ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2006

Svatý Hubert bdí nad Kraví horou

Myslivost 8/2006, str. 16  Oldřich Koudelka
Bylo horko k zalknutí. A přitom se na tři stovky lidí vydaly úzkou pěšinou mezi vinicemi na jeden z nevysokých kopců obepínajících jako zelený prstenec obec Bořetice, malebnou jihomoravskou vísku, která se v loňském roce stala vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Cílem této neobvyklé pouti, která se konala v neděli dvanáctého června, byla slavnost svěcení nové Boží muky, kterou její stavitelé zasvětili patronovi myslivců a myslivosti svatému Hubertovi. A aby sláva byla ještě větší a košatější, souběžně se stavbou drobné architektury slavnostně otevřeli novou, čtrnáctimetrovou dřevěnou rozhlednu, ze které je vše vůkol jako na dlani. Ale pěkně po pořádku.
Vlastní vinařský stát
Do obce, která leží na levém břehu říčky Trkmanky, na dohled od Pálavských vrchů, mne pozval sympatický starosta obce Václav Petrásek společně s místními myslivci. Ze svých dřívějších návštěv jsem již věděl, že první písemná zmínka o Bořeticích pochází z roku 1222 a v současnosti má vesnice přibližně třináct set obyvatel, kteří se vždy zabývali především vinařstvím, polním hospodářstvím a v posledním čase také cestovním ruchem a venkovským turismem. Dobře se zde vždy dařilo nejen vinné révě, ale také meruňkám a zelenině. První zprávy o pěstování vína pocházejí z roku 1355.
"Obec si zachovala svůj původní kroj a lidové zvyky. Všední kroj však nosí již jen několik desítek starších lidí. Slavnostní kroj však obléká i mládež na krojový ples a při mnoha kulturně společenských prezentacích obce, jako je třeba dnešní svěcení svatohubertské Boží muky," řekl mi starosta obce Václav Petrásek.
V Bořeticích se žije naplno, ostatně ospalá vesnice by nemohla v prestižní soutěži Vesnice roku rozhodně uspět. Unikátním spojením recese, humoru, dobrého vína i zdravého rozumu se stalo v polovině listopadu roku 2000 založení vlastního vinařského státu s názvem Svobodná republika Kraví hora. Jméno dostal od nejlepších vinorodých strání, kde je malebně rozloženo na dvě stě šedesát vinných sklípků. Starosta Petrásek je v pořadí druhým prezidentem této republiky a v místním hotelu Kraví hora má dokonce svoji prezidentskou kancelář. Republika má svoji vlastní ústavu, hymnu, vládu, pasy i měnu. A kdo jiný by měl zastávat institut ostrahy hranic sympatického státního uskupení, než zdejší myslivci.
Kravihorci se proslavili nezapomenutelnou demonstrací na brněnském Náměstí Svobody. Jako velkou reakci na vlnu protitemelínských stávek Rakušanů se vydali demonstrovat proti obřímu kolu ve vídeňském Prátru. Prý od něj vane ledový vítr až do kravihorských vinohradů a ovlivňuje negativně kvalitu zdejší úrody. Vadí prý i zajícům a bažantům, kteří mají ve vinicích svůj trvalý domov. "Udělali jsme to proto, abychom poukázali na nesmyslnost snah zasahovat do vnitřních záležitostí suverénního českého státu. Myslíme si totiž, že recese může být určitým lékem na řešení zcela vážných problémů," uvedl starosta.
