútok nie je dobre možné. Treba ešte dodať, že patentné gombíky majú na remeni fixnú, nemennú polohu, čím je daná určitá konštatná dĺžka úseku preloženého remeňa. Spoľahlivo udržiavajú skrátenú dĺžku remeňa, čomu môžu napomôcť aj dve prídavné pútka, ktoré stláčajú remeň v miestach jeho oblúkov a zabraňujú prípadnému rozopnutiu gombíkov.

Možno konštatovať, že oba opísané spôsoby úpravy dĺžky nosného remeňa pušky - pomocou pútok, aj pomocou patentných gombíkov, sú v podstate rovnocenné a ich realizácia nepredstavuje väčší technický problém. Oba spôsoby som realizoval na vlastných zbraniach a môžem povedať, že sa mi v praxi osvedčili. Rovnakú skúsenosť má aj môj poľovnícky priateľ, ktorému som úpravu dĺžky remeňa pomocou pútok urobil, i ďalší poľovníci, ktorí túto úpravu už tiež majú zavedenú.
Navrhované spôsoby skrátenia nosného remeňa pušky odporúčame všetkým poľovníkom ako veľmi praktické a technicky nenáročné opatrenie na jeho optimálne používanie.
Ing. Jozef BENIČÁK,
Poľovnícke združenie Lipiny, Pezinok

HLUK POUTEK NA ZBRANI
LZE SNADNO ODSTRANIT

Do rubriky "Radíme sii" chci přispět řešením, které se může jednou hodit snad každému myslivci, jak ostatně naznačuje již název článku.
Čekáte-li již několikátou mrazivou noc na divočáka nebo na lišku, jen tak někde na žebříku, může vás hluk způsobený poutkem zbraně před výstřelem dohnat k šílenství, neboť na ně oba zmíněné druhy zvěře reagují neobyčejně bystře. Několikadenní mrznutí by nemuselo být zbytečné, kdybyste si našli slabých patnáct minut a poutka odhlučnili.
U mnohých myslivců jsem viděl, že mazali poutka hustou vazelínou, omotávali hadříkem, izolací či leukoplastí nebo jinak upravovali. Nehledě k tomu, že účinek je nedostatečný a krátkodobý, estetický dojem takto upravené zbraně není dobrý.
Proč poutko hlučí? Odpověď je téměř vždy stejná. Šroubek, který spojuje očko a základnu, následkem používání rozšíří původní otvor v základně, nezřídka do nepravidelného tvaru. Vinu má samozřejmě i nestejná tvrdost materiálu a výrobní tolerance. Čím je pak více vůle, tím je hluk výraznější. Přední poutko je vždy více namáháno než zadní, pažba zase umocňuje hluk zadního poutka (když to trochu přeženu, působí jako deska klavíru). Jak tedy věc vyřešit? Otvor základny upravíme pokud možno do kulatého tvaru, výjimečně si pomůžeme mosaznou pájkou a vrtačkou. Potom si ze silikonu vysoustružíme pouzdérko příslušného rozměru a základnu vyvložkujeme. Po sešroubování bude poutko absolutně klidné po stránce pohybu a nehlučné.
Pokud si chcete zároveň nahradit předchozí opotřebovaný spojovací šroubek novým, je při jeho výrobě potřeba dbát, aby dřík byl co nejtěsnější v otvoru. Že je nutné vyříznout závit pouze na koncovém osazení vám napoví starý šroubek. Překvapilo mne proto, když jsem u jednoho zahraničního výrobce zjistil, že běžně spojuje základnu a očko šroubky se závitem po celé délce. Takový šroubek ale často zvolí i mnohý myslivec, jenom proto, že prostě jiný nemá k dispozici. Před tím chci varovat. Jednak se takový šroubek pochopitelně rychle otlačí a vznikne vůle cca 0,1 mm; zároveň má šroubek tendenci se uvolňovat (rozšroubovávat), což může vést i k spadnutí zbraně z ramene myslivce a následně poškození zbraně nebo optiky, ale i k nechtěnému výstřelu.
Někteří, zvláště neevropští producenti zbraní na hluk poutek nedbají, jejich zbraně bývají určeny do jiného prostředí, kde hluk nevadí, a na jiné druhy zvěře. Jinak si ani nelze vysvětlit hlučné napínáky, pojistky a zvláště pak rychlopoutka.
Mnou navrhované řešení je rychlé, levné a absolutně dlouhodobě účinné. Netřeba zkoušet, už se mnohokrát stalo.
Václav HAVELÍK
Zpracování dat...