ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Září / 2006

Dalekohledy SWAROVSKI na Hraničním zámečku Hlohovec

Myslivost 9/2006, str. 40  Text a snímky Pavel KLOZÍK
V sobotu 24. června 2006 se na Hraniční zámeček Hlohovec v Lednicko – valtickém areálu sjížděli obchodníci a novináři z České a Slovenské republiky. Pozvala je známá rakouská firma Swarovski Optik KG, na malé setkání spojené s prezentací současného sortimentu a aktuálních novinek. Ve slunečném dni si všichni přítomni prohlédli a prakticky vyzkoušeli celou řadu pozorovacích dalekohledů, firmy Swarovski, která patří mezi absolutní světovou špičku ve výrobě optiky.Kromě klasických dvouokých dalekohledů Habicht, které se s moderními vylepšeními vyrábějí několik desítek let, byli k dispozici jejich současní následovníci. Nechyběly ani moderní jednooké dalekohledy.
Velkému zájmu se těšil program Digiscoping, jehož základem jsou velké pozorovací jednooké dalekohledy Swarovski ATS, s 20 - 60násobným přiblížením. Na ně se montuje speciální sklopná montáž umožňující nasadit běžně dostupný kompaktní digitální fotoaparát. Po jeho jednoduchém nastavení a přiblížení k okuláru dalekohledu lze exponovat kvalitní snímky velmi vzdálených nebo malých objektů a zvířat. Výhodou celého systému je dualita a nenáročná obsluha. Pozorovatel sleduje dalekohledem vyhlédnutý objekt nebo zvíře a když se rozhodne k fotografování, sklopí připravený fotoaparát k okuláru a exponuje snímek. Swarovski vyrábí také adaptéry, na něž lze jednoduše nasadit některé fotoaparáty napevno.
V podvečer se v konferenčním sále zámečku uskutečnila přednáška o produktech firmy Swarovski. Promluvil zde manažer pro Českou a Slovenskou republiku Ing. Zdeněk Hlavačka a zkušení technici firmy Swarovski Kurt Gritsch, Helmut Wiedermann a Hartmuth Atzgersdorfer.
Po přednášce a se všichni účastníci setkání odebrali na večeři a když se setmělo, byla zahájena poslední část programu, zaměřená na pozorování přírody v šeru a v noci. Řada lovců, jež jsou hlavními zákazníky firmy Swarovski, loví v nočních hodinách a zajímá je propustnost světla za zhoršené viditelnosti. Po setmění přibyly k pozorovacím dalekohledům optické zaměřovače namontované na stylizovaných pažbách a jednooký noční pozorovací přístroj.
Optické zaměřovače Swarovski mají standardní válcový tubus vyráběný z kvalitního hliníku (do roku 2000 se tubusy vyráběly z oceli), který je lehčí a pevnější než ocel. Jen pro zajímavost, Swarovski uvádí pevnost materiálu, z něhož se tubusy vyrábějí, na 75 kg/mm2. Tubusy zaměřovačů Swarovski mají průměr 25,4 a 30 mm, přičemž optická soustava obou variant má stejnou světelnost; varianty s průměrem tubusu 25,4 jsou určeny na export do USA. Vyrábí se modely s klasickým válcovým tělem a tělem s integrovanou ozubenou montážní lištou Swarovski rail, která dovoluje jisté a pevné nastavení optického zaměřovače vůči oku střelce a zbrani. Přítomní technici na přednášce upozornili, že někteří lovci, kupující si zaměřovač Swarovski, jej posléze montují na nevhodnou, často levnou nekvalitní montáž, která nedovoluje využít všechny možnosti zaměřovače. Důrazně připomněli, že pouze kvalitní, originální montáž umožňuje využít všechny vlastnosti zaměřovače Swarovski. Dále upozornili, že více než 90 % reklamací optických zaměřovačů, které Swarovski Optik zaznamenává, jde na vrub nevhodně zvolené montáže. Swarovski, poskytující na své výrobky záruku v trvání 30. let, tyto reklamace neuznává!
Mezi novinky Swarovski Optik patří výměnná digitální osvětlovací jednotka s pamětí posledního nastavení jasu, sloužícího k osvětlení záměrné osnovy puškových zaměřovačů, kterou lze namontovat na některé starší typy zaměřovačů. Nová osvětlovací jednotka vydrží v běžné teplotě a s kvalitní baterií svítit 38 hodin ve dne, a až 450 hodin v noci. Aby nedocházelo ke zbytečnému vybití elektrického zdroje, elektronický systém po třech hodinách osvětlení záměrného kříže automaticky vypíná.
Zajímavý je nový nosný popruh pro pozorovací dalekohledy, který dovoluje rychle a pohodlně měnit polohu dalekohledu visícího na krku lovce nebo pozorovatele. Lovci, kteří mají dalekohled zavěšen mezi břichem a hrudí si často otloukají dalekohled při výstupu na posed nebo při překonávání vyšších překážek. Nový popruh dovoluje dalekohled rychle posunout těsně ke krku tak, aby se nekýval a v příhodné chvíli jej opět spustit do pohotovostní polohy. Mimochodem, nový popruh může dobře posloužit také k nošení fotoaparátu.
Mezi další novinky Swarovski patří zaměřovače s novou záměrnou osnovou, ochranný povrch skel dalekohledů dovolující rychlé a pohodlné čištění čoček, nová pouzdra a nová čistící sada optické soustavy.
Po celý den a večer probíhala volná diskuze účastníků setkání. Firma Swarovski Optik KG, se na rozdíl od jiných známých výrobců optiky, nesnaží prosadit v ozbrojených složkách. Jejími hlavními zákazníky jsou lovci a pozorovatelé přírody.
Osobně jsem byl s kvalitou výrobků Swarovski nadšen a s Ing. Hlavačkou jsme se dohodli, že čtenářům Myslivosti představíme některé modely v samostatném testu. Firmě Swarowski Optik bych na závěr rád poděkoval za zorganizování zajímavé, poučné a podnětné akce.
Text a snímky Pavel KLOZÍK


Zpracování dat...