Dokladem jeho posledních slov je založení paktu MATO. Oficiální výklad této zkratky zní Moravská asociace týlové obrany. "Neoficiální výklad je asi výstižnější. Maso-alkohol-turistika-obžerství. Nadneseně tak lze vyjádřit význam Kraví hory. Není totiž problém vyrobit kvalitní víno, ale je obtížné se o ně dál dobře postarat. Proto se snažíme přilákat k nám turisty a bojovat za lepší vinařskou legislativu. Systém stálých privátních služeb vinařů cestovnímu ruchu mohl být už dávno funkčně zaveden a postupně kvalitně rozšiřován, kdyby nemuseli čelit neustálým administrativním překážkám. Nejprve to byli hygienici, nyní třeba finanční policie, v mnoha ohledech prosazující přísnější normy než požaduje Evropská unie," dodal Petrásek na okraj významu Kravihorské republiky.

Myslivci nestojí stranou
Bořetice žijí bohatým kulturním a společenským životem, a to samozřejmě neplatí jen o recesistické republice. K nejaktivnějším zájmovým organizacím v obci patří právě myslivecké sdružení, byť není početné a sdružuje jen něco málo přes dvě desítky členů. Podle mysliveckého hospodáře Pavla Osičky bořetičtí myslivci hospodaří na 805 hektarech převážně zemědělské honitby a mohou se pochlubit tím, že se jim v posledních letech daří zvyšovat stavy drobné zvěře, zejména zajíců a divoké populace bažanta. Ze spárkaté zvěře se v honitbě vyskytuje zvěř srnčí a okrajově daněk, kterého zde ale neloví. "Kromě chovu a lovu zvěře se samozřejmě podílíme i na veškerých obecních aktivitách týkajících se ochrany přírody, brigádnická činnost směřuje k likvidaci černých skládek, k revitalizaci ploch zeleně, případně jejich osazování novými dřevinami. Pochopitelně ve vztahu k vinařství je naším hlavním úkolem ochrana vinic proti zničujícím náletům špačků. Jsme rádi, že se konečně podařilo prosadit příslušnou výjimku pro lov špačků, který umožní částečně snižovat škody, které tito ptáci dovedou v neuvěřitelně krátké době napáchat," řekl mi v krásné myslivecké klubovně bořetického mysliveckého sdružení, která je mimochodem součástí věhlasné lokality Kraví hora, hospodář Pavel Osička.
Bylo krátce před slavnostním svěcením nové Boží muky, když jsem se ve stejném zařízení setkal s předsedou místní myslivecké organizace Stanislavem Šebestou, který mně podrobně seznámil s kulturně společenskými aktivitami bořetických myslivců. "Myslím si, že se nikterak nevyčleňujeme z aktivit obce a dalších zájmových organizací. Mezi veřejností je oblíbený náš myslivecký ples a poslední leč, ale zapojujeme se například i do programu pouti k patronce našeho kostela svaté Anně, tradičních hodů, myslivci - vinaři se podílejí na organizování velikonoční výstavy vín a listopadového žehnání mladému vínu. Snažíme se rovněž o oslovení široké veřejnosti ve vztahu k chápání potřeby myslivecké činnosti, která je mezi laiky často opředena různými mýty. Na podzim chceme společně s obecním úřadem u nás uspořádat besedu s mysliveckými spisovateli, členy Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty. Ostatně i dnešní akce, kdy bude slavnostně vysvěcena svatohubertská Boží muka, je součástí našeho kulturně společenského programu," uvedl předseda.
Jak jsme se dověděli později, někteří myslivci se přímo i nepřímo podílejí také na činnosti bořetické divadelní společnosti Drcla loktěm o kredenc, která hraje převážně svoji původní autorskou tvorbu. Bořetice navíc vydávají svůj mimořádně obsahově i graficky kvalitní občasník, kde se rovněž objevuje myslivecké okénko.
Skutečnost, že nová Boží muka vybudovaná jako slib veřejnosti a zástupcům médií z podnětu starosty obce Václava Petráska, byla zasvěcena právě patronovi myslivců svatému Hubertovi, je rovněž dokladem toho, že si obec práce myslivců nesmírně váží a považuje je za nositele nejen tradičních hodnot české myslivosti, ale také bohaté činnosti na poli kultury, společenské zábavy a ochrany přírody. Blízká nová turistická rozhledna je navíc z velké části dílem bořetických myslivců. Jeden z nich, podnikatel, připravil ve své firmě nezbytné dřevěné polotovary podle projektu a ostatní "stavebnici" realizovali vlastníma rukama. Jen vrcholové zastřešení bylo svěřeno jeřábu.
