ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Myslivecký kalendář únor 2006.

Dr. Ing. Rudolf Novák
V únoru je již málo loveckých příležitostí. Věnujme se především lovu černé zvěře a lišek. Je konec zimy, zvěř „ dožívá“ na posledních zbytcích tukových zásob. Raději se tedy vyhněme společným lovům a lovme tyto druhy zvěře především na čekané. Únor by měl být měsícem intenzivní péče o zvěř
Zejména tam, kde leží vyšší sněhová pokrývka dbáme o to, aby byl v krmelcích neustále dostatek sena a solnících dostatek soli. Máme-li ještě k dispozici jadrná krmiva, srnčí zvěř můžeme intenzivněji přikrmit v malých dávkách. Jelení zvěři raději jadrná krmiva ještě v tomto období nepředkládáme. Hrozí nebezpečí škod na lesních porostech. Tam, kde to jde kácíme měkké listnáče na ohryz.
Již koncem února bychom měli mít přehled o stavu zvěře v honitbě. Neponechávejme sčítání až na březen. Hodně se dá přečíst na sněhu. Postačí obejít krmelce, obeznat zvěř, která tam chodí nebo využít posledních obnov a trochu se projít po obnově. Většina druhů naší zvěře je teritoriální a i některé druhy tlupní zvěře jsou poměrně věrné svému areálu.
Pokud se na stromech v lesních porostech objeví větší škody ohryzem ( a v předjarních měsících se to stává často), nabídněme majiteli lesa pomoc při jejich asanaci. Zejména listnaté dřeviny se při včasné asanaci poškození dovedou dobře s poškozením ohryzem " vyrovnat", zacelit je bez dalších škod hnilobami. Jednání o event. náhradě škod potom bude snadnější.
V mysliveckých sdruženích zpravidla v únoru se konají výroční členské schůze. Při projednávání plánu činnosti na tento rok nezapomeňme na akce propagující myslivost a na mládež.
Myslivecký hospodář vede záznam o mysliveckém hospodaření v honitbě, evidenci vydaných plomb a lístků o původu zvěře, na tiskopisu Mysl 8 podává hlášení orgánu státní správy myslivosti.

Dr. Ing. Rudolf Novák
Zpracování dat...