ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Minerální látky v potravě zvěře

Myslivost 2/2006, str 14  Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Petr KORHON
V současných ekosystémech dochází často v důsledku jejich jednostranného využívání k nedostatku některých minerálních látek v potravě zvěře. Tímto příspěvkem bychom rádi upozornili na možnost doplnění některých anorganických látek, které mají vliv na celkový vývoj zvěře v daném prostředí. Nejen přihnojováním některých plodin v době růstu je možné tyto scházející látky doplnit, ale v současné době je možné využít rovněž zimního přikrmování (krmení) k doplnění těchto látek v potravě zvěře.


Celkově rozdělujeme krmiva na složky uvedené v následující tabulce. V našem případě jsme vybrali jen minerální látky, které v praxi doplňujeme v krmných směsích nebo přímo formou slanisek či lizů.
Rostliny transformují příjem těchto minerálních látek na optimální hranici a tím nemůže dojít k jejich předávkování u zvěře. Naproti tomu, zvýšený obsah minerálních látek v potravě nepůsobí příznivě a může dojít i k onemocnění, která jsou velmi podobná otravám.
Minerální látky mají mnohostrannou úlohu a nejsou-li v těle obsaženy, nelze živočicha udržet trvale při životě. Tyto látky jsou důležitým regulátorem osmotického tlaku v tělesných tkáních a tekutinách, jsou nepostradatelnými činiteli při vyměšovacích a resorpčních pochodech. Důležité jsou při činnosti svalstva a nervstva, podílí se na výstavbě enzymů, hormonů, vitamínů atd. Některé z těchto významných prvků uvádíme:

Vápník (Ca
) - s hořčíkem a fosforem je obsažen v kostních a zubních tkáních. Je nezbytný pro udržení všech buněčných reakcí, pro činnost nervstva, srdce, kosterního svalstva, k udržování normální propustnosti buněčných membrán a k činnosti ledvin. Nedostatek vápníku v potravě způsobuje poruchy v tvorbě kostí (křivice) a jeho pokles v krvi způsobuje zvýšenou dráždivost až křečové stavy.

Hořčík (Mg) -
se především uplatňuje jako součást enzymů fosforylačních přeměn cukrů v těle, při poklesu hladiny působí negativně na nervovou činnost.

Fosfor (P) -
v těle je obsažen ve formě kyseliny fosforečné a organických sloučeninách (nukleoproteidech, fosfoproteidech, lecitinech a pod). Spolu s vápníkem jejich přítomnost v těle ovlivňuje pevnost kostí, jsou základem stavby paroží. Napomáhá látkové přeměně.

Sodík (Na)
- v těle je obsažen ve formě zásaditých solí a jako chlorid sodný. Má vliv na osmotický tlak vnitřního tekutého prostředí těla a také na acidobázickou rovnováhu.

Draslík (K)
- má význam při intermediální přeměně cukrů, podporuje přenášení kys. fosforečné.

Železo (Fe
) - je především součástí krevního barviva hemoglobinu, řady enzymů a umožňuje tlakové dýchání.

Síra (S)
- je složkou aminokyselin cysteinu a metioninu, je součástí vitaminu B1 a je potřebná k tvorbě kyseliny sírové v játrech a také při detoxikaci jedovatých zplodin vznikajících v organismu.

Chlor (Cl) -
je nezbytný při tvorbě kyseliny solné, pro činnost červených krvinek a také při transportu kyslíku.

Jód (I)
- ze skupiny stopových prvků má význam především na činnost štítné žlázy.

Mangan (Mn)
- podílí se na enzymatických reakcích. Účinnost Mn v metabolismu živočichů je závislý na obsahu Ca a P. Nedostatek Mn má za následek zpomalení růstu.

Fluor (F)
- je důležitý pro stavbu zubní skloviny. Přítomnost velkého množství F v pitné vodě má za následek zhoršení zdravotního stavu a poruchy plodnosti. V blízkosti továren stoupá vydatně i obsah F.

Kobalt (Co) -
je neoddělitelnou složkou vitamínu B12 a tím je důležitým krvetvorným činitelem.

Sůl dobytčí (chlorid sodný) je kuchyňská sůl denaturovaná egacidovou červení, která se využívá k ochucení krmiv pro zvěř. Kamenné kusy soli se pro zvěř využívají jako lizy bez úprav. Sůl zvyšuje jednak chutnost krmiv, tlumí nepříznivé účinky draslíku, obsaženého nejen v okopaninách, ale i v zelené píci. Je zdrojem kyseliny solné a sodíku, účastní se trávení bílkovin a tuků. Nedostatek soli se projevuje snižováním hmotnosti, nechutenstvím a průjmy. Předávkováním solí může dojít až k otravě. Za přiměřené množství sodíku se pokládá koncentrace 0,2 - 0,4 v kg krmiva. Sůl se rovněž často využívá k prosolování objemových krmiv při skladování, částečně může zabránit vzniku plísní.
Využívané mediciální lizy jsou sestaveny tak, aby doplnily většinu výše
uvedených prvků v potravě zvěře. V mysliveckém provozu zlepšují její zdravotní stav a celkovou fyzickou zdatnost.
V praxi jsou známé mediciální kostky pro zvěř o hmotnosti 500 a 1000 g v následujícím složení uvedeném v tabulce 2

Působení jednotlivých látek v zažívacích orgánech zvěře
Fosforečnan vápenatý - zdroj fosforu a vápníku, které se vstřebávají ze zažívacího traktu. Uhličitan vápenatý - zdroj vápníku, který se vstřebává za zažívacího traktu. Oxid hořečnatý - zdroj hořčíku, který se vstřebává ze zažívacího traktu. Oxid zinečnatý - zdroj zinku, který se vstřebává ze zažívacího traktu. Pivní kvasnice - slouží jako ochucovadlo a také jako zdroj vitamínů skupiny B, které se vstřebávají ze zažívacího traktu. Sladařské odpady - ochucovadlo a zdroj vitamínů skupiny B, které se vstřebávají ze zažívacího traktu. Sušená mrkev - slouží jako digestivum a zdroj esenciálních přírodních látek, které se vstřebávají za zažívacího traktu. Dubová kůra - slouží jako digestivum a zdroj esenciálních přírodních látek, které se vstřebávají ze zažívacího traktu. Minerální doplněk MS V - zdroj minerálních látek a stopových prvků (vápník, železo, měď, zinek, mangan, jód), které se vstřebávají ze zažívacího traktu.
Při dostatečném zajištění vhodné potravy doplněné minerálními látkami se často napomůže zabránit škodám, které zvěř působí hlavně na lesních kulturách.
V praxi jsou využívány také medikované doplňky včetně uváděných minerálních látek, které obsahují léčiva k preventivní ochraně zvěře před onemocněními. Většina těchto léčivých přípravků slouží jako doplňky krmných směsí (sestavováním a výrobou se zabývá Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv).
Využitím minerálních látek a doplňků v potravě zvěře se napomůže k udržení dobré fyzické kondice a zdravotního stavu zvěře.
Kontaktní adresa :

Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Petr KORHON
Středoevropský institut ekologie zvěře
Wien - Brno - Nitra
Institut ekologie zvěře
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno


Přiložené dokumenty

Media_12095_19_38.doc Tabulka 2 (40,00 KB)
Media_12095_2_38.doc Tabulka 1 (30,00 KB)
Zpracování dat...