Po improvizované besedě s některými členy myslivecké společnosti v Bořeticích již nastal čas klubovnu uzamknout a vypravit se uvést do života nové stavby. Myslivci zde pochopitelně nemohli chybět, neboť svého patrona museli pozdravit i slavnostní salvou a smeknutím klobouků.

Replika z písničky
Starosta Petrásek nebyl iniciátorem stavby nové Boží muky poprvé. Nad obcí nechal postavit již jednu a navíc mezi sklípky je novodobá kaplička zasvěcená patronovi vinařů svatému Urbanovi. Poslední starostův počin, Boží muka svatého Huberta, má budoucím generacím navždy připomínat vztah zdejších lidí k přírodě a jejím zvířecím obyvatelům, má být symbolem pracovitosti, rozvahy a citu myslivců a všech těch, pro které je příroda nedílnou součástí jejich života. Má připomínat, že tradice jsou v myslivecké činnosti stejně důležité, jako aktuální současnost, a jen ten, kdo je ctí a chová se v jejich duchu, má oprávněné právo a čest nosit zelenou kamizolu. "Vlastní stavba je věrnou kopií Boží muky, o které se zpívá v překrásné moravské písničce Za starú Breclavú, jen sklon zastřešení jsme museli poněkud přizpůsobit. Chceme, aby byla místem zastavení a tichého spočinutí turistů i místních lidí, aby odtud při pohledu do prosluněného kraje , na chvíli zastavili běh vlastního času a zamysleli se, odkud a kam kráčíme, kam směřujeme. Lidský život je příliš krátký na to, abychom jej promarnili," řekl k pohnutkám výstavby Boží muky svatého Huberta bořetický starosta Václav Petrásek.
Samotný akt vysvěcení Boží muky byl nadmíru milý a jímavý. Krojovaný mužský sbor zazpíval několik krásných písniček, kněz citoval bibli a požehnal novým stavbám dlouhý věk a zájem lidí. Z vrcholu rozhledny zazněly do všech světových stran výstřely z děla, ne jako symbol válečné vřavy, ale naopak, jako zdůraznění touhy místních lidí po klidném životě a činorodé práci. Touhy po míru v lidských duších i přírodě. V čerstvě zasazených lipkách šuměl svěží větřík a sluníčko zlatilo vlasy přítomných. Z okolních vinic to podivné lidské divadlo sledovalo několik ušáků...
Když jsem společně s manželkou opouštěl nový turistický i tak trochu myslivecký areál, naplno jsem si uvědomil, že všude kolem nás nám příroda, dáme-li jí příležitost, předvádí nejrůznější proměnlivá překvapení a nečekané kreace. Občas je přínosné přispět k nim i naší vlastní tvůrčí snahou a schopnostmi, jako třeba právě Bořetičtí. Máme tak potom i příležitost díky přírodě a této člověčině vidět, ochutnat a prožít něco, co nás obohacuje, co činí náš život krásnějším a pestřejším. Je užitečné a příjemné snažit se to všechno nějak zachytit, třeba v podobě svatohubertské Boží muky. Nebo se jen na chvíli zastavit, zbytečně nemluvit, jen s pokorou vnímat a prožívat jevy kolem nás. Mohou to být věci obyčejné i vzácné, třeba ušlechtilé víno z Kraví hory, krásná hudba, povznášející verš, sentimentální západ slunce, vůně květu či elegantní let ptáka na obloze. Toho všeho je dobré si všimnout, jako třeba já, při své poslední návštěvě jihomoravských Bořetic, obce roku 2005.
Oldřich KOUDELKAZpracování dat...