ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Září / 2006

„Od Sboru ke Sboru“ - Slovo předsedy ČMMJ

Myslivost 9/2006, str. 15  Ing. Jaroslav PALAS, předseda ČMMJ
„Od Sboru ke Sboru“ - Slovo předsedy ČMMJ
Asi měsíc nás dělí od druhého Sboru zástupců ČMMJ v letošním roce, který se jako mimořádné zasedání sejde 23. září v Praze a bude projednávat perspektivu naší obchodní organizace Interlov Praha, s.r.o.


Člen MR ČMMJ a předseda Ekonomické komise ČMMJ Ing. Kraus se ve své úvaze k jednání SZ ČMMJ 24.6.2006 uveřejněné v osmém čísle časopisu Myslivost zaměřil na analýzu možného vývoje Interlovu, s tím že některá hlediska byla na Sboru zástupců diskutována a vzhledem k nejasnosti výkladu neodsouhlasena. Jsem přesvědčen, že zástupci OMS ČMMJ z obavy chybného rozhodnutí chtějí využít časový prostor před mimořádným SZ pro další přípravu a konzultaci v rámci svého okresu či regionu.

Dříve než vyslovím svůj vlastní názor na další existenci jedné z našich nejstarších obchodních organizací, musím vyzdvihnout jeden základní fakt.

Je třeba si uvědomit, zda-li ČMMJ
* obchodní organizaci jako je Interlov chce, popř. i potřebuje,
* je ochotna, příp. schopna, pro zachování takové své obchodní organizace něco efektivně udělat,
* umí a dokáže organizaci jakou je Interlov řídit z pozice vlastníka, tzn. stanovit jí jasné cíle, jejich plnění kontrolovat a výsledky vyhodnotit,
* ví, čím v případě zániku takové obchodní organizace, tuto nahradí.

Já osobně eventuální zrušení a likvidaci Interlovu Praha, s.r.o. nepodporuji, protože nebyly vyčerpány všechny dostupné možnosti přicházející v úvahu k zlepšení dosavadního stavu. Vnímám přitom jednotlivá zjištění pracovní skupiny MR ČMMJ z nichž vyplývá, že v předchozím období Interlov špatně hospodařil. Dosaženými výsledky se proto dostal do situace, která je pro ČMMJ alarmující. V podobných podmínkách se ale v této republice ocitlo více firem. Po celkové restrukturalizaci se však řada z nich oživila, znovu zaujala svoji pozici na trhu a dnes dále rostou a svým vlastníkům přinášejí zisky nebo jiný užitek. Proto je namístě položit si i otázku, zda-li si něco takového ČMMJ vůbec přeje dosáhnout.

Jsem pro zásadní restrukturalizaci Interlovu, tj. zrušení činností, u kterých není předpoklad rychlého obratu vývoje, prodej nepotřebného majetku a provedení úsporných opatření. K tomu by měl napomoci výběr nového jednatele a ředitele Interlovu jako manažera se zkušenostmi z krizového řízení firmy. Již na zasedání Sboru zástupců 24. 6. 2006 jsem při návrhu na řešení nastalé situace použil výraz výše uvedený "restrukturalizace". Tento můj návrh byl tehdy však zamítnut s tím, že výraz "restrukturalizace" je slovo, které slovník nezná. Podle Slovníku cizích slov pro nové století, Dialog 2005 cituji: "Restrukturalizace je změna, zlepšení struktury, organizace, systému a poměru v ní.". Kdyby nedošlo ke zmatečnému zamítnutí původně předkládaného návrhu na restrukturalizaci, mohla být problematika Interlovu vyřešena na místě, odpadly by tak náklady na uspořádání mimořádného zasedání ve výši asi 200 000 Kč.

To, co nám Interlov poskytuje v současné době, je jen zlomkem toho, co by pod vedením schopného managementu byl schopen produkovat v budoucnu. Dnešní služby Interlovu pro myslivce - členy ČMMJ (mj. komplexní zajištění dodávek soli, lizu, léčiv, krmných doplňků, krmiv, asfaltových terčů, střeliva výkupu zajíců atd.), zejména v podobě prodeje zvěřiny do jeho výkupní sítě představují při současných 151 výkupních místech a 3 fungujících zpracovatelských závodech možnost výkupu asi 500 - 700 tun zvěřiny ročně. Jako každá obchodní organizace však i Interlov může se souhlasem MR ČMMJ rozšiřovat své obchodní aktivity, pokud to bude ČMMJ přinášet pozitivní výsledky.

A opět se proto ptám:
Přejeme si něco takového?
Nebojíme se náhodou říci, že si na řízení obchodní organizace typu Interlovu již dnes třeba netroufáme?
Víme, co takové řízení, kromě získání schopného managementu, vůbec obnáší?

Pro úplnost jen zbývá dodat, že tak jako vše souvisí se vším, i ekonomické problémy Interlovu zákonitě pomáhají všem jeho konkurentům. Těm navíc nahrává zveřejňování nepodložených a zkreslených informaci o situaci této obchodní společnosti, které bohužel umisťují na internetové stránky a rozesílají na jednotlivé OMS ČMMJ kromě jiných i sami naši členové ČMMJ! Tito si zřejmě neuvědomují, jak podobná jednání poškozují a oslabují postavení Interlovu na trhu se zvěřinou. Nebo si to možná uvědomují až moc dobře! Proto bychom my sami v sobě měli v takových případech najít dostatek odvahy a vůle říci těmto členům ČMMJ, že mezi nás nepatří. Poškozují totiž svými nekalými praktikami jak obchodní společnost Interlov, tak zájmy nás všech ostatních členů ČMMJ!

V návaznosti na historický odkaz zakladatelů Interlovu a vzhledem k závažnosti problematiky a nevratnosti rozhodnutí příštího mimořádného Sboru zástupců ČMMJ apeluji na racionální a vůlí členů podložené rozhodnutí, které bude prezentováno předsedy OMS ČMMJ, případně jejich zástupci, kteří se zúčastní zasedání Sboru zástupců konaného dne 23.9.2006.
Zpracování dat...